... Приклад діє сильніше погрози (П. Корнель) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 25.02.2016 - Секція №5
Обробка інформації в мережі Інтернет вимагає від слідчого застосування різних методів її оперативного опрацювання. Методологічною основою обробки інформації в мережі Інтернет є комплекс загальнонаукових методів (спостереження, експеримент, вимірювання, опис, абстрагування, порівняння, моделювання тощо) та методи логічного мислення (аналіз, синтез, дедукція, індукція тощо). Кореляційне використання комплексу цих методів випливає у специфічну форму пізнавальної діяльності - аналітичну роботу з опрацювання даних в мережі Інтернет для виявлення та розслідування злочинів. Саме ці методи переплітаються у слідчій діяльності при використанні мережі Інтернет, обумовлюючи наступні властивості:
 власна online база даних;
 специфічний механізм (мета, завдання, предмет, об’єкт, суб’єкт, засоби);
 процесуальний і непроцесуальний характер.
Як наслідок, аналітична робота слідчого в мережі Інтернет для виявлення та розслідування злочинів реалізується в його загальній системі пізнавальної діяльності, що обирає чотири основні форми:
 діагностика (виявлення ознак, властивостей, зв’язків, співвідношень, результатів);
 ідентифікація (встановлення тотожності чи відмінності, спільного та окремого, головного та другорядного);
 прогнозування (визначення розвитку, стану та наслідків в майбутньому);
 профілактика (припинення злочинних діянь та попередження вчинення злочинів).
Аналітична робота слідчого в мережі Інтернет є практичною реалізацією його можливостей щодо виявлення, збору, дослідження наявної в мережі Інтернет даних з подальшим опрацюванням її при формуванні висновків у розслідуванні злочинів. В цьому напрямку його діяльність спрямована на вирішення практичних завдань у виявленні та розслідуванні злочинів, що заснована на логіко-мисленневих здібностях самого слідчого. З метою розуміння цієї аналітичної діяльності слідчого в мережі Інтернет варто виокремити її особливості:
 опрацювання криміналістично-значущої інформації саме в мережі Інтернет при виявленні та розслідуванні злочинів;
 дослідження криміналістично-значущої інформації в мережі Інтернет з метою отримання нових даних з використанням для цього комплексу методів пізнання;
 пізнання у формі мислення, що опирається на наукові методи та перетворення наявних уявлень в логіко-мисленневе відображення злочинної події;
 застосування сукупності методів, завдяки яким досліджується зміст даних, що розміщені в мережі Інтернет;
 виявлення причинно-наслідкових зв’язків даних, що розміщені в мережі Інтернет та протиріч в об’єкті пізнання;
 систематизація даних, що розміщені в мережі Інтернет за допомогою моделювання, конструювання та схематизації їх елементів та зв’язків;
 поділ об’єкту на окремі частини і подальше об’єднання їх в певний логічний ланцюг або спрощення об’єкту для виявлення форм взаємодії елементів цілого і розкриття внутрішньої структури.
Охарактеризувавши аналітичну діяльність слідчого при використанні мережі Інтернет у виявленні та розслідуванні злочинів, виокремивши його властивості, форми та особливості варто дослідити його базові засади - принципи:
1. Інноваційність (отримання і видача даних в прогресивній формі); 
2. Актуальність (отримання і опрацювання даних, що є актуальними на досудовому розслідуванні і витікають з потреб слідчої ситуації для вирішення конкретних завдань);
3. Активність (збільшення кількісно-якісних показників даних і отриманих результатів);
4. Ініціативність (самостійне формулювання пропозицій, рекомендацій, завдань і способів їх рішення);
5. Системність (комплексний аналіз даних в мережі Інтернет з урахуванням їх внутрішніх і зовнішніх складових та часових показників);
6. Ефективність (ефективне та швидке дослідження для визначення динаміки або статики розвитку злочинної події);
7. Достовірність (істинність даних, точність пошукових результатів та обґрунтованість висновків);
8. Об’єктивність (неупереджене ставлення слідчого до пізнавального процесу);
9. Повнота (використання усієї наявної інформації в мережі Інтернет, що може відноситися до злочинної події);
10. Безперервність (плановий та постійний моніторинг мережі Інтернет);
11. Гнучкість (швидка адаптація до змін в мережі Інтернет);
12. Аргументованість (отримання даних на основі сучасних досягнень науки та практики її використання).
Отже, виокремлення та окреслення принципів аналітичної роботи слідчого у мережі Інтернет при виявленні та розслідуванні злочинів сприяє розумінню сутності самої аналітичної роботи слідчого і тих засад, на які вона базується для вирішення завдань кримінального провадження в цілому та поточних завдань, що виникають на досудовому розслідуванні. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
July
MoTuWeThFrSaSu
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 

Наші видання

Збірник матеріалів конференції(17.05.2012 року)
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція