... Найбільше успіхів ми досягаємо у тому, до чого маємо найліпший хист (Античний вислів) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 05.03.2013 - Секція №1
Профілактика правопорушень є одним із найважливіших напрямків діяльності правоохоронних органів України. Здійснення профілактики ґрунтується на низці законодавчих та відомчих нормативних актах, якими в цілому врегульовані основні питання застосування профілактичних заходів правоохоронними органами України. Однак цілком очевидно, що найбільш важливі питання правового врегулювання профілактичної діяльності повинні вирішитися після прийняття закону «Про профілактику злочинів». Проте розробка законодавства України про профілактику правопорушень фактично зупинилася на рівні проектів. Відсутність єдиних підходів щодо правового регулювання профілактичної діяльності обумовило істотні відмінності у регламентації цього виду діяльності між різними правоохоронними органами України. Разом з тим профілактична діяльність правоохоронних органів України потребує удосконалення із врахуванням як вітчизняного, так і іноземного досвіду, зокрема деяких країн СНД. У цьому зв’язку цікавим та корисним може бути аналіз законодавства Білорусі, на якому ґрунтується профілактична діяльність правоохоронних органів Республіки Білорусь.
На відміну від України у законодавстві Республіці Білорусь правові та організаційні основи діяльності з профілактики правопорушень встановленні на рівні спеціального нормативного акту – Закону «Про основи діяльності з профілактики правопорушень» від 10 листопада 2008 року [1]. Цей Закон також закріплює основні форми участі державних органів (організацій), інших організацій та громадян у здійсненні профілактичної діяльності. 
У статті 1 Закону Республіки Білорусь «Про основи діяльності з профілактики правопорушень» профілактика правопорушень визначена як система соціальних, правових та інших заходів загальної й індивідуальної профілактики правопорушень, які застосовуються державними органами (організаціями), іншими організаціями та громадянами у відповідності з цим Законом й іншими актами законодавства Республіки Білорусь.
Згідно із статтею 1 Закону загальна профілактика правопорушень – це діяльність, яка здійснюється суб’єктами профілактики правопорушень щодо запобігання й припинення правопорушень, аналізу, попередженню та усуненню причин й умов, що сприяють вчиненню правопорушень, а також вияву, обліку, правової освіти громадян, схильних до протиправної поведінки. Індивідуальна профілактика правопорушень в Законі «Про основи діяльності з профілактики правопорушень» (ст. 1) визначена як діяльність, яка здійснюється суб’єктами профілактики правопорушень, уповноваженими у відповідності з вказаним Законом та іншими законодавчими актами Республіки Білорусь, щодо надання корегуючого впливу на громадян, схильних до протиправної поведінки та (або) які вчинили правопорушення, з метою недопущення ними правопорушень.
Згідно із ст. 10 Закону до заходів загальної профілактики належать – профілактичні заходи, спрямовані на попередження окремих правопорушень; правова освіта громадян; приписи щодо усунення причин та умов, які сприяють вчиненню правопорушень; інші заходи, передбачені законодавством. Відповідно до ст. 23 вказаного Закону до заходів індивідуальної профілактики віднесені – профілактична бесіда; офіційне попередження про неприпустимість протиправної поведінки; інформування про причини й умови протиправної поведінки; соціальна й трудова реабілітація; профілактичний облік; інші заходи, передбачені законодавством. 
Профілактична бесіда проводиться з громадянином у випадках вчинення ним правопорушення чи коли його поведінка у громадських місцях, за місцем проживання, роботи, навчання або спосіб життя дають підстави вважати про можливість вчинення ним правопорушення. Така бесіда проводиться за місцем проживання, роботи чи навчання, а також у приміщенні суб’єкта профілактики і полягає у роз’ясненні громадянину суспільної небезпечності протиправних діянь, правових наслідків, які настають в результаті вчинення правопорушень, а також його переконанні у неприпустимості їх вчинення. 
Офіційне попередження виноситься у письмовій формі і оголошується під розписку громадянину, який знаходиться на профілактичному обліку, у випадках вчинення ним правопорушення або коли є достатні підстави вважати про його намір вчинити правопорушення. 
Інформування про причини та умови протиправної поведінки здійснюється уповноваженими суб’єктами профілактики шляхом направлення письмової інформації керівнику організації за місцем проживання, роботи чи навчання громадян, схильних до протиправної поведінки, із вказівкою вчинених ними правопорушень для усунення причин й умов протиправної поведінки та прийняття до них заходів громадського впливу. Неприйняття організацією, посадовою особою заходів щодо виконання вимог, які містяться у приписі, тягне за собою відповідальність згідно із законодавством Республіки Білорусь.
Відповідно до положень Закону Республіки Білорусь «Про основи діяльності з профілактики правопорушень» постановка на профілактичний облік здійснюється суб’єктами профілактики на підставі матеріалів, отриманих під час оперативно-розшукової діяльності, попереднього розслідування за кримінальними справами у відношенні громадян, щодо яких отримані відомості про діяння, які можуть створити загрозу національній безпеці Республіки Білорусь, спричинити шкоду державним чи суспільним інтересам, правам, свободам, законним інтересам інших громадян, а також призвести в подальшому до вчинення злочину. Посадовими особами уповноважених суб’єктів профілактики в усній чи письмовій формі роз’яснюються громадянам, поставленим на профілактичний облік, їх права і обов’язки у зв’язку з постановкою на такий облік. Відповідно до положень статті 28 Закону Республіки Білорусь «Про основи діяльності з профілактики правопорушень» громадяни, які перебувають на профілактичному обліку, зобов’язані виконувати законні вимоги посадових осіб суб’єктів профілактики правопорушень. 
У Законі окремо наголошується на недопущення обмежень прав, свобод, та законних інтересів громадян, які знаходяться на профілактичному обліку, у тому числі обмеження прав на таємницю кореспонденції, телефонних чи інших повідомлень, вільне пересування та вибір місця проживання, недоторканність житла й інших законних володінь громадян, якщо інше не передбачено законодавством Республіки Білорусь.
Знімаються громадяни з профілактичного обліку на підставі постанови уповноваженого суб’єкта профілактики правопорушень у випадку смерті громадянина, засудження до позбавлення волі, а також після усунення причин, які можуть створити загрозу національній безпеці Республіки Білорусь, спричинити шкоду державним чи суспільним інтересам, правам, свободам, законним інтересам інших громадян, а також призвести в подальшому до вчинення злочину.
Характерною особливістю профілактичної діяльності суб’єктів профілактики правопорушень Республіки Білорусь є чітко встановлена форма процесуального оформлення результатів такої діяльності. В самому Законі «Про основи діяльності з профілактики правопорушень» (ст.ст. 25, 28, 30) зазначено, що форми офіційного попередження про неприпустимість протиправної поведінки, постанов про взяття на профілактичний облік та зняття з профілактичного обліку тощо затверджуються Радою Міністрів Республіки Білорусь. На сьогодні ці питання врегульовані Постановою РМ Республіки Білорусь від 14 лютого 2009 р. №195 [2].
 
Список використаних джерел:
1. Об основах деятельности по профилактике правонарушений. Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 года №453-З. – Режим доступу: http://www.etalonline.by/text.aspx?RN=H10800453&hash=B35B01EB91EDC05935E431A77D2FA6BC. – Заголовок з екрана.
2. О некоторых вопросах профилактики правонарушений. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. №195. – Режим доступу: http://www.etalonline.by/text.aspx?RN=C20900195&hash= 72BDCB849F8F67B7 FC D7CEDA9C7C88E3 – Заголовок з екрана. 
 
 

Add comment


Security code
Refresh


-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2020
July
MoTuWeThFrSaSu
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2019 року?
 

Наші видання

Збірник матеріалів конференції(17.05.2012 року)
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція