... Мудрий все робить з обачністю (Латинське прислів'я) ...

Головне меню

Міжнародна науково-практична конференція 03.10.19 - СЕКЦІЯ №3
Укладання мирової угоди сторонами у цивільному процесі є ефективним засобом прискорення судової процедури, розгляду справи у розумні строки відповідно з п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Укладання мирової угоди також сприяє  виконанню завдань цивільного судочинства щодо справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду і вирішенню цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.
Цивільний процесуальний кодекс України передбачає право сторін укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу, зокрема на стадії перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами. У даному досліджені звертається увага щодо укладання мирової угоди при перегляді судових рішень за нововиявленими обставинами, аналізуються окремі проблемні питання цієї судової процедури.
Інститут мирової угоди достатньо широко використовується в судовій практиці багатьох іноземних держав з метою мирного врегулювання конфліктної ситуації. У літературі відокремлюються наступні зарубіжні моделі процедур, спрямованих на примирення сторін спірних правовідносин:
1. Мирова угода як альтернатива судовому рішенню, М використання позасудових засобів укладання мирової угоди із причин складності, тривалості і дорожнечі судочинства у таких державах, як США, Англія та інші.
2. Використання мирової угоди в якості досудового варіанта вирішення конфлікту. Зазначена модель передбачає право сторін до розгляду спору в суді самостійно мирно вирішити справу, не використовуючи судові процедури (Франція, Іспанія, Нідерланди тощо).
3. Укладання мирової угоди належить до обов’язків суду. З метою примирення сторін у судах створюються спеціальні структури; при укладанні мирової угоди оформлюється протокол, який має силу судового рішення (Японія) [1, с. 36].
В Україні використовується третій варіант укладання мирової угоди. Метою мирової угоди є врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов’язків сторін; у мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, що мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу. Суд до ухвалення судового рішення у зв’язку з укладенням сторонами мирової угоди повинен  роз’яснює сторонам наслідки такого рішення, перевірити, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії. Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією ж ухвалою одночасно закриває провадження у справі. Суд має право постановити ухвалу про відмову у затвердженні мирової угоди і продовжити судовий розгляд, якщо: умови мирової угоди суперечать закону чи порушують права чи охоронювані законом інтереси інших осіб, є невиконуваними; або одну із сторін мирової угоди представляє її законний представник, дії якого суперечать інтересам особи, яку він представляє (ст. 207 ЦПК).
Для того, щоб мирова угода не використовивалась як інструмент зловживання правом, суд при вирішення питання про визнання мирової угоди повинен встановити наявність у позивача суб’єктивного права, а у відповідача , зобов’язань, а також факт невиконання таких зобов’язань, який став причиною порушення прав позивача. Тобто, суд не має визнавати мирову угоду, не з’ясувавши фактичних обставин справи [2, с. 21]. Таким чином, з’ясування судом фактичних обставин справи має бути обов’язковою умовою визнання мирової угоди судом.
Статтею 425 ЦПК («Порядок подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами») передбачено, що заява про перегляд судового рішення суду першої інстанції з підстав, визначених частиною другою, пунктами 1, 3 частини третьої статті 423 ЦПК, подається до суду, який ухвалив судове рішення (ч.1), а заява про перегляд судових рішень судів апеляційної і касаційної інстанцій з підстав, зазначених у частині першій цієї статті, якими змінено або скасовано судове рішення, подається до суду тієї інстанції, яким змінено або ухвалено нове судове рішення (ч. 2). Розгляд такої заяви має певні особливості відносно інстанційності Р справа розглядається судом за правилами, встановленими Цивільним процесуальним кодексом для провадження, у суді тієї інстанції, яка здійснює перегляд (ч.2 ст.429). Тому, укладання мирової угоди при перегляді судових рішень в апеляційному та касаційному  провадженнях має певні особливості, які ускладнюють її застосування.
Так, положення ст. 369 ЦПК містять обмеження для сторін щодо можливості укладання мирової угоди залежно від категорії справи. Без повідомлення учасників справи в апеляційному провадженні розглядаються справи з ціною позову менше ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, крім тих, які не підлягають розгляду в порядку спрощеного позовного провадження, розглядаються судом апеляційної інстанції без повідомлення учасників справи. З урахуванням конкретних обставин справи суд апеляційної інстанції може розглянути апеляційні скарги, зазначені в частинах першій та другій цієї статті, у судовому засіданні з повідомленням (викликом) учасників справи. У ст. 369 йдеться про порядок розгляду апеляційних скарг, однак відповідно з ч. 2 ст. 429 зазначений порядок судового розгляду повинен розповсюджуватись також на перегляд справ за нововиявленими обставинами в апеляційному провадженні, що обмежує, а у деяких випадках зовсім унеможливлює укладання сторонами мирової угоди.
Аналогічні проблемні питання виникають в касаційному провадженні. Без повідомлення учасників справи має бути проведений попередній розгляд справи протягом п’яти днів після складення доповіді суддею-доповідачем колегією у складі трьох суддів у порядку письмового провадження (ч. 1 ст. 401); у суді касаційної інстанції скарга розглядається за правилами розгляду справи судом першої інстанції в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників, учасники справи можуть бути викликані тільки у разі необхідності для надання пояснень у справі (ч. 1 ст.402).
Вищевикладене дозволяє зробити висновок стосовно обмеження права сторін на судовий захист, розгляду справи у розумні строки  при перегляді справи за нововиявленими обставинами в апеляційному або касаційному провадженні. З метою вдосконалення цивільного процесуального законодавства доцільно нормативно у Цивільному процесуальному кодексі України зазначити положення щодо обов’язкового повідомлення сторін про розгляд справи в апеляційному та касаційному провадженні, якщо справа переглядається за нововиявленими обставинами.

Список використаних джерел:
1. Муратшина Г.П. Примирение сторон П важнейшая функция мирового судьи (сравнительно-правовой анализ). История государства и права. 2011. № 6. С. 35—37.
2. Скуратовский М.Л. Мировое соглашение: проблемы правопримирительной практики. Арбитражный и гражданский процесс. 2011. № 3.С. 21—26. 
 
 

Коментарі 

 
0 #21 Поисковая реклама 2020-03-27 22:23 Здравствуйте! Интересует ли Вас настройка контекстной рекламы или сопровождение существующей рекламы?

Если Вы вкладываете средства в контекст и не получаете отдачи или текущий результат вас не устраивает, если Вы считаете работу специалиста по контексту не прозрачной и необходимо внести ясность в процесс управления кампаниями? Пришло время провести аудит ваших рекламных кампаний.Аудит поможет понять, что не так с рекламой на данный момент, как можно улучшить показатели и какие потенциальные точки роста помогут добиться поставленных целей.

Еще не настраивали контекстную рекламу? В это время ваши конкуренты уже активно используют возможности Яндекс Директ и Гугл Ads

Узнайте какие инструменты подойдут именно Вам? Поисковая реклама, реклама в рекламных сетях, возможности ретаргетинга или медийных форматов.

Для заказа аудита, оценки стоимости рекламы и других вопросов пишите на почту a.novaleads@yande x.ru
Цитувати
 
 
0 #20 Дмитрий 2020-03-27 08:30 Предоставляем выход на прямого производителя мед.масок в Китае.
Цена 22р/шт (3 слоя), при крупном опте цена еще ниже. В цену входит доставка
Мин.партия 50 тыс.
На рынке не первый год, есть что показать, реальному клиенту предоставим гарантии.
Условия:
- Пишите интересующий Вас объем и Ваш контакт, для обратной связи.
- Подтверждаете платежеспособно сть (видео денег либо скриншот счета), после чего предоставляем гарантии с Нашей стороны.
- 30% предоплата на счет фабрики, 70% по факту пошива.
- Пошив+доставка в течении 10-15 дней. Предоставим видео с фабрики, с Вашим именем и заказом.

Работаем только с прямыми покупателями либо с людьми, которые предоставляют их интересы!
Если Вы не готовы подтвердить платежеспособно сть, не пишите.
Для связи:
Цитувати
 
 
0 #19 Виктор 2020-03-27 00:47 Приветствую!
Вам необходимы новые заказы?
Привлекаем клиентов в Ваш бизнес, с помощью рассылки в формы обратной связи.

Несколько преимуществ сотрудничества с нами:

- Приятные цены - нам выгодно, чтобы заказчик получал прибыль, значительно превышающую цену рассылки и заказывал снова

- Все максимально прозрачно:
Предоставим скриншоты из программы, с подробными отчетами о результатах рассылки, подтверждающие выполнение обязательств с нашей стороны.

- В отличии от большинства наших конкурентов, оплата ТОЛЬКО за УСПЕШНО доставленные сообщения.

Свяжитесь с нами в течении суток и в качестве бонуса, получите бесплатное составление оффера для Вашей рассылки!
Наш E-mail:

P.S. Извините за беспокойство, если мы с Вами уже сотрудничаем.
Цитувати
 
 
0 #18 Виктор 2020-03-26 14:03 Здравствуйте!
Вас интересуют новые заказы?
Привлекаем клиентов в Ваш бизнес, с помощью рассылки в формы обратной связи.

Несколько плюсов работы с нами:

- Приятные цены - нам выгодно, чтобы клиент получал прибыль, значительно превышающую цену рассылки и заказывал снова

- Все максимально прозрачно:
Предоставим скриншоты из программы, с подробными отчетами о результатах рассылки, подтверждающие выполнение обязательств с нашей стороны.

- В отличии от большинства наших конкурентов, оплата ТОЛЬКО за УСПЕШНО доставленные сообщения.

Свяжитесь с нами в течении суток и в качестве бонуса, получите бесплатное составление оффера для Вашей рассылки!
Наш E-mail:

P.S. Извините за беспокойство, если мы с Вами уже сотрудничаем.
Цитувати
 
 
0 #17 Евгений 2020-03-25 22:06 Здравствуйте!
Надоели неправильно припаркованные машины?
Предлагаем: Системы парковки, автоматизации и безопасности.
На рынке с 2016 года.
Наши преимущества:
- Гарантия качества
Сертифицированн ая продукция, проверенное качество, гарантия от производителя.
- Работаем под ключ
Наша компания быстро выполнит заказ под ключ с соотношением цены и качества.
- Большой ассортимент
Наш ассортимен позволяет полностью укомплектовать объект.
Ознакомиться с ценами и выбрать можно на нашем сайте:
http://parkovka54.com
Задать вопрос или оставить заявку: Нет. В качестве контактов лучше:
Цитувати
 
 
0 #16 Александр 2020-03-25 02:25 Скачать бесплатно и без регистрации книгу «Как я выучил английский язык»

В книге подробно разобраны различные способы изучения иностранных языков. Рассмотрены работающие и не работающие методы и приведены реальные способы изучения языка, которые дают 100% результат.

Книга позволит вам сэкономить вам время и деньги и не попасться на удочку недобросовестны х авторов различных курсов и выбрать только те, которые будут вам полезны.

Ссылка для скачивания: https://famcircle.ru/english/how-to-learn-english.pdf
Цитувати
 
 
0 #15 Елена 2020-03-24 02:04 Команда профессионалов, изготовит корпусную мебель
и торговое оборудование по индивидуальным проектам.
Работаем с организациями и частными лицами.
Готовы предложить мебель-конструктор для самостоятельной сборки.
Подробнее о нас: http://kardinal.spb.ru/uslugi/mebel.
Заявки на проектирование, просчет и изготовление принимаем по тел. +7 921-650-83-50
или на почту: 44cardinal@ramb ler.ru
Цитувати
 
 
0 #14 Евгений 2020-03-22 11:01 Здравствуйте!
Настраиваем Яндекс Директ и Таргетинг в соц.сетях под ключ.
Оплата за настройку фиксированная.
(обговаривается индивидуально, в зависимости от сложности проекта)

Наши услуги идеально подойдут для тех, у кого есть возможность обрабатывать больше лидов, чем имеется в данный момент.
Заинтересовало?
Свяжитесь с нами!
E-mail: biocomppergcess
Цитувати
 
 
0 #13 Андрей 2020-03-21 10:56 Приветствую!
Вас интересуют новые заявки?
Привлекаем клиентов в Ваш бизнес, с помощью рассылки в формы обратной связи.

Несколько плюсов работы с нами:

- Приятные цены - нам выгодно, чтобы клиент получал прибыль, значительно превышающую стоимость рассылки и обращался повторно

- Все максимально прозрачно:
Предоставим скриншоты из программы, с подробными отчетами о результатах рассылки, подтверждающие выполнение обязательств с нашей стороны.

- В отличии от большинства наших конкурентов, оплата ТОЛЬКО за УСПЕШНО доставленные сообщения.

Напишите нам сейчас и получите бонус, в виде бесплатного составления оффера для Вашей рассылки
Наш E-mail:

P.S. Извините за беспокойство, если мы с Вами уже сотрудничаем.
Цитувати
 
 
0 #12 Роман 2020-03-20 06:26 Доброго дня!
Аттестация для ваших сотрудников:
-Электробезопасн ость 3000 руб.
-Промышленная безопасность 5000 руб .
-Охрана труда 500 руб.
И многие другие направления для Вас и Вашей компании.
На нашем счету:
-1857 клиентов
-более 80 000 обученных специалистов.
Предоставляем полную гарантию возврата средств.

Закажите обратный звонок на нашем сайте и мы Вам перезвоним в течении 2х минут:
https://ksk-progress.ru/
Или свяжитесь с нами:
С Уважением,
Генеральный директор
Роман Андреевич
+7 (962) 951-85-10
+7 (495) 445-01-35 доб. 10
Цитувати
 
 
0 #11 Александр 2020-03-19 05:56 Продажа мед.масок от прямого производителя, без посредников!
Объем: 100-150 тыс/сутки.
Цена 9-10грн /шт, в зависимости от вида.
Маски находятся в Харькове. Белые, 3х слойные.
Оплата только наличными.
Формат работы:
Присылаете видео денег с датой, приезжаете, смотрите, забираете.
Оплата наличкой по факту, без предоплат.
Если нужно, можем подтвердить объем, сняв видео с датой и Вашей кодовой фразой, разумеется после того, как подтвердите наличие денег.
Те, кто не может снять видео-подтверждение наличия денег, не пишите!
Для связи:
Цитувати
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити


-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2020
Березень
ПнВтСрЧтПтСбНД
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2019 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція