... Приклад діє сильніше погрози (П. Корнель) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 20.04.2016 - Секція №2
Необхідно провести чітке розмежування правового регулювання будівельної галузі на наступні підгалузі права, яким у межах чинного законодавства та спеціальної літератури відводиться самостійне місце:
– будівельна галузь як підгалузь господарського права в межах якої зосереджені господарські правовідносини (легітимізація будівельної діяльності та легалізація об’єктів будівництва);
– будівельна галузь як підгалузь цивільного права в межах якої зосереджені цивільні правовідносини (забезпечення обігу майнових прав, правового режиму майна, охорони прав авторів творів архітектури);
– будівельна галузь як підгалузь адміністративного права в межах якої зосереджена управлінська та публічно-сервісна діяльність суб’єктів публічної адміністрації. Основними складовими зазначеної підгалузі є: інститут правового статусу суб’єктів адміністративно-будівельних правовідносин; інструменти діяльності публічної адміністрації у будівельній галузі; інститут планування територій України; інститут прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта; інститут ліцензування у будівельні галузі; інститут дозвільних процедур у будівельні галузі; інститут контрольних заходів (державний архітектурно-будівельний) контроль; інститут адміністративної відповідальності у будівельній галузі; громадські слухання (громадський контроль). Дійсно, будівельне право як підгалузь адміністративного права має відповідні зв’язки з іншими галузями права, це цивільне, господарське, земельне, кримінальне та інший міжгалузевий зв’язок.
Окреслення будівельної галузі, як підгалузі адміністративного права, чітко підпадає під формулу паспорта спеціальності 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право, інформаційне право» досліджує суспільні відносини, що формуються в ході забезпечення органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб у будівельній галузі, а також у процесі державного та самоврядного управління у сфері економіки, де виокремлено самостійну галузь – будівництво [1].
Про актуальність дослідження будівельної галузі як підгалузі адміністративного права, також свідчить і Концепція Містобудівного кодексу України, затверджена Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 536-р в якій окреслені очікувані результати удосконалення будівельної галузі, через підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, удосконаленню порядку і прозорості прийняття ними управлінських рішень з питань містобудування, забезпеченню реалізації прав територіальних громад та окремих громадян, ефективному використанню територій, удосконаленню порядку підготовки, погодження і затвердження містобудівної документації, а також створенню умов для ефективного міжнародного співробітництва у сфері містобудування [2]. Усе, зазначене в комплексі, свідчить про актуальність теми дослідження та визначення концептуальних положень адміністративно-правового регулювання будівельної галузі України.
Таким чином підводячи підсумок, слід зазначити, що будівництво як адміністративно-правова категорія поєднує в собі цілеспрямовану діяльність суб’єктів публічної адміністрації, юридичних та фізичних осіб по створенню та підтриманню повноцінного життєвого середовища, яка включає взаємообумовлені процедури атестаційного, дозвільного та ліцензійного спрямування пов’язані з плануванням, проектуванням, будівництвом та реконструкцією будівель, благоустроєм та створенням інженерної та транспортної інфраструктури прилеглої території, здійсненням державної експертизи та будівельного контролю та нагляду та застосуванні адміністративно-примусових заходів.
Будівельна галузь – це складова економічної галузі, що поєднує в собі організаційно-правові заходи спрямовані на планування, проектування, будівництво, реконструкцію будівель та споруд, здійснення благоустрою та створення інженерної та транспортної інфраструктури прилеглої території до будівельного об’єкту.
Публічне адміністрування у будівельній галузі поєднує в собі здійснення узгодженої державної політики у будівництві, через адміністративно – процесуальну діяльність компетентного суб’єкта та шляхом впровадження організаційно-правових засад спрямованих на ефективність будівництва, організацію його наукового, кадрового, інформаційного та фінансового забезпечення, здійсненні будівельного контролю та нагляду.
У зв’язку з цим, будівельну галузь будемо розглядати з позиції її належності до галузі економіки та як складову адміністративно-правового регулювання у зв’язку із застосуванням значного масиву управлінських рішень у будівельній галузі.
 
Список використаних джерел:
1. Паспорт спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право: Постанова президії ВАК України від 08.10.2008 №45-06/7. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nubip.edu.ua/sites/default/files/u145/12.00.07.pdf 
2. Про схвалення Концепції Містобудівного кодексу України: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 536-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/536-2007-р {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
January
MoTuWeThFrSaSu
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 

Наші видання

Збірник матеріалів конференції(17.05.2012 року)
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція