... Немала частина успіху – бажання досягти його (Сенека) ...

Головне меню

Міжнародна науково-практична конференція 06.03.19 - СЕКЦІЯ №2
Корупцію вважають одним із негативних чинників розвитку суспільства. Поширення корупції в Україні є загрозою для формування високорозвинутої соціальної держави. За даними Transparency International, яка розраховує Індекс сприйняття корупції (CPI) та складає рейтинги країн щодо рівня корупції в них, Україна за 2017 рік посіла 130 місце (зі 180 країн). У 2016 році цей показник становив 29 балів, що дозволило Україні зайняти 131 місце зі 176 країн [1]. Однак, такий рівень корупції є ще досить високим. 
Україна з 2014 року намагається використати різні заходи протидії корупції у системі виконавчих органів, в тому числі і у органах пробації. Зазначимо, що ст. 2 ЗУ «Про пробацію» зазначає, що орган пробації – це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації [2]. Корупція у органах пробації зумовлена декількома причинами, а саме: поверхневою перевіркою ділових і моральних якостей кандидатів на службу; відсутністю ретельного відбору кадрів; низьким рівнем службової дисципліни; відсутністю організації попередження і припинення корупції, а також низькою заробітною платою та правовою незахищеністю.
Протидія корупції в органах пробації ґрунтується на певних принципах. Їх можна поділити на загальноправові та спеціальні принципи протидії корупції у діяльності органів пробації. Зазначимо, що загальноправові принципи протидії корупції у цілому співпадають із принципами протидії корупції загалом. Наприклад, О.В. Шевченко до них відносить: верховенство права; законності, системності; комплексності; об’єктивності; практичної спрямованості та радикальності заходів; наукової обґрунтованості; економічної доцільності; взаємодії владних структур з інститутами суспільства і населення; оптимальності та ефективності; об’єктивності [3]. 
Загальні принципи запобігання і протидії корупції наведені були також у ст. 3 ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції», який втратив чинність 01.09.2016 року [4]. До них законодавець відніс наступні принципи: верховенства права; законності; комплексного здійснення правових, політичних, соціально-економічних, інформаційних та інших заходів; пріоритетності запобіжних заходів; невідворотності відповідальності за вчинення корупційних правопорушень; відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування; участі громадськості у заходах щодо запобігання і протидії корупції, державного захисту осіб, які надають допомогу у здійсненні таких заходів; забезпечення відновлення порушених прав і законних інтересів, відшкодування збитків, шкоди, завданої корупційним правопорушенням [4]. На жаль, чинний закон «Про запобігання корупції» не містить переліку принципів, на основі яких базується діяльність із запобігання та протидії корупції. Таке упущення негативно впливає на формування пріоритних цілей протидії корупції в органах виконавчої влади, до яких відноситься і орган пробації. Однак, варто зауважити, що у ЗУ «Про Національне антикорупційне бюро України» передбачено, що основними принципами діяльності цього спеціального антикорупційного органу є: верховенство права; повага та дотримання прав і свобод людини і громадянина; законність; безсторонність та справедливість; незалежність Національного бюро та його працівників; підконтрольність і підзвітність суспільству та визначеним законом державним органам; відкритість для демократичного цивільного контролю; політична нейтральність і позапартійність; взаємодія з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями [6].
Для визначення спеціальних принципів протидії корупції у діяльності органів пробації необхідно також звернути увагу на їх перелік, закріплений в Указі президента України «Про національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки» [7]. Так, до них віднесено наступні: рівність усіх перед законом; забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування; дотримання правових норм у сфері запобігання і протидії корупції; невідворотність юридичної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення; надання пріоритету превентивним антикорупційним заходам; відкритість і прозорість діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації Національної антикорупційної стратегії; поєднання зусиль держави і громадськості у подоланні корупції як системного явища в усіх сферах суспільного життя [7].
Отже, проаналізувавши наведенні положення нормативно-правових актів у сфері протидії корупції, можемо сформувати такий їх перелік, який можна використати у діяльності органів пробації, зокрема: пріоритетності запобіжних заходів; невідворотності відповідальності працівників органів пробації за вчинення корупційних правопорушень; участі громадськості у заходах запобігання корупції в органах пробації; забезпечення відновлення порушених прав і законних інтересів, відшкодування збитків, шкоди, завданої корупційним правопорушенням працівника органів пробації.

Список використаних джерел:
1. Індекс сприйняття корупції-2017. URL: https://ti-ukraine.org/research/indeks-koruptsiyi-cpi-2017/ (дата звернення: 01.03.2019).
2. Про пробацію: Закон України від 05.02.2015 № 160-VIII. Дата оновлення 01.01.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-19 (дата звернення: 01.03.2019).
3. Шевченко О. Основні принципи протидії корупції URL: http://www.vru.gov.ua/content/article/visnik05_09.pdf (дата звернення: 01.03.2019).
4. Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 07.04.2011 р. №3206-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. №40. Ст. 404.
5. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. Дата оновлення 31.08.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 (дата звернення:01.03.2019).
6. Про Національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10.2014 № 1698-VII. Дата оновлення 28.08.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18 (дата звернення: 01.03.2019).
7. Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки: Указ Президента України від 21.10.2011 № 1001/2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001/2011 (дата звернення: 01.03.2019). 
 
 

Add comment


Security code
Refresh


-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2019
August
MoTuWeThFrSaSu
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2019 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція