... Таємниця успіху у тому, щоб бути готовим скористатися зі слушної нагоди, коли вона настане (Б. Шоу) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 15.12.2011 - Секція №6
Підвищення ефективності зовнішньоадміністративної та внутрішньоорганізаційної діяльності органів державної податкової служби України безпосередньо залежить від наукового забезпечення процесу підготовки та прийняття адміністративних актів. Важливість їх полягає у тому, що вони встановлюють та закріплюють певну систему суспільних відносин у системі органів ДПС України, визначають напрямки діяльності, способи досягнення зовнішніх цілей діяльності, а також регулюють поведінку її персоналу.
Слід звернути увагу на те, що в доктрині адміністративного права існують різні позиції учених з приводу визначення актів як «адміністративних» «правових», «нормативних» чи «управлінських рішень». Даній проблематиці приділено увагу в працях В.Б. Авер'янова, Н.В.Александрової, О.М. Бандурки, М.М. Тищенка, Ю.О. Дмитрієва, І.О. Полянського, Є.В.Трофімова, Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова, Ю.І. Мігачова, С.В. Тихомирова, О.В. Кузьменко та інших. Слушною є думка С.С. Алексєєва, крізь призму якої адміністративний акт можна розглядати як правовий, а саме: дію (поведінку), тобто юридичний факт, який є підставою для певних правових наслідків; результат правомірної дії, тобто юридично значущий, змістовний елемент правової системи (юридична норма, індивідуальний припис, акт «автономного регулювання»), який увійшов до правової матерії внаслідок правотворчої, владної індивідуально-правової чи автономної діяльності суб’єктів; юридичний документ, тобто зовнішнє словесно-документально оформлене вираження волі, яке закріплює правомірну поведінку та її результат [1, с. 13]. В. Б. Авер'янов правовим актом управління називає форму управлінської діяльності компетентних органів державного управління (виконавчої влади), яка полягає у здійсненні в односторонньому порядку з дотриманням встановленої процедури певних владних дій, передбачених законом чи на його виконання з метою реалізації завдань та функцій управління, втілених у кінцевому результаті в певну законну форму і таких, що тягнуть за собою певні юридичні наслідки. [2, c.144]
До новацій доктрини адміністративного права можна віднести монографію В.П. Тимощука, присвячену адміністративним актам. Учений визначає поняття адміністративного акта як волевиявлення адміністративного органу щодо вирішення адміністративної справи, спрямоване на виникнення, зміну чи припинення прав та обов'язків конкретних фізичних або юридичних осіб. Адміністративним актом, підкреслює В.П. Тимощук, завершується розгляд і вирішення справи по суті. [3, c. 33] На думку автора, адміністративні акти органів ДПС України - це вольові владні дії, здійснювані на основі і на виконання законів у процесі реалізації функцій державного управління, що направлені на встановлення (зміну, припинення) правових норм чи на виникнення (припинення, зміну) конкретних правовідносин. Вони відіграють важливу роль в організації складної та багатогранної діяльності податкової служби. Важливість їх як державних актів полягає у тому, що вони встановлюють та закріплюють певну систему суспільних відносин у системі органів податкової служби, визначають напрямки діяльності, способи досягнення зовнішніх цілей діяльності податкової служби, а також регулюють поведінку її персоналу.
Адміністративні акти органів ДПС України характеризуються рядом ознак, до яких можна віднести такі. По-перше, є управлінським рішенням, яке у загальних рисах може бути визначено як свідомий акт суб’єкта управління, пов’язаний з вибором мети, шляхів і засобів для її досягнення. По-друге, правовий акт управління приймається виключно керівником органу ДПС України або іншими відповідальними особами у межах наданої компетенції. По-третє, суб’єкт управління (керівник) приймає акт управління в односторонньо владному порядку, тобто зазначений акт є способом концентрованого прояву адміністративної влади керівника. По-четверте, акт управління органів ДПС України встановлює обов’язкові правила поведінки, норми права у сфері функціонування податкової служби або регламентує конкретні (одиничні) управлінські відносини. Він містить обов’язковий юридично владний припис, підлягає безумовному виконанню, тобто є імперативним. По-п’яте, адміністративні акти мають спеціальну форму та порядок видання (затвердження). 
Таким чином, адміністративні акти є основною юридичною формою реалізації завдань та функцій органів державного управління. Шляхом видання адміністративного акта органи ДПС України вирішують загальні чи індивідуальні питання, що виникають у процесі їх діяльності, в інтересах реалізації завдань та функцій певних суб'єктів. Адміністративні акти, прийняті органами ДПС України, створюють юридичну основу для виникнення, зміни або припинення адміністративно-правових відносин, або є юридичним фактом, що безпосередньо створює умови для виникнення, зміни або припинення певних правових відносин.
 
Список використаних джерел:
1. Алексеев С.С. Общая теория права: в 2 т. Т. 1 / С.С. Алексеев. – М.: Юрид. лит., 1981. – 361 с. 
2. Авер’янов В.Б. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник: у 2 т. Т. 1. Загальна частина / [редкол. В.Б. Авер’янов (голова)]. – К.: Юрид. думка, 2007. – 592 с.
3. Тимощук В.П. Адміністративні акти: процедура прийняття та припинення дії: [монографія] / В.П. Тимощук. – К.: Конус-Ю, 2010. – 296 с. {jcomments on}
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
July
MoTuWeThFrSaSu
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 

Наші видання

Збірник матеріалів конференції(17.05.2012 року)
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція