... Час проходить, але сказане слово залишається (Л. М. Толстой) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 05.10.2017 - СЕКЦІЯ №2
Серед видів юридичної відповідальності важливу роль у державному управлінні відіграє інститут адміністративної відповідальності. Про важливість інституту адміністративної відповідальності свідчить і той факт, що питання встановлення адміністративної відповідальності визначається Конституцією України, яка має найвищу юридичну силу, в пункті 22 частини першої ст. 92 якої вказується, що засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них, визначаються виключно законами України.
Зазначені види юридичної відповідальності є загальновизнаними, конституційно закріпленими, і саме у межах цих видів винні особи притягуються до юридичної відповідальності [1, с. 219]. 
Охорона суспільних відносин здійснюється за допомогою різноманітних засобів, зокрема шляхом встановлення і реалізації заходів юридичної відповідальності. Одним із її видів є адміністративна відповідальність, яка настає, головним чином, за вчинення адміністративних правопорушень [2, с. 5].
Як і кожний вид юридичної відповідальності, адміністративна відповідальність має індивідуальний характер. На думку О.П. Світличного інститут адміністративної відповідальності відіграє особливу роль у державному регулюванні і поряд з іншими видами юридичної відповідальності є одним із дієвих засобів, які застосовуються за порушення законодавства [3, с. 139].
У регулюванні адміністративної відповідальності за порушення відносин у фармацевтичній галузі особлива роль належить КУпАП, норми якого містять матеріальні норми адміністративної відповідальності. Підставою адміністративної відповідальності є суспільна шкідливість, що заподіюються суб’єктом адміністративного правопорушення (проступку) об’єктам адміністративно-правової охороні, які визначені ст. 9 КУпАП [4]. 
Роль і місце адміністративної відповідальності на адміністративно-правовому просторі визначається, що відносини адміністративної відповідальності, разом із відносинами публічного управління, адміністративних послуг і адміністративного судочинства утворюють предмет адміністративного права. А також суттєва особливість адміністративної відповідальності полягає у прагматичності її теоретичних концепцій, домінуюча спрямованість яких окреслена проблематикою Кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім того, особливістю адміністративної відповідальності є генетичні зв’язки з кримінальною відповідальністю, а адміністративного проступку – зі злочином [5, с. 32]. 
Аналіз адміністративних правопорушень (деліктів) за порушення фармацевтичних відносин регулюються законодавцем нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення. Склади адміністративних деліктів за порушення фармацевтичних відносин охоплюються Главами 12, 13, 15. Це статті 164, 167, 170, 188-9, 188-10, 188-11 КУпАП. 
Здійснене дослідження інституту адміністративної відповідальності та адміністративних правопорушень, передбачених ст. ст. 164, 167, 170, 188-9, 188-10, 188-11 КУпАП, нормами яких мають відношення до правопорушень у фармацевтичній галузі, не повною мірою відображають суб’єктів адміністративного правопорушення. Зокрема, норми ст. ст. 164, 188-9, 188-10 КУпАП взагалі не визначають суб’єкта адміністративного правопорушення; ст. ст. 167, 170 та ст. 188-11 КУпАП визнають суб’єктом адміністративного правопорушення тільки посадових осіб, залишивши за межами адміністративного правопорушення фізичних осіб – підприємців. Аналіз норм вказаних статей КУпАП, дає підстави визнати, що суб’єктами адміністративного правопорушення, передбаченого нормами ст. ст. 164, 167, 170, 188-9, 188-10, 188-11 КУпАП також є посадові особи та фізичні особи – підприємці.
Проблемним питанням адміністративних правопорушень є правове регулювання повноважень органів виконавчої влади щодо складання протоколів, які є найважливішим джерелом у справах про адміністративні правопорушення [6, с. 551]. 
Стаття 255 КУпАП визначає посадових осіб, які мають складати протоколи про адміністративні правопорушення. З огляду на предмет нашого дослідження, а це нормами ст. ст. 164, 167, 170, 188-9, 188-10, 188-11 КУпАП, законодавець ст. 255 КУпАП визначає тільки ст. 164 щодо якої право складати протоколи мають посадові особи органів внутрішніх справ (Національної поліції). На нашу думку право складати протокол за проступки, передбачені ст. 164 мають й інші посадові особи. Що стосується інших досліджуваних нами ст. ст. 167, 170, 188-9, 188-10, 188-11, законодавець у ст. 255 КУпАП, зробив припис «У випадках, прямо передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення можуть складати також посадові особи інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування і представники органів самоорганізації населення» [4]. 
Враховуючи законодавчу невизначеність щодо посадових осіб, які мають складати протоколи про адміністративні правопорушення за проступки передбачені норми ст. ст. 164, 167, 170, 188-9, 188-10, 188-11 КУпАП, визначимо посадових осіб уповноважених органів, які мають право складати протоколи за вказані проступки.
На підставі здійсненого дослідження діяльності суб’єктів фармацевтичній галузі, що охоплює сферу стандартизації, сертифікації, ліцензування, санітарно-епідеміологічну сферу та сферу контролю лікарських засобів, протоколи про адміністративні правопорушення у досліджуваних сферах суспільних відносин мають склади уповноважені посадові особи:
Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (статті 164, 167, 170, 188-9, 188-10);
Державної санітарно-епідеміологічної служби України (щодо випуску або реалізації медичних виробів, їх зберіганні, перевезенні, з порушенням вимог санітарного законодавства, (статті 167, 170), а також у разі невиконання постанов
постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб органів державної санітарно-епідеміологічної служби щодо усунення порушень санітарного законодавства, ненадання їм необхідної інформації або надання неправдивої інформації, створення інших перешкод для виконання покладених на них обов'язків (ст. 188-11).
Таким чином, здійснений аналіз інституту адміністративної відповідальності вказує, що фармацевтична галузь охоплює широкий спектр діяльності господарюючих суб’єктів (юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та уповноважених ними осіб), що дає підстави класифікувати адміністративні правопорушення за об’єктами посягання на:
а) правопорушення у сфері стандартизації;
  б) правопорушення у сфері сертифікації;
в) правопорушення у сфері ліцензування;
г) правопорушення у сфері державного контролю за додержанням санітарно-епідеміологічного законодавства;
д) правопорушення у сфері державного контролю якості лікарських засобів. 

Список використаних джерел:
1. Світличний О.П. Адміністративні правовідносини у сфері земельних ресурсів України: проблеми теорії та практики правозастосування: Монографія / О.П. Світличний. – Донецьк: Державне видавництво «Донбас», 2011. – 410 с.
2. Ващенко С.В. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі торговельної діяльності: дис... канд. юрид. Наук / С.В. Ващенко. Харьків, 1999. – 185 с.
3. Світличний О.П. Правовий аналіз визначення та застосування земельно-правової відповідальності як спеціального виду юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства / О.П. Світличний // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 4–5. – С.139 – 145.
4. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Постанова Верховної Ради Української РСР від 7 грудня 1984 року // Відомості Верховної Ради України. – 1984. – № 51. – Ст. 1122.
  5. Колпаков В.К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право): навч. Посібник / В.К. Колпаков. К.: Юрінком Інтер, 2008. – 256 с.
6. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково-практичний коментар / Р.А. Калюжний, А.Т. Комзюк, О.О. Погрібний та ін.; -2-ге вид. – К.: «Правова єдність», 2008. – 655 с. 
 
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити


-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2018
Вересень
ПнВтСрЧтПтСбНД
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2018 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція