... Час проходить, але сказане слово залишається (Л. М. Толстой) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 08.12.2016 - СЕКЦІЯ №6
Необхідність запровадження інституту медіації у вітчизняній системі права ґрунтується на позитивних результатах практики застосування цього інституту в низці країнах світу, що свідчить про його ефективність. Така позиція узгоджується і з конституційними приписами, оскільки відповідно до ч. 5 ст. 55 Конституції України держава гарантує кожному будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. Окрім цього, впровадження медіації в Україні включено в План дій щодо імплементації кращих практик якісного та ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у методології рейтингу «Ведення бізнесу» на 2016 рік (п. 9), затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1406-р» [1].
Зважаючи на вищезазначене, виникає питання про фахову підготовку медіаторів у сфері права. Тож, саме цим проблемам буде присвячена представлена наукова праця, що матиме формат програми підготовки медіаторів у юрисдикційному процесі розробленої автором (І.В. Озерським) та запроваджена в стінах гідного, якісного та визнаного світом вишу України - Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені Степана Дем’янчука. 
Координатор (модератор) програми підготовки медіаторів: Озерський Ігор Володимирович. 
Термін навчання: 2 місяці (90 годин, з них 45 годин початкового та 45 годин практичного навчання).
Фахівці (тренери), що забезпечують підготовку медіаторів: вчені-практики в галузі права та психології, доктори та кандидати юридичних, психологічних наук, професори права та психології, прокурори, судді, адвокати. 
Метою спеціалізації є: вивчення студентами альтернативних форм і засобів забезпечення процедури медіації в юрисдикційному процесі; принципи і методи управління конфліктами; найбільш ефективні способи запобігання, врегулювання та вирішення конфліктів.
Програма спеціалізації «Медіація в юрисдикційному процесі» складається з таких навчальних спецкурсів: «Застосування процедури медіації в юрисдикційному процесі України», «Основи юридичної конфліктології», «Компетенції медіатора в юридичній діяльності», «Основи юридичної конфліктології», що доповнені комплексом психотренінгів та моделювань, а також стажування (суд, слідство, адвокатура, прокуратура).
Завданням спеціалізації є: формування у студентів-юристів системи знань про можливості позасудового та судового розгляду кримінальних, адміністративних проваджень, цивільних, господарських та інших справ за участі медіатора; сприяти аналізу конкретних конфліктних ситуацій, виявляти справжні інтереси сторін; можливості застосування медіації; професійно важливі якості, необхідні для результативного медіаційного процесу; діагностика конфліктних ситуацій, прогнозування шляхів їх розв’язання, визначення найбільш ефективних стратегій подолання конфлікту; конкретні рекомендації щодо управління різними видами конфліктів.
У результаті вивчення спецкурсів за спеціалізацією студент повинен знати: основні поняття курсу та їх значення; поняття, типологію, структуру та динаміку конфліктів; особливості структурного, функціонального, процесуального та феноменологічного опису конфлікту; умови та механізм виникнення та розвитку різноманітних конфліктних ситуацій; особливості поведінки осіб різних типів у конфліктних ситуаціях; принципи і методи управління конфліктами; найбільш ефективні способи запобігання, врегулювання та вирішення конфліктів; суть медіаційного процесу, його основні принципи; основні положення українського європейського та законодавства та щодо медіації; особливості правового регулювання медіаційного процесу; основні тенденції вдосконалення законодавства України щодо запровадження медіаційних процедур; законодавство щодо порядку досудового врегулювання спорів; правові засади діяльності третейських судів в Україні; основні зарубіжні способи альтернативного вирішення спорів. 
Вміти: аналізувати конкретні конфліктні ситуації, виявляти справжні інтереси сторін; розвивати (виробляти) професійно важливі якості, необхідні для результативного медіаційного процесу; проводити діагностику конфліктних ситуацій, прогнозувати шляхи їх розв’язання, визначати найбільш ефективні стратегії подолання конфлікту; виявляти чинники соціальних конфліктів в окремих видах судочинства; розробляти конкретні рекомендації щодо управління різними видами конфліктів; здійснювати аналіз та порівняння норм вітчизняного та іноземного законодавства щодо альтернативного вирішення спорів; складати проекти претензій та відповідей на претензії; складати проекти угод про медіацію; складати проекти позовних заяв та відзивів на позовні заяви.
Використання здобутих знань: в статусі медіатора при вирішенні досудових та судових спорів в різних видах юрисдикційного процесу (кримінальний, адміністративний, господарський та цивільний процес).
Особи, які можуть навчатися на спеціалізованому курсі медіації: громадяни, що мають диплом бакалавра чи магістра (спеціаліста) права, міжнародного права, історії та права, а також практикуючі юристи.
Документ про завершення навчання (підготовки): сертифікат медіатора в юрисдикційному процесі, що дає право займатись медіаційною діяльністю в сфері права після набуття чинності Закону України «Про медіацію».
 
Список використаних джерел:
1. Висновок Комітету з питань правової політики та правосуддя щодо проекту Закону України про медіацію від 12.05.2016 року [Електронний ресурс]: Офіційний портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57620 {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2020
November
MoTuWeThFrSaSu
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція