... Розум полягає не лише в знанні, але й у вмінні застосовувати ці знання (Аристотель) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 20.04.2016 - Секція №3
В умовах стрімкого розвитку та використання інформаційних технологій на сьогодні в Україні набуває поширення провадження підприємницької діяльності з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, зокрема, мережі Інтернет. Відповідно до Закону України «Про електронну комерцію» від 3 вересня 2015 року № 675-VIII [1], який є основним нормативно-правовим актом, присвяченим регулюванню правових відносин у сфері електронної комерції під час вчинення електронних правочинів, засобами для представлення, а також реалізації товарів дистанційним способом за допомогою мережі Інтернет виступають Інтернет-магазини (п. 8 ч. 1 ст. 3). Таким чином, актуальним постає питання щодо вдосконалення правового регулювання захисту прав споживачів у сфері електронної комерції та в результаті придбання покупцями товарів через Інтернет-магазини зокрема.
З метою сприяння ефективному захисту прав споживачів, що придбавають товари через Інтернет-магазини, які виступають не безпосередніми продавцями товарів, а лише майданчиками для розміщення оголошення про їх продаж, 11 лютого 2016 року у Верховній Раді України було зареєстровано законопроект № 4047 «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про захист прав споживачів» (щодо встановлення відповідальності Інтернет-магазинів за неналежну якість товарів) [2]. Зазначеним проектом пропонується доповнити ст.8 Закону України «Про захист прав споживачів» [3] частиною 15 наступного змісту: «У випадку придбання товару через Інтернет-магазин, якщо Інтернет-магазин не може надати достовірне ім’я (найменування), місце проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс інші засоби зв’язку з продавцем товару, споживач має право звернутись з вимогою до Інтернет-магазину. Після задоволення вимоги Інтернет-магазин матиме право на зворотну вимогу (регрес) до продавця товару». Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, Інтернет-магазин в такому разі буде зацікавлений не тільки сприяти найбільш повному розміщенню інформації про продавця товару, але й перевірятиме її з огляду на можливий наступ негативних наслідків у формі відповідальності.
На нашу думку, запропоновані доповнення потребують аналізу та дослідження, оскільки доцільність та обґрунтованість їх запровадження є достатньо спірним і неоднозначним питанням.
Так, ч. 1 ст. 8 Закону України «Про електронну комерцію» закріплює, що правовий статус покупців товарів у сфері електронної комерції визначається положеннями Закону України «Про захист прав споживачів», а також такі покупці прирівнюються до споживачів у разі укладення договору поза торговельними або офісними приміщеннями та у разі укладення договору на відстані. В свою чергу, згідно з п. 1 ч. 2 ст. 13 Закону України «Про захист прав споживачів», перед укладенням договорів на відстані продавець повинен надати споживачеві інформацію про найменування продавця, його місцезнаходження та порядок прийняття претензії. Тобто, на продавця-суб’єкта господарювання у сфері електронної комерції вже покладено обов’язок надати споживачам відповідну інформацію про себе, у тому числі й при реалізації товарів за допомогою такого засобу, як Інтернет-магазин, за невиконання якого законодавством про захист прав споживачів передбачена відповідальність.
Окрім цього, ми погоджуємося із думкою О.В. Новинського щодо того, що Інтернет-магазин, виходячи із положень Закону України «Про електронну комерцію» та Закону України «Про захист прав споживачів», є лише засобом представлення та реалізації товарів та не може виступати окремим самостійним суб’єктом відповідних правовідносин, до якого можливе звернення споживачів з певною вимогою [4]. 
Таким чином, з огляду на вищевикладене, вважаємо недоцільним та некоректним внесення запропонованих законопроектом № 4047 доповнень до ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» щодо встановлення відповідальності Інтернет-магазинів за неналежну якість товарів. Натомість, пропонуємо передбачити відповідальність для власника Інтернет-магазину, за допомогою якого продавець здійснює електронну торгівлю, за нерозміщення необхідної інформації про продавця товару (розміщення недостовірної інформації). Вважаємо, що введення такої відповідальності слугуватиме додатковим непрямим засобом впливу на продавця виконувати свій обов’язок щодо надання інформації про своє найменування, місцезнаходження та порядок прийняття претензії, а також гарантуватиме можливість покупця в необхідних випадках звернутися безпосередньо до продавця товару. 
 
Список використаних джерел:
1. Про електронну комерцію: Закон України від 03.09.2015 р. № 675-VIII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/675-19.
2. Проект Закону про внесення змін до статті 8 Закону України «Про захист прав споживачів» (щодо встановлення відповідальності Інтернет-магазинів за неналежну якість товарів) від 11.02.2016 р. № 4047. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?pf3511=58130&pf35401=376386. 
3. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 р. № 1023-ХІІ в редакції від 01.01.2016 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1023-12/paran99#n99.
4. Новинський О.В. Відповідальність за інформацію про продавця в Інтернет-магазині / О.В. Новинський // PLP LAW Group. – 2016. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://plp.kiev.ua/ua/publications/271-vidpovidalnist-za-informatsiyu-pro-prodavtsya-v-internet-magazini. 
 
Науковий керівник: Забродіна Олена Валентинівна, к.політ.н., доцент кафедри цивільного, трудового та господарського права Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
August
MoTuWeThFrSaSu
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 

Наші видання

Збірник матеріалів конференції(17.05.2012 року)
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція