... Немала частина успіху – бажання досягти його (Сенека) ...

Головне меню

Міжнародна науково-практична конференція 03.10.19 - СЕКЦІЯ №1
Постановка проблеми. Виникнення, становлення і функціонування правової системи України відбувається не просто у суспільстві, а в конкретному соціально-культурному середовищі. При цьому у рамках даної системи акумулюється правовий досвід українського народу, а також відображається вплив права і правових культур інших народів, які у зв’язку з конкретними історичними обставинами створювали різні моделі правового впливу і регулювання, а також вносили ті юридичні чинники, що стали причиною правового розвитку українського народу і призводили до структурно-нормативних змін у правовій системі України. 
Стан наукового дослідження. Дослідженням національної правової системи у контексті світових та регіональних викликів займалися такі вчені як: Кучук А.М., Завгородня Ю.С., Репецький В.М., Сидоренко О.О., Хаустова М.Г. та інші.
Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день, розвиток сучасної правової системи України відбувається під впливом процесів глобалізації та в умовах реформування (хоч і не завжди успішного) її структурних елементів.
Переважна більшість науковців схиляються до того, що національна правова система України за всіма ознаками належить до романо-германського типу [2, с. 25]. Ми розділяємо дану позицію і вважаємо, що наразі вітчизняна правова система належить до групи (підтипу) новітніх романо-германських правових систем.
Загалом українська правова традиція є сформованим протягом тривалого періоду унікальним явищем. Їй вдалось зберегти свою своєрідність і самобутність, незважаючи на всі державно-політичні та соціально-економічні катаклізми, які відбувались та відбуваються в історії нашої держави [6, с. 31]. Проте, національна правова система відчуває чималий вплив основних тенденцій, які спостерігаються у правових системах сучасності. Передусім це стосується глобалізаційно-інтеграційних процесів. Проте, неможливо не зазначити, що особливим фактором, який у наш час впливає на розвиток національної правової системи є збройний конфлікт, який відбувається на сході нашої держави і загрожує територіальній цілісності та суверенітету України. У межах даного конфлікту Російська Федерація спочатку анексувала Крим, створила і використала збройні антиурядові формування проти України, якими здійснила військову інтервенцію на сході України [3, с. 372], що продовжується і дотепер.
Станом на сьогодні можна констатувати, що глобалізація справляє суттєвий вплив на всі елементи правової системи України. Передусім на нормативно-правову базу України, в якій внаслідок дії глобалізаційних процесів та інших регіональних викликів виникли цілі галузі й інститути права та законодавства, такі як космічне, екологічне, інформаційне, інвестиційне та екологічне право, кримінально-правові інститути боротьби із хакерством, торгівлею людьми та людськими органами, незаконною трансплантацією, військовими злочинами, методам ведення «гібридної» війни тощо [7, с. 58].
У вітчизняній правовій системі відбуваються трансформаційні процеси, які властиві для інших правових систем романо-германського права, що проявляється у становленні судової практики як джерела права.
Одним із викликів сьогодення для національної правової системи є те, що перед її інститутами постає важливе завдання стосовно ефективного здійснення управління глобалізаційними процесами у національних масштабах, їх гармонізація і нейтралізація тих негативних наслідків, які вони можуть у ній викликати. Тому в даному аспекті саме право повинно виступати як інструментом глобалізації, так і засобом управління її процесами, який вбереже національну систему України від негативного впливу глобалізації [4, с. 7].
Доречно відзначити, що у рамках основних світових (суттєве зростання глобалізаційних процесів) та регіональних (євроінтеграційні процеси та збройна агресія Російської Федерації) викликів, головним орієнтиром у процесі вдосконалення національної правової системи повинен стати принцип верховенства права. Адже у провідних державах, де історично склалась романо-германська правова система, він не тільки формально задекларований, а і реально впливає на розвиток національних правових систем. Основна мета даного принципу не лише формальне забезпечення порядку, передбаченого нормативно-правовими актами, встановленими державою, а утвердження такого правопорядку, який обмежує свавілля державної (передовсім виконавчої) влади, ставить її під контроль суспільства [6, с. 31].
Суттєвий вплив на розвиток правової системи України зумовило підписання 27.06.2014 року Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, яка повністю набрала чинності з вересня 2017 р. Фактично даною Угодою було розпочато як новий етап у співпраці України та ЄС, так і у розвитку правової системи України. Як вірно з даного приводу зауважує М.Г. Хаустова, значення цієї події для нашої держави важко переоцінити, адже нею було створено реальне підґрунтя для подальших реформаційних процесів у всіх сферах життєдіяльності, які повинні забезпечити основними орієнтирами для розвитку вітчизняної правової системи європейські цінності поваги основоположних свобод та прав людини, демократії, верховенства права [5, с. 43]. Адже, незважаючи на те, що, наприклад, такі цінності закріплено у приписах ст. 3 та ст. 8 Конституції України, їхня практична реалізація в Україні перебуває на доволі низькому рівні, що цілком негативно впливає на розвиток національної правової системи. Вважаємо, що саме підписання зазначеної Угоди може спричинити модернізацію вітчизняної правової системи, якої вона потребує у контексті світових та регіональних викликів.
Неможливо не відзначити такий абсолютно новий регіональний виклик, що постав перед національною правовою системою, як скасування повної депутатської недоторканності починаючи з 2020 року [1]. Адже правова система України, у разі повної відсутності інституту депутатської недоторканності, має бути здатна забезпечити безперешкодне та ефективне здійснення народними депутатами України своїх повноважень, функціонування парламенту, а також реалізацію конституційного принципу поділу державної влади.
Варто погодитись із думкою М.Г. Хаустової стосовно того, що сучасна модернізація вітчизняної правової системи має бути нерозривно пов’язаною не тільки із конкретними цілями України та тенденціями глобально-інтеграційних і трансформаційних процесів, а й з масовими ідеалами буття. При цьому, модернізація правової системи України передбачає вплив на всі її структурні компоненти: нормативну, функціональну, інституційну, ідеологічну, інфраструктурну та інші підсистеми, а також їхні складові [7, с. 61].
Висновки. Таким чином, світові та регіональні виклики та тенденції суттєво впливають на розвиток національної правової системи України. У зв’язку із цим, у ній виникають новітні структурні елементи та оновлюються джерела права, а також з’являються орієнтири для її подальшого розвитку.

Список використаних джерел:
1. Зеленський підписав закон про скасування депутатської недоторканності. Інформаційне агентство «Інтерфакс Україна». URL: https://ua.interfax.com.ua/news/political/ 612572.html
2. Кучук А.М., Завгородня Ю.С. Юридична компаративістика: навч. посіб. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 112 с.
3. Репецький В.М. Застосування міжнародного гуманітарного права у збройному конфлікті України. Науковий вісник Львівської комерційної академії. Серія: Юридична. 2015. № 2. С. 368–373.
4. Сидоренко О.О. Правова система України в контексті глобалізації. Теорія і практика правознавства. 2016. № 1. С. 1–9.
5. Хаустова М.Г. Міжнародні стандарти в контексті євроінтеграційних процесів в Україні. Вісник Національної академії правових наук України. 2017. №2. С.43–53.
6. Хаустова М.Г. Правова система України серед правових систем сучасності. Проблеми законності. 2013. № 123. С. 23–33.
7. Хаустова М.Г. Проблеми і перспективи розвитку правової системи України в умовах глобалізації. Вісник Національної академії правових наук України: зб. наук. пр. Харків, 2014. № 1. С. 54–64. 
 
 

Add comment


Security code
Refresh


-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2020
February
MoTuWeThFrSaSu
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2019 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція