...Дискусія–спосіб зміцнити опонента в його помилках (Амброз Бірс)...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 10.12.2015 - Секція №5
Поняття криміналістичної характеристики відносно нове, складне, займає помітне місце в методиці розслідування, а тому продовжує розвиватися. Загальна криміналістична характеристика являє собою абстрактний опис елементів, зв’язків, закономірностей, які притаманні всім видам кримінальних правопорушень. Характеристика ж конкретного кримінального правопорушення – описує конкретне посягання. На відміну від абстрактних типових моделей, це інформаційна модель конкретного кримінального правопорушення [1, с.5].
Для кримінальних правопорушень, вчинених шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій є характерним використання статусу й атрибутів підприємства, установи, організації (юридичних осіб) чи підприємця – фізичної особи. Зазначеній категорії кримінальних правопорушень властива висока «інтелектуальність», організованість, використання новітніх наукових технологій.
Вище викладене дозволяє зробити висновок, що для розуміння сутності криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень, вчинених шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій необхідно виходити з того, що в ній відображаються особливості певних видів кримінальних правопорушень, які мають значення для їх виявлення і розкриття.
Зокрема, йдеться про такі правопорушення як фіктивне підприємництво (ст. 205 КК України); легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 КК України); ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) (ст. 212 КК України); службове підроблення (ст. 366 КК України), службова недбалість (ст. 367 КК України), нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням (ст. 210 КК України).
З урахуванням особливостей кримінальних правопорушень, вчинених шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій, можна виділити структуру їх криміналістичної характеристики до якої входять наступні елементи: інформація про особу правопорушника; дані про способи вчинення кримінальних правопорушень; відомості про предмет злочинного посягання; спроби приховування слідів кримінальних правопорушень, що вживаються правопорушниками з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Такий структурний елемент криміналістичної характеристика вказаних кримінальних правопорушень як суб’єкт, завжди характеризується рівнем професійної підготовки, освіти і моральними якостями. Має значення і службовий статус виробничої чи фінансової діяльності [2, c. 379].
Особа правопорушника даної категорії кримінальних правопорушень характеризується передусім тим, що вона, в більшості випадків, є суб’єктом господарської діяльності або ж наділена повноваженнями з контролю за такою діяльністю. Володіння юридичною особою у досягненні злочинної мети надає правопорушнику ряд переваг та можливостей серед яких: наявність офіційного статусу суб’єкта господарювання, доступ до механізму розрахункових операцій через використання банківських рахунків, можливість використовувати цивільно-правові угоди для маскування шахрайських операцій, можливість фактичного власника (засновника) юридичної особи уникати особистої відповідальності, можливість приховувати незаконно здобути майно шляхом внесення його до основних фондів підприємства [3, c. 120].
Щодо предмету кримінального правопорушення, то він, традиційно, визначається як факультативний елемент складу кримінального правопорушення, який складають речі (фізичні утворення) матеріального світу. Загальний предмет посягання, на який спрямовані кримінальні правопорушення, вчинені шляхом укладання фінансово-господарських операцій охоплює фінансовий, банківський та бухгалтерський напрями, що взаємообумовлені та повинні розглядатися при вчиненні неправомірних дій з метою ідентифікації необхідних для розслідування документів у частині формування доказової бази. Предметом кримінальних правопорушень, вчинених шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій найчастіше виступають матеріальні цінності, готівкові та безготівкові кошти, цінні папери [6, c. 57].
Таким чином, предмет посягання кримінальних правопорушень, вчинених шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій завжди виражається в кількісно-якісних показниках, фізичні ознаки і властивості відтворюють його реальність, цінність, корисність і значимість для суспільства.
При розслідуванні кримінальних правопорушень, вчинених шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій, особливе місце займає також спосіб їх вчинення. У криміналістичній літературі відмічається, що однією із обставин, які визначають високу латентність і складність розслідування досліджуваних кримінальних правопорушень, є використання суб’єктами даних кримінальних правопорушень складних замаскованих способів, які у багатьох випадках не знаходять прямого відображення у первинних документах, документах податкового та бухгалтерського обліків [4, с. 4].
Кримінальні правопорушення, вчинені шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій – це, перш за все, корисливі діяння, вчинені з використанням легальних форм ведення господарської діяльності чи повноважень з контролю за цією діяльністю [5, с. 27-30].
Вчинення багатьох кримінальних правопорушень пов’язано з діями правопорушника по приховуванню їх результату. Приховування кримінальних правопорушень є однією з форм протидії розслідуванню. Особливістю власне кримінальних правопорушень, вчинених шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій є те, що вони фактично вчиняються, а отже і маскуються, під оболонкою різноманітних цивільно-правових угод і здійснення ззовні законних операцій. Тобто зазначені дії одночасно є способом підготовки та приховування кримінального правопорушення. Дії з приховування кримінальних правопорушень, вчинених шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій, досить часто розпочинаються на стадії готування й продовжуються до завершення злочинної діяльності. Слід відмітити, що встановлення способу приховування досить часто має вирішальне значення для розкриття замаскованих кримінальних правопорушень цього виду й визначення осіб, причетних до їх вчинення. Тому якщо за іншими видами кримінальних правопорушень спосіб приховування має допоміжне рішення, то для кримінальних правопорушень, вчинених шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій, дії з приховування інколи домінують над способом їх вчинення.
Виходячи з вище викладеного, криміналістичну характеристику кримінальних правопорушень, вчинених шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій можна розглядати як систему, яка містить дані про закономірні зв’язки найбільш значущих елементів, що її складають, і встановлені на основі узагальнення матеріалів кримінальних проваджень, вивчення матеріалів слідчої практики. Це система інформації про ознаки даного виду кримінальних правопорушень, що мають криміналістичне значення і використовуються для побудови та перевірці слідчих версій з метою вирішення конкретних завдань досудового розслідування. 
 
Список використаних джерел:
1. Щербич Л.А. История становления категории «криминалистическая характеристика преступлений» / Л.А. Щербич // История государства и права. – 2006. – №10. – С. 5-6.
2. Вербенський М.Г. Кримінологічна характеристика осіб, які вчинюють транснаціональні злочини у сфері економіки / М.Г. Вербенський // Актуальні проблеми держави і права. – 2010. – С. 378-383.
3. Пчеліна О.В. Механізм вчинення економічних злочинів / О.В. Пчеліна // Право і безпека. – 2009. – № 4. – С. 118-122.
4. Дудніков А.Л. Місце способу злочину у сфері економічної діяльності в системі криміналістичної характеристики / А.Л. Дудніков // Теорія і практика правознавства. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – 2013. – Вип. 2. – С. 1-10.
5. Протидія економічній злочинності / П.І. Орлов, А.Ф. Волобуєв, І.М. Осика та ін. – Х.: Нац.ун-т внутр..справ, 2004. – 568 с.
6. Мочкош Я.В. Методичні засади дослідження ознак предмета посягання злочинів у сфері економіки / Я.В. Мочкош // Право України. – 2002. – № 9. – С. 56-60. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2020
October
MoTuWeThFrSaSu
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2019 року?
 

Наші видання

Збірник матеріалів конференції(17.05.2012 року)
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція