... Заможні ті, хто вміє обмежувати бажання своїми можливостями (Гібер) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 08.12.2016 - СЕКЦІЯ №5
Кримінальний закон у ст. 1 Кримінального кодексу України (далі – КК України) визначає, що кодекс має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам. При цьому очевидно, що законодавець не в змозі перелічити у зазначеній нормі всі найбільш важливі суспільні відносини, які охороняються кримінальним законом, тим більше, що сучасний науково-технічний прогрес прискорює розвій та ускладнення цих відносин у суспільстві.
Одним із поширених проявів науково-технічного прогресу є вчинення протиправних деліктів, пов’язаних із взаємодією «людини і техніки», які набули особливої актуальності протягом останніх двох століть. Саме виникнення і швидке зростання суспільно небезпечних діянь у цій сфері обумовило необхідність їх криміналізації, а відтак передбачення у національному кримінальному законодавстві відповідних складів злочинів.
Зокрема, розроблений і прийнятий на початку III тисячоліття чинний Кримінальний кодекс України 2001 року передбачає злочини проти безпеки виробництва, злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку, які, безумовно, пов’язані з технікою та технологіями. Вказані групи злочинів поєднані на основі їх родового об’єкта, покладеного в якості основного критерію побудови структури Особливої частини КК України. Разом з цим, в інших розділах кримінального законодавства України також передбачено значну кількість діянь, які характеризуються тісним зв’язком з технікою або технологіями, зокрема деякі злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності та інші.
Беззастережно, що всі вони мають різні об’єктивні та суб’єктивні ознаки, що обумовлюється особливостями тої чи іншої технічної чи технологічної сфери, але їх об’єднує той фактор, що вони тісно пов’язані із сучасною технікою. Характерно, що саме технічні системи, комплекси, машини, засоби, пристрої та інші технічні чинники виступають предметами вказаних посягань, умисне або необережне поводження з якими призводить до заподіяння суспільно небезпечних наслідків. Більш того, практика показує, що протиправна поведінка суб’єктів у сфері експлуатації транспорту, паливно-енергетичного комплексу та інших галузях матеріального виробництва, нерідко призводить до небезпечних наслідків планетарного масштабу [1, с. 5-7].
З кожним роком, вказана проблематика стає все більш актуальною за рахунок глобалізації технічної та технологічної інфраструктури. Разом з цим, незважаючи на специфіку та особливості вказаних діянь, протидія цим деліктам кримінально-правовими, кримінологічними та іншими правовими засобами вимагає з’ясування та поглибленого дослідження їх загальних, типологічних об’єктивних і суб’єктивних ознак та детермінантів, необхідних для вдосконалення доктрини кримінального законодавства та практики його застосування, а також розробки заходів щодо запобігання цьому виду злочинності.
Вважаємо, що саме в цьому розумінні має сенс вживання поняття «технічні злочини», до яких слід відносити злочинні діяння, які за тими чи іншими ознаками стосуються техніки або її складової частини – технології. При цьому, у першу чергу, варто враховувати, що злочини вказаної категорії пов’язані з тим, що техніка поки що залишається не бездоганною, а її функціонування у взаємодії з людським фактором викликає небезпечні ситуації, а подекуди й настання тяжких наслідків. У цьому контексті ми погоджуємося з тим, що людина створює машину, яка значно потужніша, що обумовлює деякі фактори, з яким людство повинно боротися, а саме «потужність» і «складність» у той час як складність викликає відносну надійність технічних засобів. Тому, люди хоч и передбачають та захищають механізми, навіть за умови, що шанс їх настання дуже малий, але неможливо передбачити всі варіанти [2, с. 153]. З іншого боку, питання внутрішнього балансу системи «людина-техніка-технологія» набуває особливо важливого значення на даному етапі науково-технічного прогресу, адже такий баланс є необхідним для запобігання технічним злочинам.
Таким чином вважаємо, що «технічні злочини» у кримінальному законодавстві України характеризуються такими найбільш типовими ознаками: а) посягають на суспільні відносини щодо створення та порядку використання техніки в суспільстві; б) сфера вказаних відносин передбачає обов’язкову законодавчу або нормативно-правову регламентацію; в) мають своїм предметом техніку як сукупність засобів, створених суспільством; в) знаходять свій прояв через діяння (дію/бездіяльність) або діяння, пов’язане зі створенням небезпеки чи спричинення суспільно небезпечних наслідків; г) визначаються злочинною поведінкою у формі умислу, необережності або змішаної форми вини; ґ) визначаються обов’язковою присутністю людського фактору – суб’єкта порушника певних правил, норм, стандартів поводження із засобами техніки.
Безумовно, що сутність технічних злочинів вимагає з’ясування та кримінально-правового аналізу механізму вчинення цих діянь, дослідження впливу на його розвиток зовнішніх і внутрішніх факторів, пошуку та аналізу відповідних детермінантів. Разом з цим, на першому етапі поняття технічних злочинів повинно відігравати роль ключової категорії для подальшого дослідження зазначеного негативного феномену науково-технічного прогресу.
 
Список використаних джерел:
1. Мисливий В.А. Злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту: [монографія] / В.А. Мисливий. – Д.: Юрид. акад. Мінва внутр. справ, 2004. – 380 с.
2. Гринберг М.С. Научно-технический прогресс и технические преступления / М.С.Гринберг // Вестник Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского. – 2010. – № 1. – С. 153-158. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
January
MoTuWeThFrSaSu
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція