... Тричі вбивця той, хто вбиває думку (Р. Ролан) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 23.02.2017 - СЕКЦІЯ №3
У питанні оцінки ділових якостей працівника, який володіє спеціальним статусом, роботодавець найбільш повно регламентує процедуру працевлаштування на рівні структурного підрозділу, яка розширює і можливості фізичної особи щодо захисту своїх трудових прав. Суспільство забезпечує свободу працівника для повного самовираження і свободу роботодавця, не допускаючи беззаконня, обмеження прав і інтересів до інших осіб в даних відносинах. Чим більші повноваження щодо регулювання трудових відносин має роботодавець, тим більші можливості захисту працівниками своїх прав. Конституція України залишається основним джерелом трудового права. Проте, у сучасних умовах важливого значення набуває чітке окреслення конституційного поняття права на працю, основних положень про регулювання трудових відносин. Якщо суб’єкти права потрапляють в ситуації, де неможлива повноцінна реалізація і захист їхніх трудових інтересів, то, відповідно, вони знаходяться поза правовим полем в частині перевірки і оцінки ділових якостей. Все ж позитивна динаміка на рівні законотворчості спостерігається. Це, насамперед, зміни правових норм в забезпеченні належної регламентації процедури працевлаштування у роботодавця. Наголошується на необхідності розширення його прав в частині перевірки і оцінки ділових якостей працівника, також механізму захисту суб'єктів трудових відносин. 
Укладення трудового договору з працівником - це право, а не обов'язок роботодавця, з іншого боку, ст. 22 КЗпП України забороняє необґрунтовану відмову в прийнятті на роботу. «Відповідно до Конституції України будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлених прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні та припиненні трудового договору залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян, роду і характеру занять, місця проживання не допускається. Вимоги щодо віку, рівня освіти, стану здоров‘я працівника можуть встановлюватись законодавством України» [2]. Це одна з гарантій реалізації свободи укладання трудового договору. Зазначимо, що ст. 22 КЗпПУ не дає чіткого уявлення, що слід розуміти під необґрунтованою відмовою. Для цього роботодавцю необхідні правові способи перевірки та оцінки ділових якостей претендентів. Обґрунтованою, на практиці, є відмова суб’єктові трудових відносин через недостатній рівень його професійної підготовки, відсутність ділових якостей, досвіду роботи. Якщо чинним законодавством встановлено вимоги щодо віку, освіти, стану здоров’я працівника, роботодавець може посилатися на такі обмеження (ст. 25-26, ст. 188 КЗпПУ) [2]. Здатність фізичної особи виконувати ту чи іншу трудову функцію не завжди проявляється при укладанні трудового договору, навіть при наявності професійних здібностей, освіти, з урахуванням суспільних потреб . Сьогодні науковці в галузі трудового права говорять про необхідність встановлення критеріїв, які б регулювалися юридично та за якими можна визначати ділові якості працівника, так як на багатьох підприємствах затверджуються «власні» процедури прийому на роботу і набуває правового характеру регулювання оцінки ділових якостей працівника. Виокремимо у даній процедурі такі етапи, як: ознайомлення та вивчення документів; збір інформації про кандидата на посаду; співбесіда і виконання тестових завдань. Відповідно до частини 3 статті 340 проекту ТКУ тестування проводиться для визначення: рівня спеціальних знань, як: підприємницького, менеджерського і творчого потенціалу, прагнення до фахового розвитку, комунікативних даних, спроможності працювати в колективі, культурної відкритості; співбесіда - з метою оцінки фахової зрілості спеціаліста, рівня економічних і управлінських знань, а також розуміння цілей і завдань перепідготовки, можливостей використання отриманих знань для розв'язання проблем виробництва. 
У Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016р. № 1774-УІІІ йдеться про необхідність розробки і подальшого введення стандартів професій. Згідно статті 96, до тарифної системи входитимуть «професійні стандарти» [1]. Позитивна тенденція впровадження професійних стандартів дозволить визначити характеристики кваліфікації керівників, фахівців, службовців, тобто вимоги до кваліфікаційних і спеціальних знань працівників, їх завдань, обов’язків та спеціалізації, оцінки ділових якостей; орієнтувати на самовдосконалення через постійне навчання, інноваційну діяльність, інформатизацію. «Порядок розроблення та затвердження професійних стандартів визначається Кабінетом Міністрів України. Порядок розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері праці та соціальної політики» [1]. Це зумовлено високою конкуренцією на ринку праці й необхідністю в підготовці висококваліфікованих співробітників. Таким чином, у роботодавця будуть правомірно визначатись критерії кваліфікації. Однак, вивчення даного питання щодо розробки професійних стандартів, вносить певні сумніви у можливості звичайного роботодавця, при відсутності профспілки, розробити й запровадити професійний стандарт. Вважаємо за доцільне надати право роботодавцю самостійно визначати порядок прийому на роботу, коло посад, спеціальностей, робіт; порядок перевірки і критерії оцінки ділових якостей у власному нормативному акті.
 
Список використаних джерел:
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України: Закон України від 6 грудня 2016р. №1774-УІІІ[ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1774-19
2. Кодекс Законів про працю України від 17.05.2016,№322-УІІІ…1366-УІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/
3. Конституція України: чинне законодавство станом на 4 березня 2014 р.: (Відповідає офіц.. текстові). – К., 2014. – 88 с. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2020
Грудень
ПнВтСрЧтПтСбНД
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція