... Приклад діє сильніше погрози (П. Корнель) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 08.12.2016 - СЕКЦІЯ №2
У сучасному світі значення вищої освіти як найважливішого фактора формування нової якості не тільки економіки, а й суспільства в цілому постійно зростає. Тому проблема підтримки розвитку освіти і науки є глибоко соціальною і належить до пріоритетних завдань суспільного розвитку, що безпосередньо пов’язане з системою національних інтересів, підвищенням якості життя та національної безпеки.
Сучасна концепція освіти для сталого розвитку (ОСР) базується на Університетській хартії по сталому розвитку (Женева, 1994), Белградській хартії (ЮНЕСКО-ЮНЕП, 1975), Тбіліській декларації (ЮНЕСКО-ЮНЕП, 1977) і Салонікській декларації (ЮНЕСКО, 1997), а її основу складає прийнятий у 1992 році в Ріо-де-Жанейро «Порядок денний на 21 століття». Відповідно до Університетської хартії університети та інші навчальні заклади повинні заохочувати впровадження в навчальні програми екологічні аспекти і головні принципи переходу суспільства до сталого розвитку, незалежно від їх професійного спрямування і характеру діяльності. [1] 
На 2-ій Конференції ООН з навколишнього середовища (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.) [2] вперше було сформульовано основні положення сталого розвитку, задекларовані у програмному документі «Порядок денний на ХХІ століття» [3]. Вже тоді у цьому документі підкреслюється, що освіта має вирішальне значення для сприяння сталого розвитку та розширення можливостей людей у вирішенні питань довкілля і розвитку. Світове співтовариство почало все частіше говорити про роль освіти сталого розвитку.
У грудні 2002 року Генеральною Асамблеєю ООН одноголосно була прийнята резолюція «Про Декаду ООН з освіти для сталого розвитку».
Провідною установою ДОСР призначена ЮНЕСКО. Основними цілями ДОСР визначені: інтеграція сталого розвитку у системи освіти на всіх рівнях; сприяння розвитку освіти як основи сталого суспільства; зміцнення міжнародного співробітництва для вироблення новаторської політики, програм і практики освіти для сталого розвитку.
Міністри охорони навколишнього середовища країн-членів ЄЕК ООН на П’ятій Конференції «Довкілля для Європи», що відбулась у Києві 23 травня 2003 року, ухвалили «Заяву про освіту для сталого розвитку» [4]. У роботі конференції взяли участь міністри з навколишнього середовища 55 країн ЄЕК ООН, Південної Америки та Центральної Азії. У заяві йдеться про рішення розробити регіональну Стратегію в галузі освіти для сталого розвитку. Зокрема, було визнано, що освіта є одним із головних інструментів, які забезпечують охорону навколишнього середовища та сталий розвиток, і що в рамках екологічної освіти все більше приділяється уваги широкому колу питань, включених до «Порядку денного на XXI сторіччя».
На виконання цієї заяви у березні 2005 року у Вільнюсі (Литва) на нараді представників міністерств охорони навколишнього середовища та освіти була прийнята Стратегія освіти для сталого розвитку ЄЕК ООН [5] та Вільнюські рамки її виконання.
Складовими змісту освіти для сталого розвитку є: якість життя, соціальна справедливість та рівноправність; збереження різноманіття: культурного, соціального та біологічного; розвиток в межах відтворення екосистем; взаємозв'язок: у суспільстві, економіці та навколишньому середовищі; усвідомлення відповідальності перед майбутніми поколіннями; громадянська позиція, права та обов’язки громадян; потреби та права майбутніх поколінь на довкілля. 
Стають необхідними уміння випускників брати участь у плануванні соціального розвитку території, передбаченні наслідків дій, що вживаються, у тому числі й можливих наслідках у сфері сталості природних екосистем. Відповідно, перед освітою в інтересах сталого розвитку постають завдання забезпечити формування в молодого покоління нових форм мислення й поводження в навколишньому середовищі, які припускають уміння прогнозувати й планувати, мислити творчо, критично й самокритично.
Пізніше, у грудні 2005 р., представники 39 країн Європейського союзу і міжнародних організацій зустрілись у Женеві на Засіданні Координаційного комітету ЕК ООН з освіти для збалансованого розвитку, на якому був прийнятий «Робочий план виконання Стратегії ЄЕК ООН з освіти збалансованого розвитку». План передбачав активну розробку національних стратегій ОЗР і національних планів дій. 
П’ята конференція міністрів «Довкілля для Європи» стала поштовхом до активного розвитку ОСР у світі. У жовтні 2007 р. у Белграді на 6-ій конференції міністрів регіону ЕК ООН «Довкілля для Європи» на основі представленої доповіді міжнародних експертів про стан ОЗР у різних країнах, були зроблені висновки про певні успіхи у цій галузі [6]. Обговорювалися питання ОСР і Сьомій конференції. Водночас, вже минуло понад десять років з часу прийняття Стратегії ОСР ЄЕК ООН, і отже необхідно підвести підсумки десятирічної діяльності та обговорити подальші плани щодо діяльності у даній галузі. Саме тому на Восьмій конференції міністрів «Довкілля для Європи» 8-10 червня 2016 року у м. Батумі (Грузія) [7] у порядку денному виділяється окреме питання «На шляху до нового суспільства: 10 років ОСР». На заході була представлена Доповідь про оцінку реалізації Стратегії ЄЕК ООН для ОСР з 2005 по 2015 рік та Третя доповідь про оцінку Стратегії ЄЕК ООН для ОСР, які узагальнили досягнутий прогрес, проблеми та досягнення держав-членів ЄЕК ООН. Багато держав-членів ЄЕК ООН тепер мають національні політики ОСР і рамки їх реалізації. 
На Конференції міністри також прийняли заяву по ОСР та рамки реалізації Стратегії ОСР ЄЕК ООН на період до 2030 року. Міністри зобов’язуються продовжувати просування пріоритетних галузей Стратегії з урахуванням політики в галузі освіти і освітніх систем на національному або регіональному рівнях [8]. Ключові питання ролі освіти в реалізації Порядку денного у сфері сталого розвитку на період до 2030 року були в центрі уваги під час обговорення Рамок дій «Освіта – 2030» на 38 сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО в Парижі (2015 р.). Зокрема, учасниками наголошено, що нині більшість держав розглядає інвестиції в наукові дослідження й запровадження інновацій як важливий крок до забезпечення їх стійкого економічного зростання. [9]
Освіта для сталого розвитку (ОСР) потребує переорієнтації уваги із забезпечення знаннями на опрацювання проблем і пошук можливих рішень.
Освіта в інтересах збалансованого розвитку (ОЗР) все ще продовжує формуватися як широка і всеосяжна концепція, що охоплює пов’язані між собою екологічні, економічні та соціальні проблеми.
Кожна країна несе відповідальність за здійснення цієї Стратегії. Застосування принципів збалансованого розвитку (ЗР) у рамках всієї системи освіти потребуватиме активної політичної підтримки на всіх рівнях управління.
 
Список використаних джерел:
1. Элиас В.В. Обзор важнейших международных соглашений в области образования для устойчивого развития. – http://www.ecoaccord.org/edu/Obzor-Int.agreements.htm
2. 2-а Конференція ООН з навколишнього середовища (Ріо-де-Жанейро, 1992 р). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ecoosvita.org.ua/storinka/pro-nas
3. Повестка дня на XXI век [Электронный ресурс]: принята Конф. ООН по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 г. // Организация Объединенный Наций: [веб-сайт]. – Электрон. данные. – 2016. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/ agenda21.shtml
4. Заява Міністрів охорони довкілля країн ЄЕК ООН про освіту в інтересах сталого розвитку / Процес Довкілля для Європи. – Київ, 2003.
5. Стратегія ЄЕК ООН освіти для сталого розвитку: Пер. з англ. – Одеса: Екологія, 2005. – 44 с.
6. Учимся друг у друга: достижения, проблемы, перспективы: справочный доклад к 6-ой Международной конференции “Окружающая середа для Европы”, ЕЭК ООН – ЮНЕСКО, Белград, 2007 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.unece.org/ env/documents/2007/ ece/ece.belgrad.conf/2007.inf.3.r.pdf.
7. Освіта в інтересах сталого розвитку в Україні. Восьма Конференція міністрів «Довкілля для Європи». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unece.org
8. Стратегії ОСР ЄЕК ООН на період до 2030 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unece.org. 
9. Education 2030 [Electronic resource]: Incheon Declaration and Framework for Action: towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all: (Final draft for adoption). – Mode of access: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED_new/pdf/FFA-ENG-27Oct15.pdf {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
January
MoTuWeThFrSaSu
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція