... Найбільше успіхів ми досягаємо у тому, до чого маємо найліпший хист (Античний вислів) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 06.10.2016 - Секція №1
Сьогодні наша держава стоїть на етапі реформування усіх сфер суспільства. Значна увага приділяється й освіті, напрямкам вдосконалення формування майбутніх фахівців.
Студентське самоврядування сьогодні впроваджується у всіх ВНЗ, адже одним із принципів Болонського процесу є активна участь студентів в управлінні та у визначенні змісту і якості освіти. Так, у Декларації міністрів вищої освіти «На шляху до європейського простору вищої освіти» (2001) зазначено, що «залучення студентів як компетентних, активних і конструктивних партнерів у створенні і формуванні Європейського простору вищої освіти потрібне і бажане», а в Декларації міністрів вищої освіти «Утворення європейського простору вищої освіти» (2003) наголошується, що «...студентство – повноправний партнер в управлінні вищою освітою. Міністри закликають студентство до активнішої участі в управлінні вищою освітою...». Значимість розвитку студентської ініціативи й активності в управлінні навчальним закладом зазначено й у Законі України «Про вищу освіту» та в «Положенні про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах» [1, с.155].
Так, з 22 листопада 2001 року по 9 червня 2008 року функціонувала Всеукраїнська студентська рада при Президенті України (консультативно-дорадчий орган); з 7 липня 2005 року діє Всеукраїнська студентська рада при Міністерстві освіти і науки України (як консультативно-дорадчий орган); з 10 грудня 2009 року діє Всеукраїнська студентська рада при Кабінеті Міністрів України, утворена 23 вересня того ж року; на сьогоднішній день діє об’єднана Рада студентського самоврядування аграрних ВНЗ III-IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України.
Студентське самоврядування, зазвичай, покликане забезпечувати [2]:
 захист прав та інтересів студентів, які навчаються у ВНЗ;
 сприяння проведенню навчально-виховної роботи; навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 сприяння формуванню у студентів моральних та етичних норм, виховання патріотизму; пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчиненню студентами правопорушень;
 сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;
 сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;
 співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів, молодіжними громадськими організаціями;
 сприяння працевлаштуванню випускників та залученню студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;
 забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
 сприяння участі студентів у міжнародних, загальноукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах;
 забезпечення участі студентів у реалізації державної молодіжної політики;
 спільно з відповідними службами сприяння забезпеченню інформаційної, правової, психологічної, фінансової, юридичної та іншої допомоги студентам;
 представництво в колегіальних, представницьких, робочих, дорадчих органах та їхніх структурних підрозділах;
 співпраця з наставниками (кураторами) академічних груп, завідуючими гуртожитків, керівниками кафедр та інших структурних підрозділів.
Отож, не дарма студентське самоврядування визначене одним із пріоритетів для України у сфері управління університетами в рамках освітньої програми ЄС «TEMPUS». Істотною проблемою залишається пасивність, інертність, індиферентність частини студентської спільноти у ставленні до багатьох актуальних проблем студентського самоврядування. Зараз далеко не всі студенти усвідомлюють, яким чином студентське самоврядування може покращити їхнє становище чи вирішити конкретні проблеми.
Участь у студентському самоврядуванні здатна забезпечити позитивний вплив на формування особистості молодої людини, на виховання і розвиток таких позитивних рис, як: ініціативність, креативність, активність, небайдужість, наполегливість, відповідальність та ін. Саме ці властивості особи є визначальними для формування громадянського суспільства, яке є основою демократії і народовладдя. На думку Кравчук В.М., громадянське суспільство  це здатність людей до спонтанної солідарності, готовність і вміння встановлювати й самостійно дотримуватися певного порядку [3, с.45]. 
Основними рисами особистості як основи громадянського суспільства є розумність і здатність мислити; відповідальність; можливість передбачати результати своїх вчинків; індивідуальність; певна міра свободи, тобто індивідуальна автономія як стосовно соціуму, так і держави. Така особистість є самоцінна, самодостатня, здатна до конструктивної взаємодії з іншими в ім’я спільних інтересів та цінностей і, в ідеалі, спроможна підкорити власні приватні інтереси суспільному благу [3, с. 50].
Розвиваючи вказані риси і властивості молоді, студентське самоврядування безперечно має важливе значення для формування і функціонування молодіжного руху, який також є показником і елементом громадянського суспільства. 
Органи студентського самоврядування, якщо вони формуються за ініціативи студентства, а не за розпорядженням адміністрації ВНЗ, є структурним елементом молодіжного руху, який є засобом, що відкриває канали зв’язку в межах одного покоління, виявляючи і репрезентуючи його інтереси перед суспільством.
Молодіжний рух – це динамічна форма соціальної активності молоді та спосіб вираження її соціально-політичних і громадських ініціатив; це механізм участі молоді у суспільних процесах за допомогою колективних (як організованих, так і не структурованих) форм прояву її самодіяльності на засадах спільних інтересів.
Молодь, а власне, студентство, є тією верствою населення, яка найбільш чутливо реагує на соціальні зміни, якій притаманна нетерпимість до порушень демократичних правових норм і моральних правил поведінки.
Студентське самоврядування є вагомим чинником розвитку і модернізації суспільства, воно дозволяє виявити потенційних лідерів, сформувати у них навички і вміння управлінської та організаторської роботи з колективом; відчуття потрібності і витребуваності. Таким чином, саме студентська активна молодь формує майбутню еліту нації.
Уже протягом років у нашому університеті працює студентське самоврядування, яке дає можливість реалізуватися кожному, хто тільки забажає, але усе залежить від студентів, адже хто, як не вони, в цьому найбільше зацікавлені. Будучи в структурі молодіжного руху, ми об’єднуємося спільними цілями і прагненнями, отримуємо відчуття впевненості у нашому майбутньому. Кожен учасник молодіжного руху має можливість виховати у собі лідерські та ораторські здібності, висловити свою думку та пропозицію, бути впевненим, що його почують. 
Отже, участь у студентському самоврядуванні, і молодіжному русі як такому, формує особистість молодого громадянина нашої держави – саме таку особистість, яка відповідальна за розвиток громадянського суспільства і правової держави. «Самоврядування – основа демократичного виховання громадянина України». Дух демократії присутній у наших серцях, тому що, хто як не ми  творці своєї держави…
 
Список використаних джерел:
1. Краснощок І. Умови ефективного розвитку студентського самоврядування / І.Краснощок // Наукові записки. – Серія: Педагогічні науки. –Випуск 97. – 2011. – С. 155-160.
2. Про студентське самоврядування Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого: Положення, затв. на Конференції студентів Університету (протокол №17 від 11.02.2016 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nlu.edu.ua/
3. Кравчук В.М. Взаємовідносини громадських організацій і держави в умовах формування громадянського суспільства в Україні (теоретико-правові аспекти): дис ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Валентина Миколаївна Кравчук. – Київ: 2008. – 229 с. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
July
MoTuWeThFrSaSu
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 

Наші видання

Збірник матеріалів конференції(17.05.2012 року)
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція