... Час проходить, але сказане слово залишається (Л. М. Толстой) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 08.12.2016 - СЕКЦІЯ №4
Постановка проблеми. Права учасників господарських товариств врегульовані чинним законодавством України по-різному [1; 5; 7]. Існують недоліки правового регулювання на рівні існуючих прогалин та колізій і господарського і цивільного законодавства України.
У зв’язку з чим є потреба звести права учасників усіх господарських товариств до єдиного коріння та визначитися з їх правовою природою. Це дозволить усунути розбіжності в цивілістичному і господарсько-правовому підході до регулювання вказаних прав, а відтак – сприятиме вдосконаленню законодавства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Спроба виявити сутність корпоративних прав учасників господарських товариств здійснювалася у працях вітчизняних та зарубіжних вчених. Це відомі дослідження І.В. Спасибо-Фатеєвої, О.М. Вінник, В.С. Щербини, О.В.Щербини, О.Р. Кібенко, В.М. Кравчука та ін.. Схожій тематиці присвятили дисертаційні дослідження О.В. Регуцька, О.С. Швиденко та І.В. Бейцун.
Автор поставив за мету дослідити формування теоретичної бази, необхідної для розуміння юридичної природи прав учасників господарських товариств.
Виклад основного матеріалу. Майнові права учасників різних господарських товариств не є однаковими. Певні майнові права мають учасники всіх господарських товариств, крім акціонерних є ті, що мають лише акціонери, а є ті, що можуть вимагати тільки акціонери відкритих акціонерних товариств. Існує два види майнових прав мають учасники будь-яких господарських товариств. Це право на частину прибутку товариства та право на одержання коштів, що підлягають розподілу між учасниками товариства після проведення всіх необхідних розрахунків при його ліквідації. Зазначені майнові права по-різному реалізуються та відповідно можуть наставати різні наслідки для учасників тих чи інших господарських товариств.
Права, що не мають безпосереднього майнового характеру – це право на участь в управлінні товариством, право одержувати інформацію про його діяльність. При цьому майно не фігурує ні як матеріальний об’єкт, ні як юридичний об’єкт, оскільки взагалі сам процес організації управління не стосується майна.
Втім існує тісний зв’язок права на участь в управлінні товариством з майновими правами. Це обумовлене тим, що управління покликане вирішити основне завдання – ефективно організувати діяльність товариства.
Корпоративні права як права, пов’язані безпосередньо з відносинами власності, характеризуються насамперед через право на участь у статутному капіталі. Статутний капітал та частка в ньому є рахунково-грошовими одиницями, оскільки статутний капітал поділяється на частки. Майно, що складається  з вкладів учасників товариств, належить товариствам на праві власності і тому воно є об’єктом права [3-5]. Вклади є незмінним поняттям на відміну від майна товариства, яке є постійно змінюваною масою. Частки  у статутному капіталі є відносно незмінним поняттям, адже, незважаючи на збільшення статутного капіталу, законодавець опікується тим, аби частки залишилися незмінними.
Зобов’язальні права учасників господарських товариств є корпоративними правами як особливий різновид цивільних прав та становлять сутність прав суб’єктів корпоративних відносин [2; 6].
Висновок. Залежно від виду господарських товариств можна вказати на корпоративні права акціонерів та інших учасників. Залежно від юридичної природи правомочностей, що становлять зміст корпоративних прав, можуть бути майнові, немайнові та організаційні права. Залежно від наявності в учасників господарських товариств привілеїв порівняно з іншими особами слід виокремити їх майнові права.
 
Список використаних джерела:
1. Кравченко С.С. Право участі, корпоративні права та підприємницька діяльність учасників товариств / С.С. Кравченко // Право України. – 2007. –№2. – С. 66-69.
2. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України, 2003. – № 18, №19-20, № 21-22, ст.144 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua
3. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст. 356) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua
4. Кравчук В.М. Припинення корпоративних правовідносин в господарських товариствах: [монографія] / В.М. Кравчук. – Львів: Край, 2009. – С. 5.
5. Тимченко Г.П. Способи та процесуальні форми захисту цивільних прав: автореф. дис...кандидата юридичних наук / Г.П. Тимченко. – Харків, 2002. – С. 9.
6. Бутнев В.В. К понятию механизма защиты субъективных прав / В.В. Бутнев. // Субъективное право: проблемы осуществления и защиты. – Владивосток, – 1989. – С. 10.
7. Дзера І.О. Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні / І.О. Дзера. – К.: Юрінком Інтер, – 2001. – С. 32. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
July
MoTuWeThFrSaSu
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція