... Приклад діє сильніше погрози (П. Корнель) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 19.05.2015 - Секція №2
Постійний розвиток суспільних відносин в умовах незалежної, правової та демократичної держави супроводжується безперервним розвитком й подальшим удосконаленням управлінських процесів у різних сферах життєдіяльності громадянського суспільства. У зв’язку з цим велику роль відіграють питання, пов’язані з охороною прав і свобод громадян, що належать до компетенції державних органів, діяльність яких потребує постійного удосконалення. Так, як перебування фізичних та юридичних осіб у правовідносинах з органами публічної влади, їх посадовими особами може спричинити виникнення між ними конфліктних ситуацій, то за їх вирішенням вони звертаються до адміністративного суду, де стають учасниками адміністративного процесу. Визначення учасників адміністративного процесу дозволить виявити роль кожного учасника процесу в розгляді адміністративної справи судом та реальний обсяг їхніх процесуальних прав і обов’язків.
В юридичній літературі звертається увага на необхідність розмежування понять «учасники процесу» та «суб’єкти процесу». Як правило, під терміном «суб’єкти процесу» розуміють усіх без виключення осіб, що приймають участь у процесі, включаючи адміністративний суд, який саме здійснює розгляд справи, визначає її хід та приймає остаточне рішення по справі [4, с. 265]. 
     Правове становище учасників адміністративного судочинства регламентоване главою 5 КАС України. Законодавець у цих нормах встановлює склад учасників адміністративного судочинства та їхні процесуальні права та обов’язки [1].
До учасників адміністративного процесу відносять:
1. Осіб, які беруть участь у справі - сторони, треті особи, представники сторін та третіх осіб (ст. 47 КАС України).
2. Інших учасників адміністративного процесу – секретар судового засідання, судовий розпорядник, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач (ст. 62 КАС України).
Учасником адміністративного процесу є особа, яку чинним законодавством України наділено процесуальними правами та обов’язками у сфері розгляду адміністративних справ адміністративними судами та яка вступає до адміністративного процесу для захисту своїх прав та законних інтересів, захисту прав та законних інтересів інших осіб, або з ціллю сприяння здійсненню адміністративного процесу. Тобто це особа, яка може вчиняти процесуальні дії, спрямовані на досягнення мети процесу, хоча б в однієї зі стадій адміністративного процесу справі [4, с. 265].
Основними учасниками адміністративної справи в позовному провадженні є сторони. Особа, яка порушує процес і звертається до суду з проханням про захист своїх прав, свобод та інтересів, а також суб’єкт владних повноважень, є позивачем. Інтерес позивача в адміністративному процесі, перш за все, пов’язаний з відновленням порушених прав, свобод та інтересів у сфері публічно-правових відносин.
Особа, на яку позивач вказує як на порушника свого права і яка внаслідок цього притягується судом до відповіді, є відповідачем. Для того, щоб процес у конкретній справі розпочався, необхідно, як правило, наявність двох сторін з протилежними інтересами. Тому, якщо позивач не може назвати конкретного порушника свого права, процес не може виникнути. В тому випадку, якщо в ході процесу одна із сторін вибуває (наприклад, у випадку смерті і за неможливості правонаступництва) процес повинен бути припинений провадженням [2, с. 104].
Структура сторін у адміністративному процесі не може бути зведена завжди до структури сторін в матеріальних правовідносинах, хоча в більшості випадків сторонами в адміністративному процесі є суб’єкти спірних матеріальних правовідносин. Так, як обидві сторони мають юридичну зацікавленість в результаті справи, то ця юридична зацікавленість має особистий, матеріальний та процесуальний характер [3, с. 120].
Важливою умовою одержання статусу учасника адміністративного процесу є володіння особою такою ознакою, як адміністративна процесуальна правосуб’єктність, яка включає в себе адміністративну процесуальну правоздатність та адміністративну процесуальну дієздатність [4, с. 267].
  В.М. Котенко підкреслює, що характерною ознакою сторін є також і те, що процес в адміністративній справі ведеться від імені та в інтересах сторін навіть у тому випадку, коли справу порушує не особисто позивач, а інші особи в його інтересах [2, с. 105].
Адміністративне процесуальне законодавство надає сторонам широкі процесуальні права і покладає на них відповідні обов’язки. Ст. 49 КАС України передбачає наступні права: знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів; знайомитися з матеріалами справи; заявляти клопотання і відводи; давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам; подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб; знайомитися з технічним записом, журналом судового засідання, протоколом про вчинення окремої процесуальної дії і подавати письмові зауваження до них; робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень; оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів; користуватися іншими процесуальними правами.
Крім цього, законодавець у ст. 51 КАС України зазначає, що позивач має право в будь-який час до закінчення судового розгляду збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову, змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви. Відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі .
На підставі вище викладеного підсумуємо що, виходячи з положень глави 5 КАС України, законодавець провів поділ учасників адміністративного процесу за підставою наявності в них юридичної заінтересованості у результатах розв’язання адміністративної справи. Зокрема, до учасників адміністративного процесу відносять: осіб, які беруть участь у справі та інших учасників адміністративного процесу. Осіб, які беруть участь у справі можна відрізнити від інших учасників адміністративного процесу за наявності у перших ознаки юридичного інтересу в результаті справи. Наявність адміністративної процесуальної правосуб’єктності дає змогу учасникам адміністративного процесу використовувати процесуальні права та обов’язки для досягнення тих цілей, що стоять перед ними при вступі в процес. Що стосується процесуальних прав і обов’язків осіб, які беруть участь у справі, то вони не зовсім однакові, але рівність положення цих осіб підтверджується тим, що вони мають рівні процесуальні права і обов’язки. В адміністративних справах запроваджено презумпцію вини відповідача - суб’єкта владних повноважень, що підтверджує ч. 2 ст. 71 КАС України.
 
Список використаних джерел:
1. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
2. Котенко В.М. Окремі аспекти реалізації процесуальних прав і обов’язків учасників адміністративного процесу / В.М. Котенко // Наукові записки Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського: Серія «Юридичні науки». – 2012. – Том 25 (64), № 1. – С.103-108.
3. Стефанюк В.С. Судовий адміністративний процес: [Монографія] / В.С. Стефанюк. - Х.: Фірма «Консум», 2010. - 686 с.
4. Топор І.В. Поняття та види учасників адміністративного судочинства: проблеми теорії / І.В. Топор // Актуальні проблеми держави і права. – 2011. – Вип. 58. – С. 264-271. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2020
October
MoTuWeThFrSaSu
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2019 року?
 

Наші видання

Збірник матеріалів конференції(17.05.2012 року)
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція