... Коли суть справи обміркована заздалегіть, слова приходять самі собою (Гроцій) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 23.02.2017 - СЕКЦІЯ №2
Ефективність діяльності органів державної влади тісно корелює з реформами, що проводяться у країні та є одним із напрямів удосконалення управління соціально-економічних систем у сучасному суспільстві. 
На сьогодні особливо гостро стоять питання якості надання державних послуг, результативності та ефективності професійної діяльності державних службовців, залежності винесених рішень від політичних впливів чи міркувань. Саме тому оцінювання діяльності державних службовців має бути важливим інструментом об’єктивного контролю за результатами діяльності державних органів у контексті виконання їх комплексних завдань. 
Проблеми оцінювання діяльності державних службовців розглядалися у роботах таких провідних учених, як В.Б. Авер’янов, Н.О. Алюшина, О.О. Бабінова, С.Д. Дубенко, Н.Р.Нижник, О.О. Слюсаренко, В.М. Сороко та ін., проте, незважаючи на ґрунтовність цих досліджень, окреслене питання залишається і сьогодні досить актуальним.
З набранням чинності з 1 травня 2016 року Закону України від 10.12.2015 №889-VIII «Про державну службу» [1], згідно з наказом Національного агентства України з питань державної служби від 12.04.2016 № 75 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Головного управління державної служби України та Національного агентства України з питань державної служби» [2], втратили чинність ряд нормативних актів, які визначали правові та організаційні засади оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, а саме: Типовий порядок оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затверджений наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.03.2012 №46; Загальний порядок проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань, затверджений наказом Головного управління державної служби України від 31.10.2003 № 122.
У Законі визначено, що відповідні процедури з питань оцінювання реалізуються на підставі Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, який затверджується Кабінетом Міністрів України. Проте у 2016 році відповідного типового документа не підготовлено, а оприлюднено лише його неофіційний проект. Отже, нині у нашій державі, діє лише загальна норма права, закріплена в статті 44 Закону України «Про державну службу». Тобто існує необхідність розробки комплексу нормативно-правових актів, направлених на удосконалення відносин у цій сфері.
З ухваленням нового Закону «Про державну службу» в систему відносин, пов’язаних з діяльністю органів державної влади та безпосередньо державних службовців, були внесені зміни, зокрема й щодо оцінювання результатів їх службової діяльності. Ці зміни підкреслюють не лише практичний характер, але й указують на основні критерії, які мають ураховуватися під час оцінки, а саме: результативність, ефективність, якість та дотримання правил етичної поведінки, вимог законодавства у сфері запобігання корупції [1].
Необхідно зазначити, що оцінювання діяльності державних службовців має відбуватися на основі принципів управління з орієнтацією на досягнення очікуваних результатів. На нашу думку, визначальними вимогами при проведенні оцінювання повинні виступати результативність, ефективність, прозорість, справедливість, професіоналізм, об’єктивність, недискримінаційне ставлення до службовця, тоді процедура оцінювання матиме потужний інструмент мотивування працівників на більш успішну та результативну діяльність. С.Дубенко вважає, що усунення елементів формалізму, особливо при розгляді результатів діяльності працівників, які оцінюють, а також забезпечення об'єктивності в оцінюванні, окресленні шляхів удосконалення праці, визначення проблемних питань та відзначення позитивних показників роботи державного службовця є важливими умовами підвищення дієвості щорічної оцінки [3].
Обґрунтоване та якісне проведення щорічного оцінювання державних службовців значною мірою залежить також від створення ефективної системи показників результативності діяльності державних службовців. Проте дослідники і фахівці часто вказують на відсутність засобів оцінки діяльності державних службовців, які відповідали б практичним потребам.. На думку В. Малиновського в Україні поки що не розроблено відповідні теорії та методики, які б давали об’єктивну оцінку результатів діяльності службовців. Відсутність такої системи унеможливлює отримання достовірної інформації для поліпшення показників роботи [4].
Таким чином, для успішного функціонування системи оцінювання результатів діяльності державних службовців необхідно вжити таких заходів:
1) розробити комплекс нормативно-правових актів на основі результатів наукового пізнання, практичних пропозицій, спрямованих на вдосконалення правового регулювання у сфері оцінювання результатів службової діяльності посадових осіб;
2) забезпечити єдиний підхід та послідовне впровадження оцінювання діяльності державних службовців у системі органів виконавчої влади на принципах сталості, прозорості, справедливості;
3) запровадити оцінювання результатів діяльності державних службовців на основі чітких, практичних показників;
4) розробити спеціальні процедури оцінювання для відповідних категорій посад державної служби, визначених Законом України «Про державну службу».
 
Список використаних джерел:
1. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 4 – ст. 43. 
2. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Головного управління державної служби України та Національного агентства України з питань державної служби: наказ Національного агентства України з питань державної служби від 12.04.2016 – № 75 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0625-16
3. Дубенко С.Д. Питання людських ресурсів та управління персоналом: [методичний посібник] / С.Д. Дубенко – К.: Знання, 2006. – 146 с.
4. Малиновський В.Я. Державна служба: теорія і практика: [навчальний посібник] / В.Я. Малиновський. – К.: Атіка, 2003 – 160 с. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2021
May
MoTuWeThFrSaSu
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція