... Коли суть справи обміркована заздалегіть, слова приходять самі собою (Гроцій) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 28.02.2018 - СЕКЦІЯ №2
Центральне місце серед суб’єктів адміністративно-правового забезпечення реалізації правозахисної функції в Україні належить Президентові України, який згідно ст. 102 Конституції України виступає гарантом додержанням прав і свобод людини і громадянина у нашій державі [1].
Необхідно зазначити, що Президент не належить до жодної з гілок влади. Якщо вивести його над усіма гілками влади, то значним буде вплив на всі інші державні владні органи з обмеженням їх самостійності. Місце Президента має бути не «над», а «між» гілками влади як інтеграційний чинник їх співпраці. Маючи “особливий” статус зі своїми повноваженнями та комплексним характером взаємодії з іншими гілками влади, Президент тяжіє до виконавчої влади [2, с. 37], але мусить бути сполучною ланкою між усіма гілками влади як центр, що налагодить і скоординує спільні зусилля [3]. Разом із тим він має власний апарат, який у науці конституційного права називається “інститут президентства”.
Для виконання завдань у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина Президент наділений Конституцією України такими повноваженнями: зупиняти дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності цій Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності; скасовувати акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим; приймати рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні; здійснювати помилування; має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів (крім законів про внесення змін до Конституції України) з наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України.
Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина, які є обов’язковими до виконання на території України (наприклад, Указ Президента України від 25 серпня 2015 року № 501/2015 «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини» [4], Указ Президента України від 20 травня 2015 року № 276/201 «Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки» [5]). 
Варто відмітити, що в Адміністрації Президента України функціонують такі правозахисні інституції як Уповноважений Президента України з прав дитини [6] та Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю [7], які забезпечують здійснення Президентом України повноважень щодо забезпечення додержання конституційних прав означених осіб. Ці інститути забезпечують здійснення Президентом України конституційних повноважень щодо забезпечення додержання конституційних прав дитини, прав і законних інтересів людей з інвалідністю, в тому числі тих, які отримали інвалідність у зоні проведення антитерористичної операції, інвалідів війни.
Таким чином, Президент України є головним суб’єктом адміністративно-правового забезпечення реалізації правозахисної функції Української держави. Президент має ряд правових можливостей впливати на рівень забезпечення та реалізації прав і свобод людини і громадянина. Виконуючи конституційні повноваження Президент України здійснює адміністративну діяльність у сфері гарантування прав і свобод людини і громадянина. 

Список використаних джерел:
1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Окуньков Л.А. Президент Российской Федерации. Конституция и политическая практика: монография / Окуньков Л. А. – М.: Норма, Инфра-М, 1996. – 240 c.
3. Кузнєцова О.В. Взаємодія інституту президентства з іншими гілками влади (на прикладі України, Росії та Білорусі) [Електронний ресурс] / О.В. Кузнєцова // Гілея: науковий вісник. – 2011. – № 45. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2011_45/Gileya45/ P6_doc.pdf.
4. Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини: Указ Президента України від 25 серпня 2015 року № 501/2015 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/501/2015. 
5. Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки: Указ Президента України від 20 травня 2015 року № 276/2015 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/276/2015. 
6. Питання Уповноваженого Президента України з прав дитини: Указ Президента України від 11 серпня 2011 року № 811/2011 // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/811/2011.
7. Питання Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю: Указ Президента України від 1 грудня 2014 року № 902/2014 // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/902/2014. 
 
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити


-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2018
Березень
ПнВтСрЧтПтСбНД
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
У якій, на Вашу думку, сфері державної діяльності принцип справедливості реалізується найгірше?
 
На Вашу думку чи є, на сьогодні, основним змістом діяльності органів державної влади забезпечення верховенства права в Україні?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція