... Таємниця успіху у тому, щоб бути готовим скористатися зі слушної нагоди, коли вона настане (Б. Шоу) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 08.12.2016 - СЕКЦІЯ №2
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» від 05.07.2012 року, під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги, зокрема, звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб) [1].
Згідно ч. 1 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», адвокатський запит – це письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.
До адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Вимагати від адвоката подання разом з адвокатським запитом інших документів забороняється [1].
Адвокатський запит не може стосуватися надання консультацій і роз’яснень положень законодавства. Надання адвокату інформації та копій документів, отриманих під час здійснення кримінального провадження, здійснюється в порядку, встановленому кримінальним процесуальним законом [1].
Відповідно до ч. 2 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом [1].
У разі якщо адвокатський запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду адвокатського запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що адвокату письмово повідомляється не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання адвокатського запиту [1].
Якщо задоволення адвокатського запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, адвокат зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір таких витрат не може перевищувати граничні норми витрат на копіювання та друк, встановлені Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Згідно ч. 2 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», відмова в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом, крім випадків відмови в наданні інформації з обмеженим доступом [1].
Водночас, досить часто керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено адвокатський запит, ігнорують вимоги чинного законодавства, не надаючи відповідь на адвокатський запит взагалі. 
Так, згідно ст. 212-3 «Порушення права на інформацію та права на звернення» кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 425 до 850 гривень) [2]. 
Повторне протягом року вчинення зазначеного порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1020 до 1360 гривень) або громадські роботи на строк від двадцяти до тридцяти годин [2].
Рішенням ради адвокатів України від 19.11.2013 року № 238 затверджено Порядок оформлення головою ради адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя або уповноваженим радою членом ради адвокатів матеріалів про адміністративні правопорушення (далі – Порядок) [3]. 
Згідно розділу ІІ Порядку, протоколи про адміністративні правопорушення щодо порушення права на інформацію складають голова Ради адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя або уповноважені радою члени ради адвокатів [3]. 
Провадження порушується за заявою адвоката за адресою робочого місця адвоката або за місцезнаходженням суб’єкта, який допустив адміністративне правопорушення [3].
Згідно розділу ІІІ Порядку, за наслідками перевірки заяви адвоката, уповноважена особа приймає рішення про складання протоколу або рішення про відмову в складанні протоколу про адміністративне правопорушення. Складений протокол та інші матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення протягом трьох робочих днів формуються уповноваженою особою у матеріали про адміністративне правопорушення. Наступного робочого дня матеріали про адміністративне правопорушення надсилається до суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення [3]. 
Згідно ст. 221 КУпАП, справа про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 212-3 розглядають судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів [2]. 
Відповідно до ст. 38 КУпАП, за вищезазначене адміністративне правопорушення стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення [2]. 
11.09.1997 року для України набула чинності Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 року (далі – Конвенція) [4]. Згідно ст. 1 Конвенції, високі Договірні Сторони гарантують кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією, права і свободи, визначені в розділі I Конвенції.
Згідно ст. 10 Конвенції, кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів [4]. 
Водночас, на нашу думку, адвокат, надсилаючи адвокатський запит в інтересах свого клієнта також реалізує право на свободу вираження поглядів, враховуючи, що однією із складових цього права є саме право на отримання інформації. 
На нашу думку, адвокат реалізуючи своє професійне право звертатися з адвокатськими запитами до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також до фізичних осіб з метою надання правової допомоги клієнту, реалізує й норми ст. 10 Конвенції щодо права на отримання інформації. Доходимо висновку, що особи, які не надають відповіді на адвокатський запит, порушують не лише Закон України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», але й ст.10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Враховуючи те, що відсутність відповіді на адвокатський запит позбавляє адвоката можливості надати правову допомогу клієнту належним чином у повному обсязі, відповідальність за неправомірну відмову в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит має бути збільшена до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (10200 гривень), а за повторне протягом року вчинення порушення, штраф слід збільшити до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (20400 гривень).
 
Список використаних джерел:
1. Про адвокатуру і адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 27. – Ст. 282.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 № 8073-X // Відомості Верховної Ради УCCР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122.
3. Порядок оформлення головою ради адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя або уповноваженим радою членом ради адвокатів матеріалів про адміністративні правопорушення від 19.11.2013 № 238. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/poryadki/2013.11.19-poryadok-238.pdf
4. Про захист прав людини і основоположних свобод: Конвенція від 04 листопада 1950р. // Голос України. – 2001. – № 3.{jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
January
MoTuWeThFrSaSu
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція