... Таємниця успіху у тому, щоб бути готовим скористатися зі слушної нагоди, коли вона настане (Б. Шоу) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 23.02.2017 - СЕКЦІЯ №2
Впливова і розвинена промисловість є важливим елементом будь-якої демократичної держави. Розбудова потужної економіки, зокрема сфери промисловості, в Україні зумовлює існування дієвого механізму державного управління за формуванням та діяльністю всіх ланок влади, у тому числі тієї, що контролює діяльність у сфері легкої промисловості.
Сутність терміна «державне управління» можна інтерпретувати двояко: «управління державою», що охоплює управління державою за всіх видів позиціювання базових категорій, тобто весь зміст управлінських процесів і явищ у державі, і «управління держави» як управління всіма об'єктами і процесами в суспільстві, коли держава є суб'єктом діяльності, а її об'єктом є суспільство. Але це управління має опосередкований характер, оскільки громадянське суспільство має відносну незалежність від держави. Воно формує механізм місцевого самоврядування, що вступає у відносини з державою [1, с. 10].
Тривалий час уважалось, що держава організує соціальні взаємозв'язки таким чином, аби дії учасників сприяли реалізації тих цілей, що визнані суспільством. З цього приводу Г.В.Атаманчук зазначає, що державне управління – це практичний, організуючий вплив держави на суспільну життєдіяльність людей з метою її впорядкування, збереження або перетворення, який спирається на її владну силу [2, с. 38]. На думку В.Б. Авер'янова, під державним управлінням потрібно розуміти особливий та самостійний різновид діяльності держави, що здійснює окрема система спеціальних державних органів – органів виконавчої влади [3, с. 6].
Інші науковці визначають державне управління як специфічну діяльність держави, що виявляється у функціонуванні її органів, які безперервно, планомірно, владно і в рамках правових установлень впливають на суспільну систему з метою її вдосконалення відповідно до державних інтересів [4, с. 16]. Зокрема, іноді воно трактується як діяльність усіх державних органів із врегулювання суспільних відносин, організація всіх сторін життя суспільства [5, с. 483]. Поширення в літературі набуло визначення державного управління як самостійного виду державної діяльності, що має підзаконний, виконавчо-розпорядчий характер органів (посадових осіб) щодо практичної реалізації функцій та завдань держави у процесі регулювання економічної, соціально-культурної та адміністративно-політичної сфер [6, с. 162-163].
Взагалі при визначенні державного управління у вузькому розумінні додатковий наголос робиться на певних особливостях державного управління, з метою максимально чіткого виокремлення останнього із загального поняття соціального управління. 
Одним із центральних органів управління промисловістю, який має забезпечувати товарами легкої промисловості суспільство, є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. 
Це – центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Відповідно, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України забезпечує нормативно-правове регулювання у визначеній сфері; узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції; розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку виносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України; інформує та надає роз'яснення щодо здійснення державної політики у відповідній сфері та інше.
Як об’єкт управління легка промисловість є досить складною системою, що поєднує різні підгалузі. Галузева організація промисловості визначає складну структуру органів державного управління в цій галузі, їх різноманітні повноваження. Правові засади організації та управління промисловістю в Україні відображено в Конституції, законах України, зокрема в Законі України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 № 3688-XII, та інших актах Президента України, Кабінету Міністрів України, відомчих актах. Управління легкою промисловістю здійснюється за галузевим принципом з урахуванням територіального та міжгалузевого управління. Його мета – координація та подальший розвиток виробничих сил суспільства і держави; зростання ефективності праці; зниження собівартості продукції; підвищення її якості та конкурентоспроможності на світовому ринку.
Таким чином, адміністративно-правове забезпечення легкої промисловості повинно бути орієнтоване на створення реальної системи впливу, за допомогою якої буде усунено низку негативних тенденцій у діяльності промислової політики України шляхом громадського обговорення й дискусії, проведення спільних нарад, дотримання зворотного зв’язку «суспільство – міністерство». Відкрита робота таких органів влади, як Кабінет Міністрів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України є необхідною умовою для розвитку і зміцнення демократії, сприяння підвищенню взаєморозуміння і взаємодії влади і суспільства та найшвидшої інтеграції України до європейського простору.
 
Список використаних джерел:
1. Сурмін Ю.Т. Термінологічна система державного управління: сутність і перспективи становлення / Ю.Т. Сурмін // Вісник НАДУ. – 2008. – № 4. – С. 5-14.
2. Атаманчук В.Г. Теория государственного управления: [курс лекций] / В.Г.Атаманчук. – М.: Юридическая література, 1997. – 400 с.
3. Державне управління в Україні: навчальний посібник [за заг. ред. В.Б. Аверянова]. – К.: Вид-во ТОВ «СОМИ», 1999. – 265с.
  4. Колпаков В.К. Адміністративне право України: [підручник] / В.К. Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 736 с.
5. Административное право: [учебник] / под ред. Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова ]. – М.: Юрист, 1999. – 728 с.
6. Адміністативне правоУкраїни: [підручник] / за заг. ред. С.В. Ківалова. – Одеса.: Юридична література, 2003. – 896 с. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2021
May
MoTuWeThFrSaSu
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція