Науково-практична Інтернет-конференція 05.03.2013 - Секція №2
Дедалі більшу і більшу роль в житті сучасної людини, суспільства, держави відіграє інформація. Науковці говорять про початок нової ери, – сторіччя інформатизації, інформаційних відносин та інформації.
Інформацію визначають основною цінністю в багатьох сферах життєдіяльності людини та функціонування держави. 
Також, варто зазначити, про зміни, які відбуваються у суспільстві, тобто його утворення і перехід – до інформаційного. За умов пріоритетної політики щодо інформатизації, а також розбудови та розвитку інформаційного суспільства, особливого значення, як соціальний механізм впливу на інформацію набувають інформаційні відносини. У свою чергу, із вищевикладеного випливає актуальність та важливість питань правового регулювання інформаційних правовідносин в нашій країні. 
Відповідно до Закону України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» [1] основним завданням розвитку інформаційного суспільства в Україні є сприяння кожній людині на засадах широкого використання сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій можливостей створювати інформацію і знання, користуватися і обмінюватися ними, виробляти товари та надавати послуги повною мірою реалізовуючи свій потенціал, підвищуючи якість свого життя, сприяючи сталому розвитку країни на основі цілей і принципів проголошених ООН, та основних міжнародних документів з питань інформаційного суспільства.
Питанням розвитку інформаційного суспільства, його інформатизації та захисту інформації приділяється досить велика увага, як збоку України, так і збоку провідних науковців сучасності, які працюють в даній сфері. Про це свідчить рівень наукових розробок та високий інтерес, які висвітлені в провідних працях таких вчених як: І.В. Арвстової, О.А. Баранова, К.І. Белякова, В.М. Брижка, В.М. Бутузова, В.Д. Гавловського, О.В. Глодківської, В.М. Глушкова, І.Б. Жиляєва, С.М. Іванова,В.С. Карасюка, Р.А. Калюжного, Д.В. Ланде, А.І. Марущука, І.В. Мартиненко, А.М.Новицького, Н.Р. Нижника, В.Г. Пилипчука, Б.Л. Раціборинського, В.М. Смаглюка, І.В.Сергієнка, В.Г. Хахановсокого, В.С. Цимбалюка М.Я. Швеця, та інших.
Нормативно-правовою базою, що регулює обіг інформації є: Конституція України, Закони України «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», «Про державну таємницю», «Про науково технічну інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах », «Про електронні документи та електронний документообіг», окремі норми Цивільного кодексу України, що регулюють правовідносини щодо інформації, а також підзаконні нормативно-правові та відомчі акти… 
Одним із найважливіших питань Україні, що стосуються інформаційного права є прийняття Інформаційного кодексу України. Для цього, необхідні: визначення внутрішньої структури та ієрархії актів інформаційного законодавства України на рівні правової доктрини; прийняття необхідних змін та доповнень до законів України, що регулюють інформаційні відносини (щонайменше – нової редакції базового Закону України «Про інформацію», який навіть з останніми змінами 2005 року багато в чому є застарілим) [2]; інкорпорація галузевого законодавства, тобто визначення відповідної сукупності нормативно-правових актів і розміщення її у Зводі законів України як окремого розділу – «Інформаційне законодавство». Такі кроки дозволять упорядкувати інформаційні відносини в Україні в межах чіткої ієрархії законів та єдиної системи правових норм і понять. 
А також заради надійного захисту інформації від злочинних посягань потрібно модернізувати та підготувати належним чином правоохоронні органи.
Для цього, з боку держави, здійснюється комплекс заходів, українські правоохоронці спільно із ОБСЄ розробляють навчальний курс і спеціальне обладнання. Першими вчитися почнуть представники Управління боротьби із кіберзлочинністю. А в подальшому вже вони навчатимуть своїх колег та новобранців. Боротьба з інтернет-шахраями стає все актуальнішою – у світі хакери щороку завдають понад півмільярда доларів збитків. Масштаби ж втрат від віртуальних шахрайств в Україні за різними підрахунками незалежних експертів коливаються від мільйона гривень до двох мільйонів доларів. А кількість шахраїв тим часом стрімко зростає [3].
Отже, на думку авторів, задля ефективного захисту інформаційного суспільства, що розвивається в Україні, необхідна не лише ефективна правова система, а й кваліфіковано правоохоронна, – яка б забезпечувала ефективність вищезазначених норм, а також їх захист.
 
Список використаних джерел:
1. Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки: Закон України від 09.01.2007 № 537-V. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/537-16
2. Про Рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні: Постанова Верховної Ради України (01.12.2005р.) // Голос України. – №236 – 2005 – 13 грудня.
3. В Україні з’являться антихакери в погонах. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://tsn.ua/ukrayina/v-ukrayini-z-yavlyatsya-antihakeri-v-pogonah.html {jcomments on}