... Роби велике, не обіцяй великого (Піфагор) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 10.12.2015 - Секція №6
Чеська Республіка (далі – Чехія) увійшла до Європейського Союзу (далі – ЄС) 1 травня 2004 року. До моменту входження до ЄС в Чехії було демократизовано національне законодавство. Нами досліджувався лише один аспект згаданої демократизації, а саме: з’ясовано, на скільки обмеження інформаційних прав людини в Конституції Чехії [1] відповідають вимогам демократії.
Велика увага, яка приділяється інформаційним правам людини в країнах демократії (ЄС та США) викликана тим, що згадані права і їх свободи забезпечують можливість кожному громадянинові брати участь в управлінні державою. Сказане відповідає характеристиці демократичного суспільства, адже народовладдя (демократія) передбачає, що влада належить народу. Народ делегує своїх представників до державних органів влади і зобов’язує їх, щоб усі зусилля влади (в тому числі – судової) спрямовувалися на захист і кожної особи, і громадськості. Оцінюються дії влади з позиції її корисності для всього суспільства, тобто з позиції демократії. При цьому, кожному громадянинові гарантовані однакові права та основоположні свободи.
Права людини розуміємо як ті, що потрібні їй для забезпечення життя, гідності та реалізації можливостей бути суб’єктом прогресу людства. Свободами людини називаємо незалежні правові напрями реалізації прав людини [2, с. 11].
До інформаційних прав і свобод людини відносимо ті, які гарантуються розділом ІІ «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина» Конституції України [3] в галузі інформації та пов’язані з правом кожного на: 1) таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції (ст. 31); 2) свободу особистого і сімейного життя (ст. 32); 3) свободу думки і слова, право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію в будь-який спосіб (ст. 34); 4) право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатись до органів державної влади і місцевого самоврядування (ст. 40); 5) право на безпечне довкілля та достовірну інформацію про його стан (ст.50); 6) право на свободу творчості і право доступу до культурних цінностей (ст. 54) [4, с. 17-18].
Проведені нами дослідження показали, що в Конституції Чехії обмеження інформаційних прав і свобод людини передбачені, вони відповідають вимогам демократії за рахунок того, що пропонується багаторазовий захист від державного свавілля.
По-перше, хоча в більшості держав-членів ЄС задекларовано, що вони є демократичними, Основний закон Чехії визнає, що держава Чехія заснована саме на демократичних цінностях: «Держава заснована на демократичних цінностях і не може бути пов’язана ні виключною ідеологією, ні віросповіданням» [1, ст. 2, п. 1].
По-друге, для всіх громадян встановлені як загальні правила обмеження основних прав і свобод, так і кваліфіковані стосовно окремих норм. Так до загальних конституційних норм відносяться: «3. Закони обмеження основних прав і свобод повинні діяти однаково для всіх випадків, які відповідають встановленим умовам.
4. Для застосування норм про межі основних прав і свобод повинні враховуватись їх сутність та зміст. Вказані обмеження можуть здійснюватися лише з цілями, для яких і встановлені» [1, ст. 4].
Наведені норми повністю співзвучні з тими обмеженнями, які встановлює ЄКПЛ [5] та прецедентна практика Європейського суду з прав людини.
Прикладом конституційної норми, що гарантує інформаційні права і свободи та дозволяє їх обмеження може бути наступна: «Свобода слова і право збирати та поширювати інформацію можуть бути обмежені законом, якщо такі міри необхідні в демократичному суспільстві для охорони прав і свобод інших осіб, безпеки держави, суспільної безпеки, здоров’я та моральності» [1, ст. 17, п. 4].
Обмеження, наведені в згаданій нормі, відповідають ст.10 «Свобода вираження поглядів» ЄКПЛ. Справедливість їх здійснення вимагає розгляду в суді імпліцитних процедур: згідно з законом, необхідно в демократичному суспільстві, відповідність поставленій меті. Саме це і забезпечує недопущення свавілля держави і гарантує демократизм в обмеженні свободи слова і свободи інформації.
По-третє, серед обмежень зустрічаються спеціальні, які торкаються політичних прав (до них відносяться такі інформаційні, як свобода слова, право на петиції, право на інформацію), і які забезпечують розвиток демократії. До таких обмежень ставляться додаткові вимоги, суть яких у тому, щоб обмеження не заважали вільному змаганню політичних сил: «Законодавче регулювання усіх політичних прав і свобод ї їх тлумачення та використання повинні створювати можливості для вільного змагання політичних сил у демократичному суспільстві і забезпечувати його захист» [1, ст. 22].
Отже, наведені аргументи щодо обмеження інформаційних прав і свобод людини в демократичній Чехії показують, що у справах, в яких відстоюються згадані права і свободи, судді повинні здійснювати оцінку факту втручання держави з позиції демократії.
 
Список використаних джерел:
1. Чеська Республіка. Конституція (1993). Ứstava české republiky. Listina zάkladnních práa svobod. Parlament, Ministerstva, Ombudsman. Antidiskriminační ́ zákon podlle stavu k 11.9.2009. – Ostrava-Hrabůvka: sagit. – 2009. – 201 s.
2. Музичук К.С. Демократичні принципи захисту інформаційних прав людини в суді [Текст]: навч. посіб. / К.С. Музичук. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – 164 с.
3. Конституція України: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 21 січн. 2013 р.: (ОФІЦ. ТЕКСТ). – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2013 р. – 64 с.
4. Музичук К.С. Демократичні основи захисту інформаційних прав людини в суді [Текст]: монографія / К.С. Музичук. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – 220 с.
5. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод з поправками, внесеними відповідно до положень Протоколів №№ 11 та 14 з Протоколами №№ 1, 4, 6, 7, 12 та 13. – Страсбург: Секретаріат Європейського суду з прав людини. – 2010. – 24 с. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2021
May
MoTuWeThFrSaSu
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 

Наші видання

Збірник матеріалів конференції(17.05.2012 року)
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція