... Роби велике, не обіцяй великого (Піфагор) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 10.12.2015 - Секція №3
Питання про суб'єктивні права та їх захист в судовому процесі стають дедалі актуальнішими в наш час. Важливе місце в механізмі захисту прав, свобод та інтересів сторін займає правосуддя як державна діяльність, яка здійснюється судами з метою захисту прав та законних інтересів фізичних осіб, юридичних осіб та держави. У статті 129 Конституції України визначаються засади здійснення правосуддя в Україні, зокрема: законність, здійснення правосуддя виключно судами, обов’язковість рішень суду, рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальність сторін та ін. [1, c. 48]. 
Стаття 3 Конституції України містить положення, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави [1, c. 5].
В Україні в конституційному порядку кожному гарантується судовий захист його прав та свобод [1, c. 18]. Суд виступає як гарант захисту прав та  охоронюваних законом інтересів громадян та інших суб'єктів права.
Основні способи захисту цивільних прав зазначені в Цивільному кодексі України. Стаття 16 ЦК України передбачає право кожної особи  звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Способами захисту цивільних прав і інтересів можуть бути: 1) визнання права; 2) визнання правочину недійсним; 3) припинення дії, яка порушує право; 4) відновлення становища, яке існувало до порушення, тощо [3, c. 8]. 
Також,  існує форма захисту права в цивільному судочинстві -  тобто обумовлена законом діяльність компетентних органів щодо захисту права, що полягає у встановленні фактичних обставин цивільної справи, застосуванні відповідних норм права, визначенні способів захисту права й винесенні рішення [4, c.211].
У чинному законодавстві України передбачені чотири форми захисту прав, свобод та законних інтересів: судова, адміністративна, нотаріальна та самозахист. Одним із найдавніших форм правового захисту є самозахист.  Самозахистом є застосування особою засобів протидії, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства [2, c. 9]. Він правомірний у таких випадках: необхідна оборона; крайня необхідність; безакцентне списання кредитором з банківського рахунку боржника суми заборгованості.
Про захист цивільних прав в адміністративному порядку зазначається в ст. З Конституції України, яка встановлює, що змістом та спрямованістю діяльності держави та її органів є необхідність утвердження та забезпечення прав, свобод та законних інтересів людини й громадянина [1, c. 5], та ст. 40 Конституції України, згідно з якою усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових осіб [1, c. 14]. Згідно зі ст. 17 ЦК України такий захист цивільного права й інтересу здійснюється органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування [2, c.9].
Захист цивільного права нотаріусом, передбачений ст. 18 ЦК України, де зазначено, що нотаріальний захист здійснюється шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі в порядку і випадках, встановлених законом [3, c.9].
Судовий захист вважається досконалим та універсальним, тому що він є найбільш ефективнішим для захисту порушених, оспорюваних або не визначених прав та інтересів фізичних осіб, юридичних осіб та інтересів держави.  
Ми вважаємо, що питання про межі захисту цивільних прав є досить важливим в сьогоденні. Варто чітко розрізняти межі захисту суб'єктивного права від свавілля. Дії особи, яка перевищила межі допустимого правом захисту, варто розцінювати як зловживання правом. При захисті особою свого суб'єктивного права не можна порушувати відповідні  права та  інтереси інших осіб, які беруть участь при вирішенні справи. 
На нашу думку, способи захисту цивільних прав потребують вдосконалення як на законодавчому, так і на доктринальному рівнях. Законодавцю слід зосередити увагу на  неюрисдикційних способах захисту (в першу чергу, на самозахисті цивільних прав та заходах оперативного впливу), як найбільш доступних для учасників цивільних правовідносин способів захисту їх суб'єктивних прав.
 
Список використаних джерел:
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України, 1996, № 30, ст. 141).
2. Цивільний кодекс України: офіційний текст / Ред. В.М. Вдовиченко. – К.: Кондор, 2014. – 377 с.
3. Цивільний процесуальний кодекс України: станом на 1 вересня 2015 р. / Ред. А.В.Паливода. – К.: Атіка, 2015. – 142 с.
4. Тимченко Г.П. Проблеми форм захисту цивільних прав та охоронюваних законом інтересів / Г.П. Тимченко // Вісн. Господарськ. суду України. – 2002. – № 1. – С. 211-214. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2021
May
MoTuWeThFrSaSu
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 

Наші видання

Збірник матеріалів конференції(17.05.2012 року)
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція