... Життя не навчить, якщо не має бажання порозумнішати (Б. Шоу) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 06.10.2016 - Секція №3
Розвиток гуманізму змусив цивілізований світ акцентувати увагу на неповторності працівника, на його здатності до створення матеріальних і духовних благ. І саме повага до людини, що виконує свою трудову функцію, надає галузі трудового права гуманістичний характер.
На жаль, у відносинах підпорядкування між працівником та роботодавцем нерідко спостерігається психологічний тиск, який відомий під назвою мобінг під час виконання трудових обов’язків. Ця проблема була охарактеризована ще в 60-70-х роках такими вченими як Г. Манн, Х. Лейман, Б. Уілсон та ін.
У 80-х роках XX століття було вперше запропоновано визначення «мобінгу» Х.Лейманом у своїй монографії «Мобінг, переслідування на роботі». На його думку, це психологічний тиск на робочому місці, що виявляється у чварах, цькуванні, підсиджуванні, плітках, інтригах, хамстві, емоційному насильстві, сексуальному домаганні тощо [1, c. 285].
Найпоширенішими проявами цього негативного явища є босинг та булінг. Перший має місце у разі, якщо керівник шляхом зловживання владою тисне на окремого працівника або на увесь колектив. Останній же полягає у жорстокості, приниженні честі та гідності, безпідставному вказуванні на службову некомпетентність з боку трудового колективу чи роботодавця.
Законом України «Про засади протидії та запобіганні дискримінації в Україні» від 06.09.2012 року зазначено про існування «утисків», під якими розуміють небажану для особи або групи осіб поведінку, метою або наслідком якої є приниження їх людської гідності або створення стосовно такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої або зневажливої атмосфери [2, с. 1]. Якщо зробити аналіз цього положення, то воно хоча і наближене до суті мобінгу, але не закріплює ніякої форми протидії від нього, тому є в значній мірі декларативним.
Не знайдемо ми ні поняття, ні механізмів захисту від мобінгу і у проекті Трудового кодексу №1658 від 27.12.2014 року. Отже, наразі в Україні відсутні правові шляхи боротьби з психологічним тиском на роботі.
Звернувшись до міжнародної практики, можна побачити, що захист від цього негативного явища здійснюється шляхом гарантування та забезпечення права на справедливі та безпечні умови праці. 
У Франції було прийнято спеціальний Закон «Про захист працівників від морального переслідування на робочому місці». Підписання антимобінгових угод є поширеним у Німеччині. До цього ж, відповідальність за мобінгові дії передбачена у трудовому договорі, тому роботодавець виплачує постраждалому значне матеріальне відшкодування. Важлива роль відводиться діяльності профспілок [3, с. 114]. У Швеції, окрім законодавчих актів, значного розповсюдження набула соціальна реклама. Кодекс праці Республіки Польща зобов’язує роботодавця протидіяти мобінгу як негативному явищу в службово-трудових відносинах [4, с. 270].
Отже, з огляду на вищевикладене, можна зробити висновок, що національне законодавство потребує змін та реформ, що стосуються протидії утворення та розповсюдження мобінгу в колективах на рівні керівництва підприємств, установ та організацій. Тому слід внести такі доповнення, які б повною мірою захищали працівників.
По-перше, важливою є заборона мобінгу у внутрішніх нормативно-регуляторних актах, створення спеціальних комісій, які будуть боротися з його проявами і залучати профспілкові органи та представників трудового колективу.
По-друге, не завадило би нормативне закріплення визначення поняття мобінгу у Трудовому кодексі, як «колективного психологічного терору, цькування будь-кого із працівників з боку його колег, підлеглих чи начальства, шляхом поширення чуток, соціальної ізоляції чи особливого приниження, з метою змусити звільнитися з роботи», та встановити матеріальну відповідальність за вчинення таких дій.
По-третє, слід постійно демонструвати підлеглим чітку позицію з боку роботодавців та керівників щодо недопустимості проявів мобінгу в колективі.
По-четверте, є корисним інформування про способи захисту порушених прав працівників, створення спеціальних тренінгів, запровадження на телебаченні соціальної реклами, що зменшувало б замовчування про випадки мобінгових дій.
Таким чином, законодавче закріплення обов’язку роботодавця протидіяти мобінгу та встановлення відповідальності за такі дії стане прямим втіленням принципу гуманізму у національне трудове законодавство та допоможе тим працівникам, які толерантно приймають зловживання моберів через страх втратити роботу. Адже саме праця, яка відповідає високим вимогам поваги до людської гідності, безпеки працівника, комфортним умовам праці є невід’ємною складовою правової, соціальної держави.
 
Список використаних джерел:
1. Чередніченко Н.А. Мобінг і булінг у трудовому процесі / Н.А. Чередніченко // Право і безпека. – 2012. – №5 – С. 285-288.
  2. Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні: Закон України від 06.09.2012, №5207-VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua
3. Шамшиева А.В. Моббинг как форма проявления межличностного конфликта в организации: [Текст] / А.В. Шамшиева, Ю.И. Юричка // Психолого-педагогические проблемы личности и общества. Материалы Международной научно-практической конференции (20 февраля 2014 года). – Днепропетровск: Т.К. Середняк, 2014. – 248 с. – С. 112-115.
4. Коляда Т.А. Моббінг у трудових (службово-трудових) відносинах: до постановки проблеми // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ [Текст]: зб. наук. пр. / [редкол.: О.М. Бандурка (відп.ред.) та ін.]. – Х.: ХНУВС, 1995 – № 2 (49). – 2010. – С. 265-273. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
August
MoTuWeThFrSaSu
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 

Наші видання

Збірник матеріалів конференції(17.05.2012 року)
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція