... Коментарі вільні, але факти священні (Ч. Скотт) ...

Головне меню

Міжнародна науково-практична конференція 30.05.19 - СЕКЦІЯ №1
Актуальність даної проблематики пов’язана із багатьма рівнями суспільної зацікавленості і наукознавства. Так відповідно до положень вступної частини Директиви Ради Європейського співтовариства про правову охорону комп'ютерних програм, комп’ютерні програми відіграють зростаюче значення у багатьох сферах промисловості і технологія комп’ютерних програм має фундаментальне значення для промислового розвитку Європейського Співтовариства.
У наукознавчому значенні проблема правового захисту інтелектуальної власності на комп’ютерні програми є сферою міждисциплінарного науково-прикладного характеру і не лише із юридичним забезпеченням. Навіть візуальний погляд на склад понятійно-категоріального апарату, що входить у змістовне визначення предмету дослідження, свідчить про складну структуру міждисциплінарних відносин, широкий діапазон світоглядних й методологічних проблем і їх взаємозв’язків, що потребують пізнання. Процес такого пізнання на сьогодні здійснюється за допомогою різних методів, теоретико-методологічних підходів таких наук як економіка, інформатика і кібернетика; інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація; інформаційна безпека; державне управління та ін.
У сфері юридичних наук на даний час проблема правового захисту інтелектуальної власності на комп’ютерні програми не набула достатньої визначеності в аспекті однозначності теоретико-методологічного підходу її вивчення. Адже у межах таких наукових галузей як теорія права, інформаційне, цивільне, адміністративне, господарське, кримінальне право та інших суміжних наук здійснюються дослідження лише окремих предметних питань пов’язаних із зазначеною проблематикою. 
Так, у сфері досліджень методології права й галузевої фундаментальної, прикладної тематики з права проведений значний обсяг наукової роботи щодо пошуку засобів, методів, необхідних форм, науково-практичних підходів спрямованих на осмислення значення й удосконалення використання можливостей правового захисту прав і свобод людини, у т. ч. права інтелектуальної власності взагалі, і інтелектуальної власності на комп’ютерні програми зокрема. 
Разом з цим, на даний час в юридичній науці достатньо цікавим щодо свого з’ясування залишаються наукознавчі проблеми пізнання новітніх закономірностей розвитку правовідносин у міждисциплінарних сферах соціального життя або так званих складних соціальних системах. На наш погляд, це потребує зосередження наукових досліджень на вивченні наступних напрямів, у т.ч. сфери правового захисту інтелектуальної власності на комп’ютерні програми. 
1. Світоглядне, філософсько-правове осмислення термінів, понять, принципів, явищ і теорій неюридичного і юридичного загально- й спеціально наукового характеру, що відображають зміст сучасних інформаційних відносин, ролі людини і її основних потреб та інтересів в інформаційно-технологічній сфері, а також з’ясування методологічних можливостей юридичного міждисциплінарного інтегративного підходу щодо їх вивчення. Достатньо важливим у межах зазначеного напряму є характеристика принципу правової захищеності інформаційних відносин, визначення змісту функцій юридичної відповідальності й поняття «інтегративна юриспруденція».
2. Розробці теоретичних концептів та методологічного інструментарію спрямованого на пізнання правових моделей захисту людських творчих інтересів у процесі створення нових і використання наявних продуктів інформаційних технологій, творчих (інтелектуальних) моделей комп’ютерних програм, їх можливостей практичного формально-юридичного впровадження. У зазначеному аспекті досліджень доцільно урахувати наявний стан світового досвіду, практику застосування, тенденцій розвитку правовідносин, що ґрунтуються на нормах міжнародного і європейського права. 
3. З’ясування проблем у межах принципу правової визначеності відносин. Використання здобутків теорії нормотворчості і практики проектування нових і удосконалення існуючих актів законодавства, формування їх у зручні і функціональні блоки, моделі, зводи норм права, закріплення логічних і достатньо змістовних систем науково обґрунтованого термінологічно-понятійного апарату та інші напрями. 
У більш звуженому аспекті спеціального предмету нашого дослідження існують невирішені питання на рівні методології права щодо наукознавчих можливостей інтегративного підходу, об’єднання (інтегрування) адекватних методів досягнення цілей права у складних відносинах практики міждисциплінарних сфер правового впливу. Безумовно вищезазначений перелік проблем не є вичерпним і потребує подальшого аналізу, але він є необхідним для дискусії поза межами цієї публікації. 

 

Add comment


Security code
Refresh


-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2020
May
MoTuWeThFrSaSu
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2019 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція