... Розум полягає не лише в знанні, але й у вмінні застосовувати ці знання (Аристотель) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 13.04.2017 - СЕКЦІЯ №6
Окремим аспектам проблем фахового відбору суддів, присвячені роботи М.Костицького, В. Коновалової, В. Коваленко, В. Мазурка, А. Марцинкевича, С. Ніколайчука, М. Оніщука, О.Сафонової, Н. Шукліної, О. Черновського та ін., проте наявний стан досліджень в означеній царині є фрагментарним і потребує подальших наукових розвідок.
Варто зазначити, що представлений у найменуванні наукової праці Закон визначає особливості організації антикорупційних судів, вимоги до кандидатів на посади суддів антикорупційних судів, особливості добору, призначення і статусу суддів означених судів. Згідно ч. 1 ст. 8 (назва – «Вимоги до кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду, судді Антикорупційної палати») Розділу ІІІ. Особливості статусу судді антикорупційного суду проекту Закону України «Про антикорупційні суди» (№6011 від 01.02.2017 р.) суддею Вищого антикорупційного суду, суддею Антикорупційної палати може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою, а також відповідає одній із таких вимог: 1) має стаж роботи на посаді судді не менше десяти років; 2)має науковий ступінь у сфері права, стаж наукової роботи у сфері права щонайменше десять років; 3)має досвід професійної діяльності адвоката щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше десять років; 4) має стаж професійної діяльності на посаді прокурора десять років. 
Вважаємо, що необхідно змінити вимоги Закону стосовно вікових параметрів кандидата на посаду судді, оскільки тут має окрім іншого перевагу мудрість та досвід особи зважаючи на специфіку суду. На нашу думку, законодавцю варто виписати, що «суддею Антикорупційної палати може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти п’яти років…». Також, виникають питання й щодо п. 4 означеної статті Закону, оскільки виписане в ній положення узагальнює стаж професійної діяльності на посаді прокурора та нівелює вимоги до його компетенції відповідно спеціалізації суду. Адже прокурором є працівник органів прокуратури, що може перебувати на посадах адміністративних (управлінських), у відділах роботи з персоналом та інших структурних підрозділах далеких від процесуальної діяльності, не кажучи вже про досвід роботи в антикорупційному напрямі. 
Тому, вважаємо, що п. 4 ч. 1 ст. 8 (назва – «Вимоги до кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду, судді Антикорупційної палати» Розділу ІІІ. Особливості статусу судді антикорупційного суду проекту Закону України «Про антикорупційні суди» (№ 6011 від 01.02.2017 р.) варто виписати у наступній редакції: 4) має стаж професійної (процесуальної) діяльності на посаді прокурора десять років, з якої не менше трьох в антикорупційній прокуратурі.
Також, думається, що необхідно законодавцю уточнити положення ч. 5 ст. 8 (назва – «Вимоги до кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду, судді Антикорупційної палати») Розділу ІІІ. Особливості статусу судді антикорупційного суду проекту Закону України «Про антикорупційні суди» (№ 6011 від 01.02.2017 р.) в якій виписано: «не може претендувати на посаду судді також особа, яку було раніше звільнено з посади судді за результатами кваліфікаційного оцінювання». Адже, виходячи з означеної редакції ч. 5 ст. 8 Закону, що це положення (заборона) розповсюджується й на тих суддів, яких було раніше звільнено з посади за результатами кваліфікаційного оцінювання в інших судах судової системи України. Вважаємо цю позицію абсурдною та алогічною, а відтак пропонуємо виписати ч. 5 в наступній редакції: «не може претендувати на посаду судді також особа, яку було раніше звільнено з посади судді антикорупційного суду за результатами кваліфікаційного оцінювання».
Потребує уточнення текстуальний зміст п. 7 ч. 1 ст. 23 (назва – «Подання особами, які виявили намір стати суддею антикорупційного суду, заяви та документів») Розділу ІІІ. Особливості проведення добору та призначення на посаду суддів у антикорупційний суд проекту Закону України «Про антикорупційні суди» (№ 6011 від 01.02.2017 р.) у наступній пропонованій нами редакції: 7) копію трудової книжки, послужного списку (за наявності), що підтверджує стаж в галузі права. Пояснюємо чому! Наприклад, науково-педагогічні працівники маючи науковий ступінь в галузі права можуть обіймати посади далекі від правничої сфери (доцент кафедри філософії, психології тощо). Відтак, науково-педагогічним стажем у галузі права слід вважати перебування особи на посадах в назві яких відображено понятійно-термінологічний зміст права чи його галузі (доцент кафедри права чи кримінального, цивільного права тощо).
Проблемною виглядає текстуальна конструкція ч. 2 ст. 27 (назва – «Складення іспиту») Розділу ІІІ. Особливості проведення добору та призначення на посаду суддів у антикорупційний суд проекту Закону України «Про антикорупційні суди» (№ 6011 від 01.02.2017 р.), де виписано, що «іспит проводиться шляхом виконання анонімного письмового практичного завдання кандидатом на посаду судді антикорупційного суду з метою виявлення рівня знань, практичних навичок та умінь у застосуванні антикорупційного законодавства України, включно з кримінальним та кримінальним процесуальним законодавством, міжнародно-правових актів з запобігання корупції, практики Європейського суду з прав людини, а також ведення судового засідання». Вся проблема криється в останніх рядках останньої частини, а саме: «ведення судового засідання». Цікаво, яким чином, кваліфікаційна (конкурсна) комісія буде оцінювати даний етап іспиту. Невже змоделюють повноцінне судове засідання і пропустять через нього більше 1000 кандидатів на посаду судді, а окрім цього як бути у цьому разі кандидатам, що не мають суддівського досвіду (прокурори, адвокати, науковці). Це певним чином дискримінує права конкурсантів на посаду судді антикорупційного суду, оскільки в останніх апріорі відсутній досвід ведення судових засідань.
Позитивно та справедливо виглядає положення ч. 5 ст. 27 (назва – «Складення іспиту») Розділу ІІІ. Особливості проведення добору та призначення на посаду суддів у антикорупційний суд проекту Закону України «Про антикорупційні суди» (№ 6011 від 01.02.2017 р.), де виписано, що «кандидати на посаду судді антикорупційного суду, які раніше брали участь у конкурсі на зайняття вакантних посад суддів в антикорупційних судах і за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердили здатність здійснювати правосуддя в антикорупційному суді, можуть використати результати іспиту, встановлені під час попереднього конкурсу, якщо такий іспит був складений не раніше, ніж за три роки до проведення поточного конкурсу, і якщо порядок складення іспиту та методика оцінювання не змінилися». Таким чином, законодавець унормував проблему яка лишається наразі при доборі суддів в інших ланках судової системи (Верховний суд України, суди загальної юрисдикції тощо), де відсутнє право кандидата скористатися результатами іспиту, встановлених під час попереднього конкурсу. Вважаємо, таке правило має бути законодавчо закріплено до системи добору в усі ланки судової системи України, що значно зекономить фінансові, матеріальні, людські ресурси задіяні до кваліфікаційного оцінювання та психологічно, морально оптимізує мотивацію кандидатів до подальших спроб взяти участь у конкурсі на посаду судді. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
Серпень
ПнВтСрЧтПтСбНД
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція