... Розум полягає не лише в знанні, але й у вмінні застосовувати ці знання (Аристотель) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 06.10.2016 - Секція №3
Актуальність теми зумовлена тим, що на сучасному ринку праці немає практики обов’язкового працевлаштування молодих фахівців у галузі права – випускників ВНЗ. Більше того, воно відбувається в умовах гострої конкуренції. Саме тому деякі дослідники вважають, що однією з найуразливіших і найнезахищеніших категорій працівників є молодь [1, с. 337].
Основними нормативними актами, що регулюють працевлаштування молоді в Україні залишаються Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» та Глава XIII Кодексу законів про працю. У вищезазначених актах, зокрема, приділяється увага оплаті праці молоді, їх обліку, медичним оглядам тощо [2, 3]. Відповідно до статті 7 зазначеного закону держава сприяє створенню молодіжних центрів праці, а також молодіжних громадських організацій для забезпечення працевлаштування молоді, реалізації програм професійного навчання молоді та вдосконалення її професійної майстерності [2]. Однак, на жаль, в українському законодавстві ще не закріплений ефективний механізм залучення молоді до праці. Це знижує рівень соціальної захищеності молоді, спричиняє недовикористання її трудового і творчого потенціалу [4, c. 396].
На сьогоднішній день головною причиною безробіття серед молоді вважається порушення балансу між попитом і пропозицією. Така ситуація сформувалася внаслідок скорочення ринку праці та посиленим розвитком системи вищої освіти. 
Також дедалі частіше це зумовлено таким суб’єктивним чинником як обрання більш престижної спеціальності без урахування особистих здібностей та вподобань, а також подальшої можливості працевлаштуватися за спеціальністю після закінчення навчання у ВНЗ. Згідно результатів опитування, проведеного Дослідницьким центром Міжнародного кадрового порталу HeadHunter Україна юристи, адвокати і прокурори ввійшли до п’ятірки найпрестижніших професій [5]. З одного боку, поняття престижу залежить від складності і відповідальності роботи, але з іншого – на його показник впливає оплата праці.
Низький рівень інформування школярів, абітурієнтів, студентів та випускників про стан і динаміку ринку праці та попит на конкретні спеціальності теж відіграв свою роль і став одним із факторів безробіття серед молоді [6, с. 4-5]. 
З приводу наявної ситуації вже б’ють на сполох науковці, наголошуючи на тому, що випускники після закінчення навчання та отримання професії вимушені здебільшого самостійно займатися працевлаштуванням [7, с. 11]. А у зв’язку з відсутністю досвіду роботи, до того ж без підтримки держави, здійснити це дуже складно.
Не дивлячись на це, випускник юридичного ВНЗ має наступні шляхи щодо подальшого працевлаштування: по-перше, це державна служба, а по-друге – приватний сектор, у тому числі заснування власного бізнесу. Відтак, якщо проаналізувати головні складнощі при працевлаштуванні, а також вимоги, які ставляться роботодавцем до молодого юриста, виходить, що основною проблемою постає перенасичення ринку праці кадрами з вищою освітою та відсутністю у них необхідного стажу та досвіду роботи. 
Практикуючі юристи у цьому випадку радять студентам ще під час навчання у ВНЗ проходити стажування за спеціальністю, і таким чином поступово отримувати необхідний досвід і стаж роботи [8]. Цього погляду також дотримується Ю.М. Щотова, і пропонує створити в Україні новий механізм надання першого робочого місця – систему стажування майбутніх кваліфікованих працівників на підприємствах та в установах під час навчання на останньому курсі та гарантоване працевлаштування. Таке стажування повинно провадитись на підставі договору між навчальним закладом і роботодавцем будь-якої форми власності про проведення навчання та гарантоване працевлаштування випускника, який уже матиме певний досвід роботи на даному робочому місці [7, с. 52].
Також корисним могло стати впровадження консультаційних центрів, які надавали б цінну інформацію і були б своєрідним орієнтиром для майбутнього юриста при виборі сфери фахової діяльності. 
Вирішення питань працевлаштування деякі дослідники вбачають у створенні електронного банку даних про потреби підприємств, організацій та установ у фахівцях з вищою освітою на рівнях навчальних закладів, регіону та системи в цілому; електронного банку резюме випускників ВНЗ; банку даних щодо розподілу і працевлаштування молоді, характеристик та оцінок роботодавців щодо якості випускників ВНЗ. Досвід створення таких банків має місце у таких державах, як США, Швеція, Японія [9, с. 57].
Ще однією проблемою в даному питанні є те, що молодий юрист, шукаючи роботу, бажає мати стрімке кар’єрне зростання і високу заробітну плату. Але в результаті недосвідчений спеціаліст цього майже у всіх випадках не отримує. 
Отже, молодіжний ринок праці є найбільш проблемним сегментом національного ринку праці. Дана проблема може бути подолана, враховуючи наведені шляхи її вирішення.
 
Список використаних джерел:
1. Актуальні проблеми працевлаштування молоді в Україні [Текст] / А.А. Пилипенко, Д.А. Єршов // Актуальні проблеми юридичної науки і практики: III Всеукр. наук.-практ. конф.: тези доп. та наук. повідомл. учасників Всеукр. наук.-практ. конф.: за ініціативи студ. самоврядування ф-ту Підгот. юристів для МЗС України: до 15-річчя ф-ту підгот. юристів для МЗС України / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х.: б.в., 2013. – С.337-338.
2. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні: Закон України від 05.02.1993 № 2998-XII [Електронний ресурс]. – Інфодиск. «Законодавство України».
3. Кодекс законів про працю України: станом на 15 січ. 2016 р.: відповідає офіц. тексту. – Х.: Право, 2016. – 123 с.
4. Правове регулювання працевлаштування молоді в Україні: [Текст] / А.Ю. Токар // Актуальні проблеми розвитку законодавства про працю та соціальне забезпечення: Тези допов. та наук. повідомл. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф. (22-23 квіт. 2009 р.). – Х.: Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого / за ред. В.В Жернаков, 2009. - С. 395-397
5. Найбільш престижні професії в Україні [Електронний ресурс]: за даними опитування, проведеного Дослідницьким центром Міжнародного кадрового порталу hh.ua у вересні 2014 року. – Режим доступу: https://hh.ua/article/15503 
6. Петрова Т. Ринок освітніх послуг і ринок праці: проблеми взаємозв’язку та взаємодії / Т.Петрова // Україна: аспекти праці. – 2006. – № 4. – С. 4-5.
7. Щотова Ю.М. Правове регулювання працевлаштування молоді в Україні [Текст]: монографія / Ю.М. Щотова. – К.: АПСВ, 2007. – 192 с. 
8. Проблемні питання працевлаштування юристів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bit.ly/2dvTBu1
9. Особливості працевлаштування молоді в Україні та за кордоном: [Текст] / І.О.Виперайленко // Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід. Кн. 1: Матеріали всеукр. наук.-практ. конф., науковців, викладачів, аспірантів, студентів. м. Луганськ, 21-22 квітн. 2010 р. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля / за ред. Л.І. Лазор, 2010. – С. 56-60. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
August
MoTuWeThFrSaSu
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 

Наші видання

Збірник матеріалів конференції(17.05.2012 року)
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція