...Дискусія–спосіб зміцнити опонента в його помилках (Амброз Бірс)...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 28.02.2018 - СЕКЦІЯ №5
Завдання щодо реалізації єдиної державної політики у сфері виконання кримінальних покарань в Україні покладається на Державну кримінально-виконавчу службу України (далі – ДКВС), яка відповідно до закону здійснює правозастосовні та правоохоронні функції.
Система органів і установ виконання покарань України напряму залежить від системи покарань, визначеної кримінальним законом, і створена для досягнення мети покарання та реалізації правообмежень встановлених законом для кожного з дванадцяти видів покарань. 
Відповідно до ст. 1 КВК України метою органів і установ, що виконують покарання є захист інтересів особи, суспільства і держави шляхом створення умов для виправлення і ресоціалізації засуджених, запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами. Ураховуючи те, що під час виконання покарання реалізуються правообмеження, які виражають його сутність та пов’язані з обмеженням прав, свобод та законних інтересів громадян, така діяльність здійснюється державними органами і визначається виключно законами України.
До основних завдань органів і установ виконання покарань відносять наступні. Виконання кримінального покарання, призначеного вироком суду: реалізація усього комплексу правоообмежень, передбачених конкретним видом покарання, забезпечення здійснення наданих засудженим прав та виконання покладених на них обов’язків. Створення умов для виправлення і ресоціалізації засуджених: ст. 6 КВК України визначає, що виправлення засудженого – це процес позитивних змін, які відбуваються в його особистості та створюють у нього готовність до самокерованої правослухняної поведінки. Ресоціалізація – свідоме відновлення засудженого в соціальному статусі повноправного члена суспільства; повернення його до самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного життя в суспільстві, умов для переоцінки життєвих орієнтирів, відновлення морального, психічного і фізичного стану особи, її соціальних функцій, приведення індивідуальної поведінки у відповідність із загальновизнаними суспільними правилами та юридичними нормами. Основними засобами виправлення і ресоціалізації засуджених є встановлений порядок виконання та відбування покарання (режим), пробація, суспільно корисна праця, соціально-виховна робота, загальноосвітнє і професійно-технічне навчання, громадський вплив. Вони застосовуються з урахуванням виду покарання, особистості засудженого, характеру, ступеня суспільної небезпеки і мотивів вчиненого кримінального правопорушення та поведінки засудженого під час відбування покарання. Спеціальне та загальне попередження злочинів: позбавлення засуджених можливості вчинити новий злочин під час відбування покарання, у тому числі, за рахунок ізоляції від суспільства та окремих категорій засуджених один від одного, організації охорони і постійного нагляду, здійснення комплексу оперативно-розшукових, профілактичних та інших заходів, спрямованих на виявлення і запобігання злочинних проявів серед засуджених. Загальне попередження і запобігання вчиненню злочинів іншими громадянами досягається шляхом реалізації в повному обсязі і в точній відповідності до закону каральних правообмежень, що є стримуючим фактором стосовно громадян, які схильні до вчинення злочинів. Запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню із засудженими: приведення процесу виконання та відбування покарання у відповідність до міжнародних стандартів поводження із засудженими, забезпечення неухильного дотримання прав і основних свобод людини, визначених у Конституції України та міжнародних нормативно-правових актах.
Відповідно до національного законодавства система органів і установ виконання покарань України виглядає наступним чином. До органів виконання покарань відносяться: 
Центральний орган виконавчої влади що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та пробації. Постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. №343 з метою оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції було ліквідовано Державну пенітенціарну службу України, завдання та функції з реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації покладено на Міністерство юстиції. 
Територіальні органи управління. Керівництво оперативно-службовою та фінансово-господарською діяльністю підпорядкованих їм органів і установ здійснюють шість Міжрегіональних управлінь з питань виконання покарань та пробації: Центральне, Центрально-Західне, Південно-Східне, Північно-Східне, Західне, Південне.
Уповноважений орган з питань пробації – орган виконання покарань, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері виконання певних видів кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та пробації відповідно до повноважень, визначених ст. 13 КВК України. 
До установ виконання покарань відносяться:
Арештні доми – виконують покарання у виді арешту (різновид короткострокового позбавлення волі в умовах суворої ізоляції). Створені при виправних колоніях та слідчих ізоляторах. 
Кримінально-виконавчі установи відкритого типу: виправні центри – виконують покарання у виді обмеження волі стосовно осіб, засуджених за злочини невеликої та середньої тяжкості, а також засуджених, яким даний вид покарання призначено в порядку заміни невідбутої частини покарання у виді позбавлення волі більш м’яким покаранням у виді обмеження волі чи при ухиленні від відбування покарання не пов’язаного з позбавленням волі. Вважається, що мета покарання щодо цих осіб може бути досягнута в умовах здійснення за ними постійного нагляду, але без ізоляції від суспільства з обов’язковим залученням до праці. У виправні центри не можуть бути направлені для відбування покарання засуджені, які визнані інвалідами 1 і 2 групи, вагітні жінки і жінки, які мають дітей віком до 14 років, військовослужбовці строкової служби.
Кримінально-виконавчі установи закритого типу: виправні колонії –виконують покарання у виді позбавлення волі на певний строк і довічного позбавлення волі. В певній мірі вони уособлені і створюють самостійну підсистему кримінально-виконавчої системи. КВК України передбачена диференціація виправних колоній закритого типу за рінями безпеки (мінімального, середнього та максимального), що забезпечує роздільне тримання засуджених до позбавлення волі і довічного позбавлення волі та дозволяє диференційовано застосовувати засоби виправного впливу.
Виховні колонії передбачені для виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк стосовно засуджених неповнолітніх, а також засуджених, які залишені у виховній колонії до закінчення строку покарання, але не довше ніж до досягнення ними 22 років. Ці колонії на види, в залежності від рівня безпеки, не поділяються.
Слідчі ізолятори – специфічні установи закритого типу на які покладено функції виконання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та відповідно КВК України – функції виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання і виправних колоній середнього рівня безпеки стосовно засуджених, які залишені для роботи з господарського обслуговування.
Перераховані вище органи і установи виконання покарань входять до структури ДКВС України, організовуються і ліквідуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.
Разом з тим, є органи, які виконують кримінальні покарання, але віднесені до інших відомств. Органи державної виконавчої служби Міністерства юстиції України – виконують покарання у виді конфіскації майна, а в перспективі й штрафу; військові частини, гауптвахти, дисциплінарний батальйон Міністерства оборони України – виконують покарання у виді службового обмеження для військовослужбовців, арешту, тримання в дисциплінарному батальйоні відповідно.
Ураховуючи процес постійного реформування ДКВС України, в якості перспективних напрямів розвитку слід зазначити наступні:
– удосконалення законодавства, що регламентує діяльність органів і установ виконання покарань; 
– оптимізація організаційно-управлінської структури ДКВС у складі Міністерства юстиції України; мережі установ виконання покарань та їх підприємств, забезпечення ефективного функціонування та прибутковості (рентабельності) виробничої діяльності;
– створення поліфункціональних установ - виправних колоній з секторами різних рівнів безпеки (мінімального із полегшеними та загальними умовами тримання; середнього; максимального), у яких із дотриманням вимог ізоляції утримуються неповнолітні та дорослі чоловічої та жіночої статі засуджені до позбавлення волі на певний строк та довічного позбавлення волі.
– підвищення ефективності протидії злочинності та забезпечення правопорядку в органах та установах ДКВС України;
– приведення умов тримання осіб, узятих під варту, та засуджених у відповідність до вимог Європейських пенітенціарних правил, забезпечення створення умов тримання, які не порушують гідність людини, а також недопущення порушень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод;
– створення повноцінної системи пробації;
– забезпечення соціально-правового статусу працівників ДКВС України. 
 
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити


-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2018
Березень
ПнВтСрЧтПтСбНД
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
У якій, на Вашу думку, сфері державної діяльності принцип справедливості реалізується найгірше?
 
На Вашу думку чи є, на сьогодні, основним змістом діяльності органів державної влади забезпечення верховенства права в Україні?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція