... Успіх вимірюється не тим наскільки високо ви вилізли, а тим, скільки ви з собою принесли (У.Роуз) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 08.12.2016 - СЕКЦІЯ №4
Наприкінці ХІХ століття у провідних розвинених країнах почали формуватись об’єднання банківського та промислового капіталу. У подальшому, протягом ХХ століття цей процес набув активного розвитку та відображався у різноманітних формах. Однією з основних стали фінансово-промислові групи (далі – ФПГ). Їх створення спрямоване на підвищення ефективності консолідації промислового і фінансового капіталу, оптимізацію технологічних і господарських зв’язків, зростання конкурентоспроможності виробництва на підприємствах, що об’єднуються.
В Україні ФПГ створюються двох типів: на підставі об'єднання статутних фондів (статутні групи) та на підставі об'єднання всіх фінансових ресурсів з єдиним управлінням (договірні групи, наприклад, консорціум).
Специфіку і переваги фінансово-промислових груп можна визначити таким чином: по-перше, усі учасники групи працюють як ланки єдиного фінансово-промислового механізму, їхні інтереси органічно пов'язані; по-друге, завдяки єдності фінансових, страхових та промислових можливостей найбільш ефективних галузевих видів виробництва, ФПГ створюють дуже стійкі системи, які мають свободу щодо мобільного міжгалузевого перерозподілу матеріальних та фінансових ресурсів.
Також, ФПГ володіють певною автономією у прийнятті основних рішень, можуть самостійно будувати фінансовий, виробничий, технологічний, кадровий потенціал, а також зв’язки зі світовим ринком, до міжнародних коопераційних зв’язків.
Таким чином, є необхідність в державному регулюванні основних процесів пов’язаних з діяльністю фінансово-промислових груп.
У той же час, хочемо зазначити, що на початку 1998 року всі аспекти діяльності фінансово-промислових груп в Україні регулювалися Законом України «Про промислово-фінансові групи», що був прийнятий Верховною Радою України у 1996 р. [1, с. 1-7]. 
До прийняття зазначеного Закону була зроблена спроба законодавчого закріплення інституту ФПГ в Україні через підписання Президентом України Указу «Про фінансово-промислові групи в Україні» (№ 85/95 від 21.01.1995). Однак на вказаний Указ накладено вето згідно з постановою Верховної Ради № 85/95-ВР від 02.03.1995). [2, с. 1-6]
Аналітична оцінка законодавчих положень показала, що чинний Закон являє собою не дуже продуманий нормативно-правовий акт, який рано чи пізно буде замінений. Найбільш проблемними, на наш погляд, є такі положення Закону України «Про промислово-фінансові групи»:
– щодо загальної ідеї про фінансово-промислові групи, так би мовити, офіційної позиції щодо їх функціонування та ролі у відродженні національної економіки. У законодавстві відсутній навіть натяк на те, що ФПГ потрібні народному господарству. А тим часом, Указ Президента України про фінансово-промислові групи з самого початку визначав, що ФПГ створюються з метою забезпечення структурної перебудови економіки та прискорення науково-технічного прогресу, не визначивши роль ФПГ в економіці;
– що стосуються пріоритетів. Так, незрозумілим є визнання пріоритету промисловості над фінансами, в той час, як Світовий досвід показує, що найактивнішими учасниками фінансово-промислових груп є фінансові установи Таким чином вказане положення є згубним для розвитку ФПГ нашої держави;
– щодо преференцій для ФПГ, насамперед питання про пільги для ФПГ. Зняття сплати мита та зборів у разі експорту або імпорту проміжної продукції є вичерпним переліком прямих і непрямих пільг. В той же час, у держави є низка важелів, починаючи від звичайних податкових пільг і закінчуючи різноманітними формами державного страхування, допомогою у зовнішньоекономічній діяльності, амортизаційній політиці. Тим більше, саме визначення ФПГ у Законі України «Про промислово-фінансові групи» прямо говорить, що створюються ці об’єднання з метою реалізації державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва і структурної перебудови економіки України. Тому стає зрозумілим, чому на території України активно створювались холдинги, а не фінансово-промислові групи [3, с. 2-3].
З 2010 року законодавче регламентування діяльності ФПГ зникло, коли Закон України «Про промислово-фінансові групи» втратив чинність на підставі Закону України № 2522-VI ( 2522-17 ) від 09.09.2010. 
Виходячи із вищевикладеного, в Україні поняття фінансово-промислова група залишилась лише об’єктом досліджень науковців та провідних економістів. На нашу думку ФПГ – це сукупність фінансових установ, промислових підприємств та інших суб’єктів господарської діяльності, які безпосередньо чи опосередковано координуються юридичною або фізичною особою (групою осіб), пов'язаних між собою юридичними та господарськими відносинами з метою охоплення ринку виробництва та збуту товарів і надання послуг, створення найбільш сприятливого фінансового середовища для реалізації великомасштабних бізнес-проектів і програм, шляхом придбання або створення активів групи (великих підприємств), які трансформується у велику господарську систему, що має спільну, об’єднану економічну стратегію та внутрішній фінансовий і товарний обіг.
Станом на сьогоднішній день, в Україні відсутні прямі важелі впливу на діяльність ФПГ, яка могла б виражатись у проведенні чіткої економічної політики держави, підтримці національного виробництва, налагодженні сприятливого економічного середовища в державі, контролі за експортними та імпортними операціями, вдосконалення та спрощення режиму оподаткування стосовно підприємств які входять до складу ФПГ, що в свою чергу сприяло б виведенню значної частини коштів з «тіньового ринку» та недоцільності використання іноземних офшорних зон.
Ми вважаємо, що в нашій державі є необхідність у законодавчому закріпленні поняття фінансово-промислова група та слід його виділити, як окремий інститут господарського права.
 
Список використаних джерел:
1. Про промислово-фінансові групи в Україні: Закон України станом на 1 січня 1996 р. // Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парламентське видавництво, 1996. – 207 с.
2. Про фінансово-промислові групи в Україні: Указ Президента України: станом на 2 березня 1995 р. / Адміністрація Президента — Офіц. вид. — К. 1995 (Урядовий кур’єр);
3. Економіка та підприємництво, проблеми законодавчого регулювання створення і функціонування фінансово-промислових груп в Україні, [Електронний ресурс] / BiG-LiB.com – 2011. – Режим доступу до журн.: https://goo.gl/5Hb8Pu {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
July
MoTuWeThFrSaSu
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція