... Заможні ті, хто вміє обмежувати бажання своїми можливостями (Гібер) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 15.12.2011 - Секція №5
Виконання тактичних завдань стає ефективнішим, якщо в процесі розслідування злочинів, поряд із слідчими діями, а також окремими прийомами, й оперативно-розшуковими заходами, використовуються комплекси цих дій. Такі комплекси або системи дій в криміналістиці називаються тактичними (А.В. Дулов, 1979; В.А. Журавель, 2006; В.М. Шевчук, 2004; В.І.Шиканов, 1978), іноді методичними (М.О. Селіванов, 1982), криміналістичними (О.М.Васильєв і М.П. Яблоков, 1984) або стратегічними (В.О. Образцов, 1997) операціями. 
Поняття тактичної операції є специфічним різновидом загального поняття "операція". «Операція» (від латинського operatio - дія) в етимологічному змісті означає сукупність погоджених за метою, часом і місцем бойових дій військ або авіації, флоту, які проводяться за єдиним планом або низка дій, спрямованих на виконання певного завдання, досягнення поставленої мети [1, с. 438].
Таке розуміння операції більш відповідає військовій науці, однак це не виключило можливості використання даного терміна в різних сферах суспільного життя. Це пояснюється тим, що в різних галузях практичної діяльності ставляться завдання, вирішення яких подібне за формою, а інколи і змістом. 
Основним завданням дослідження операцій є пошук шляхів оптимальних рішень для досягнення мети в умовах невизначеності чи гострого браку часу.
Загальновідомо, що для розвитку слідчої тактики потрібно розробляти не тільки тактичні рекомендації з проведення окремих слідчих дій, але й рекомендації для оптимального виконання завдань загального характеру, які виникають у слідчій діяльності. Враховуючи цю потребу А.В. Дулов ще в 1972 році запропонував виконувати такі завдання шляхом проведення комплексу слідчих, оперативно-розшукових, ревізійних дій, які об'єднуються поняттям «тактична операція».
Подальший розвиток цих ідей і розробка тактичних операцій знайшли відображення в наукових працях вітчизняних та зарубіжних науковців (В.П. Бахіна, Р.С. Бєлкіна, П.Д. Біленчука, І.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкіна, О.О. Закатова, Л.Л. Каневського, О.Н. Колесніченка, М.О.Селіванова, В.О. Образцова, М.П. Яблокова й ін.). Такий напрямок у криміналістиці, що пов'язаний із розробкою тактичних операцій, є перспективним та вкрай актуальним.
Тактичні операції є засобами вирішення процесуальних і тактичних завдань у тих випадках, коли вони за своїм обсягом чи змістом не можуть бути виконані окремою слідчою дією. Вони забезпечують взаємодію слідчого з різними державними органами й громадськими організаціями та надають неоціненну допомогу в реалізації методів розслідування.
Використання тактичних операцій у розслідуванні злочинів також: а) дозволяє ефективно використовувати можливості органів дізнання, що в поєднанні з процесуальними можливостями слідчих органів забезпечують оптимальне виконання різноманітних тактичних завдань; б) стимулює широке використання криміналістичної й оперативної техніки; в)ефективне в ситуаціях, коли для перевірки тієї або іншої версії доцільно використовувати прямий експеримент, що дозволяє одержати й надалі надати суду наочні й переконливі докази, безпосередньо свідчить про злочинні дії конкретних осіб і в такий спосіб викриває їх; г)дозволяє уникнути дублювання в зборі й обробці фактичних даних, використовуваних слідчим і органом дізнання [2, с. 32].
Завдання та засоби розслідування зумовлюються характером та змістом слідчих ситуацій. Вирішення таких завдань здійснюється за допомогою тактичних операцій. Проведена тактична операція формує нову ситуацію, для вирішення якої слідчий знову приймає тактичне рішення, яке реалізує у ході тактичної операції і так до тих пір, доки не буде завершено останню кінцеву ситуацію, тобто не закінчено розслідування. 
Отже, тактичну операцію можна визначити як систему погоджених і взаємозалежних за цільовим призначенням слідчих, оперативно-розшукових і інших дій, що розробляються з урахуванням сформованої слідчої ситуації, проводяться у порівняно стислий строк, характеризуються планомірністю їх реалізації під керівництвом слідчого, з метою виконання певних тактичних завдань виявлення, розкриття та розслідування злочинів.
Тактична операція передбачає вирішення тактичного (проміжного) завдання шляхом поєднання однойменних і різнойменних слідчих дій, оперативно-розшукових, організаційних та інших заходів. Деякі тактичні операції проводяться шляхом виробництва лише слідчих дій. В одних випадках вони проводяться силами працівників органу дізнання, комісіями фахівців, окремими фахівцями, що діють в рамках єдиного погодженого плану, за ініціативою і під контролем керівника операції. У інших випадках дії фахівців, працівників органу дізнання входять як елементи у зміст слідчих дій. За необхідністю до участі в тактичній операції притягуються потерпілий, інші учасники кримінального процесу.
При розслідуванні тих чи інших злочинів застосовують тактичні операції: «встановлення очевидців», «відшкодування матеріальних збитків», «документ», «розшук злочинця», «атрибуція група», «захист доказів» та ін.
Тактичні операції проводяться з метою: виявлення злочину; встановлення будь-якої обставини злочину, викриття винного, виявлення викраденого, знарядь злочину, що були використані злочинцем під час вчинення злочину. 
Локальні тактичні завдання вирішуються залежно від етапів розслідування під час проведення окремих слідчих, організаційних дій шляхом оптимального використання тактичних прийомів (наприклад, завдання виявити предмети пошуку під час обшуку). Стратегічні цілі (розшук винного, пред'явлення обвинувачення, складання обвинувального висновку та ін.) досягаються на підставі застосування криміналістичного комплексу дій для вирішення загальних завдань розслідування. Це свідчить про те, що криміналістичні комплекси розслідування можуть провадитися в межах вирішення завдань на певному етапі розслідування або в межах будь-якого відрізку того або іншого етапу і можуть виступати у вигляді такого комплексу, який не обмежений певними етапами розслідування, а здійснюється як на початковому етапі, так і на наступному, а іноді й на завершальному етапах розслідування, тобто має крізний характер. 
Таким чином, завдання розслідування можуть бути повністю і на належному рівні вирішені не шляхом провадження окремої дії або випадкового набору дій, а лише на основі взаємозв'язаного комплексу різних дій, запліднених загальною ідеєю, загальним задумом і сполучених в одне ціле в рамках тактичної операції.
 
Список використаних джерел:
1. Ежегодник Большой Советской Энциклопедии. 1974: энциклопедия. Вып.18 / Гл. ред. С.М.Ковалев. – М: Советская энциклопедия, 1974. - 619 с.
2. Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами/ А.В. Дулов. – Мн.: Университетское изд-во, 1985. – 235 с. {jcomments lock}
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
July
MoTuWeThFrSaSu
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 

Наші видання

Збірник матеріалів конференції(17.05.2012 року)
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція