... Заможні ті, хто вміє обмежувати бажання своїми можливостями (Гібер) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 28.02.2018 - СЕКЦІЯ №1
Рівень розвитку людської цивілізації на сьогоднішній день такий, що кожна особа має фундаментальні загальнолюдські права, однак через проблему визначення понять права людей серйознім чином порушуються. Міжнародно-правові стандарти прав людини – єдині принципи і норми щодо поведінки суб’єктів права, які зафіксовані в основних джерелах міжнародного права. Суттєвим моментом в понятті міжнародних стандартів прав людини є те, що вони встановлюють обсяг загальновизнаних прав і свобод, мінімальний рівень, на якому мають ці права реалізовуватися [1, c. 44]. 
Міжнародні декларації та пакти містять дві групи стандартів у галузі правового захисту людини. Серед них: права і свободи людини; обмеження прав. Права людини – природні або встановлені державною владою соціально обумовлені, юридично гарантовані можливості людини володіти та користуватися відповідними благами. 
Найбільшу групу міжнародно-правових стандартів складають права і свободи людини, та за Загальною декларацією прав людини вони поділяються за такими видами: особисті права, політичні, соціально-економічні та культурні права. Хотілося б зазначити [2, c. 267], що система прав і свобод людини з Загальної декларації доповнені, розширені і закріплені в інших, прийнятих пізніше, міжнародних актах.
Проблематика цієї теми полягає в тому, що на сьогодні відсутні єдиний критерій класифікації міжнародно-правових стандартів прав людини, відповідно встановлення єдиної класифікації не можливо, тому правильним буде зазначити єдину найбільш узагальнену класифікацію з огляду на існуючи критерії встановлення видових характеристик [3, c. 86]. Найзагальніший критерій, що склався на історичному досвіді, тобто за послідовністю виникнення є права людини першого покоління та права людини другого покоління. До першої групи відносяться особисті та політичні права, до другої – соціально-економічні та культурні.
До особистих прав і свобод Загальна декларація прав людини відносить перші 18 ст., зокрема право на життя, на свободу та особисту недоторканність, рівність перед законом, право на розгляд справи прилюдно незалежним і безстороннім судом, право на громадянство [4, c. 387]. До політичних прав і свобод декларація встановлює: свободу думок, совісті, релігії, свободу мирних зборів і асоціацій, право брати участь в управлінні своєю країною. До соціально-економічних прав Загальна декларація відносить право людини володіти майном, право на соціальне забезпечення, право на працю, право на відпочинок і дозвілля. Культурні права-це право на освіту, право вільно брати участь у культурному житті суспільства.
Вчені також до прав людини, окрім першого та другого покоління, віднесли ряд так званих прав «третього покоління», а проблема полягає в тому, що є такі права, наприклад, як колективні, які не можна віднести а ні до першого виду, а ні до другого типу, тому на сьогодні створюються все нові і нові видові характеристики [5, c. 99].
Крім класифікації, наведеною вище, різні вчені розподіляють ці права за такими характеристиками – класичні та соціальні, невід’ємні і невідчужувані права та юридичні права, фундаментальні, або їх ще називають «елементарні» та основні права, колективні та індивідуальні, активні та пасивні, а також додаткові. 
Що стосується другого пункту, а саме обмеження прав, то аналіз наукової літератури з цієї проблеми дозволяє зробити висновок, що обмеження прав і свобод – це юридичне становище, при якому законом повинен бути встановлений правовий баланс правообмежень і переваг. Обмеження прав і свобод як міжнародно-правове явище має включати в себе наступні структурні елементи: правову основу, що визначає характер і зміст обмежень; мета обмежень. Згідно Загальної декларації, цілями обмежень прав людини є забезпечення належного визнання і поваги прав і свобод інших громадян; задоволення справедливих вимог моралі, громадського порядку і загального добробуту в демократичному суспільстві.
Слід звернути увагу на те, що національні норми і принципи правового захисту громадянина і особистості не можуть опускатися нижче рівня міжнародних стандартів. Зокрема, розглядаючи це питання на прикладі вітчизняного законодавства, можна сказати, що стаття 64 Конституції України встановлює: конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією, а саме в умовах воєнного або надзвичайного стану із зазначенням строку дії цих обмежень. Тобто, права і свободи також поділяються на ті, які можуть піддаватись певному обмеженню, і ті, які такому обмеженню піддаватись не можуть. У Конституції України не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями в яких йдеться про право на: рівність громадян перед законом; громадянство і його зміну; життя; свободу та недоторканість; житло; шлюб; захист прав і свобод; правову допомогу та інше.
Тож тепер можна підвести підсумок, що незважаючи на існування різних альтернативних формулювань і точок зору, в даний час все ж можливо визначити, що саме входить у поняття міжнародних стандартів прав людини. У зв'язку з тим, що юридичні, соціальні, економічні умови в світі різні, не всі стандарти можна застосувати повсюди і водночас. Авжеж, держави повинні долати відмінності між внутрішнім законодавством та доходити до міжнародних стандартів, до міжнародного рівня, тому міжнародні стандарти прав людини – норми, що передбачають загальнодемократичні вимоги та обов'язки держав, які повинні з урахуванням особливостей свого суспільного ладу, національного розвитку бути втіленими в своїх системах.

Список використаних джерел:
1. Хаустова М.Г. Міжнародні стандарти в контексті євроінтеграційних процесів в Україні//Вісник національної академії правових наук України. – №2 (89). – С. 43-51.
2. Копиленко О. Європейські стандарти в українському законодавчому процесі: можливість і доцільність / О. Копиленко, О. Києвець // Проблеми застосування міжнародних стандартів у правовій системі України / Під заг. ред. Є.Б. Кубка. – К.: ПрАТ «Юридична практика», 2013. – 608 с.
3. Петришин О.В. Міжнародні стандарти місцевого самоврядування в контексті євроінтеграційних процесів в Україні / О.В. Петришин, О.О. Петришин // Вісн. Націон. Акад. правових наук України. – 2016. – № 1(84). – C. 84-91.
4. Яковюк І.В. Правові основи інтеграції до ЄС: загальнотеоретичний аналіз: монографія / І.В. Яковюк. – Х.: Право, 2013. – 760 c. 
5. Фулей Т. Вплив практики Європейського Суду з прав людини на судову практику України: підходи та виміри / Т. Фулей // Право України. – 2015. – №2. – С. 98-112.

Науковий керівник: Хаустова М.Г., к.ю.н., доцент кафедри теорії держави і права Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого. 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити


-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2018
Березень
ПнВтСрЧтПтСбНД
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
У якій, на Вашу думку, сфері державної діяльності принцип справедливості реалізується найгірше?
 
На Вашу думку чи є, на сьогодні, основним змістом діяльності органів державної влади забезпечення верховенства права в Україні?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція