... Приклад діє сильніше погрози (П. Корнель) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 20.04.2016 - Секція №1
На сьогодні, нагальною проблемою України, як правової держави, є проблеми реалізації принципу верховенства права в правотворчій та правозастосовній діяльності, а також візначення шляхів її вирішення. Важливим є розмежування принципу верховенства права та принципу законності для подальшої розбудови правової держави. 
Принцип верховенства права є сьогодні  однією з фундаментальних засад функціонування сучасних демократичних держав світу. Його складовими є верховенство права над законом, пріоритет прав особи перед правом держави, нації, службова роль держави у досягненні суспільством своїх правомірних цілей, гарантування державою реалізації громадинами своїх прав та свобод, дотримання критеріїв справедливості у правотворчій та правозастосовній діяльності держави, пропорційність міри покарання та відповідальність скоєному правопорушенню, гуманізм і рівність у правовідносинах.
Ефективна реалізація принципу верховенства права пов’язана передусім з правотворчою та правозастосовною діяльністю, тобто діяльністю Верховної Ради, виконавчих органів та судової влади.
Верховенство права є необхідною умовою функціонування держави. Проте, щоб стати дієвим інструментом цей принцип повинен отримати більш чітке доктринальне і нормативне вираження. Необхідно враховувати досвід як вітчизняних, так і зарубіжних наукових досліджень, але розробити власну теорію, що буде відповідати українській культурно-правовій традиції. Окрім визначення поняття верховенства права, необхідно також знайти місце цьому принципу у системі інших правових основоположних засад, подолати всі потенційні суперечності .
Реальним змістом принцип верховенства права можливо наповнити лише за умови, що право буде трактуватися як духовно-культурний феномен, що має свої витоки в людській природі, людському духові, розумі, в гущі народного життя, живих взаємовідносинах людей, ментальності народу, нації, і має своїми смисловими характеристиками такі вищі духовні цінності як справедливість, добро, свобода, істина, рівна справедливість чи справедлива рівність, гуманізм тощо. 
Принцип верховенства права необхідно зробити особистою справою, пережити докорінну духовно - інтелектуальну еволюцію, змінити систему цінностей, поламати старі авторитарно-тоталітарні стереотипи мислення і на їх місці сформувати нові, гуманістичні. Треба оволодіти низкою нових понять, категорій та принципів, яких раніше у мисленні не було. Для цього потрібна творча наполеглива робота над засвоєнням світової і, зокрема, європейської гуманістичної філософсько-правової традиції тощо.
В Україні повністю не завершений шлях впровадження та закріплення принципу верховенства права. Вітчизняна правосвідомість і дотепер має ознаки державоцентризму, адже багато юристів та політиків не вбачають різниці між верховенством права і верховенством закону. Але закони і підзаконні правові акти не завжди відповідають критеріям справедливості та гуманізму (нерідко в них на шкоду загально-соціальним потребам закріплюється пролобійований державний чи корпоративний інтерес). Проблема утвердження принципу верховенства права в українській правовій нормотворчості є комплексною та її вирішення неможливе без зміни праворозуміння, а отже серйозної реформи юридичної освіти.
Отже, проблеми реалізації принципу верховенства права можна простежити в діяльності Верховної Ради України та виконавчої влади. В більшості нормативно-правових актів немає згадки про принцип верховенства права, говориться лише про неухильне дотримання Конституції України та законів України, але це не одне й те саме, адже не всі закони є правовими, і можуть містити положення, які тим чи тим чином порушують права та інтереси громадян, або не в повному обсязі здійснюють регулювання відносин, що призводить до прогалин у чинному законодавстві. 
Виконавча гілка державної влади переважно покликана забезпечувати виконання законів та інших правових актів держави  для реалізації прав і свобод громадян. Від рівня цивілізованості, демократичності відносин органів виконавчої влади та їх посадових осіб з громадянами значною мірою залежить стан забезпечення верховенства права в державі та суспільстві загалом. Такі  відносини в нашій країні досі не склалися. Широкі дискреційні повноваження органів виконавчої влади та їх посадових осіб часто призводять до порушень прав і свобод громадян, створюють ґрунт для корупції та інших зловживань.
Не менше значення має реалізація принципу верховенства права у судовій владі, адже саме судам доводиться вирішувати проблеми, що стосуються, насамперед, фундаментальних, конституційних цінностей.
 
Список використаних джерел:
1. Кампо В. Проблеми судової реформи в контексті правових позицій Конституційного Суду України / В. Кампо // Голос України. – 2009. - №132. 
2. Козюбра М. Верховенство права: українські реалії та перспективи / М. Козюбра. – 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.info-pressa.com/article-270.html
3. Авер’янов В.Б. Проблеми забезпечення верховенства права у сфері виконавчої влади / В.Б. Авер’янов // Українське право. – 2006. – № 1. – С. 267-276.
4. Погребняк С. Основоположні принципи права: автореферат на здобуття наук. звання доктора юридичних наук / С. Погребняк. – Х., 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://bihun.in.ua/ua/jushits/jurhit/article/680/
5. КрижоваО.Г. Впровадження принципу верховенства права в правозастосовну діяльність: концептуальні аспекти / О.Г. Крижова // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2014. – № 2(10) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n2/14kohdka.pdf.
6. Шевчук С. Судовий захист прав людини: практика Європейського суду з прав людини у контексті західної правової традиції / С. Шевчук. – К., 2006. – 848 с.
7. Малишев Б.В. Судовий прецедент у правовій системі Англії / Б.В. Малишев. – К., 2008. – 344 с.
8. Беляневич О. Верховенство права і законність як принципи господарського процесуального права /О. Беляневич // Право України. – 2011. – №6 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.info-pressa.com/article-1048.html{jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
August
MoTuWeThFrSaSu
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 

Наші видання

Збірник матеріалів конференції(17.05.2012 року)
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція