... Час - те ж, що й гроші: не витрачайте його намарно, і у вас буде його достатньо (Г. Левіс) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 15.12.2011 - Секція №5
У числі слідчих дій, що провадяться у процесі розслідування злочину, особлива роль належить першочерговим (невідкладним) слідчим діям - огляду місця події, який має великі пізнавальні можливості і результати якого визначають напрямки й ефективність розслідування. Узагальнення й аналіз слідчої практики свідчать, що в процесі огляду місця події слідчі не завжди приділяють увагу пізнавальній діяльності, що включає як розумову так і практичну діяльність. В тому числі - оцінку сукупності установлених фактів і передбачуваної причини з метою можливого судження – складання моделі портрету невідомого злочинця. Вирішення означених питань потребує пошуку нових підходів [1, с. 12].
У вирішенні завдань раннього розслідування, на наш погляд, важливим є встановлення криміналістичного портрету особи злочинця в процесі огляду місця події. В кожному конкретному випадку портрет є результатом комплексного аналізу відображеного в носіях інформації. Всім об’єктам живої та неживої природи притаманна властивість утворення інформації; слідоутворення виникає в процесі контакту об’єктів, які приведені в дію їх власною енергією або надано їм з інших джерел; перебуваючи у взаємозв’язку зі злочином і стаючи джерелами інформації, відображають його (злочин); відображення об’єктів, тобто взаємодія та відтворення, залежать від рівня організації об’єктів (форм руху), що взаємодіють; якщо подія існує тепер чи існувала в минулому, то обов’язково має бути її відображення – сліди, та, навпаки, якщо існують сліди, то обов’язково існувала й подія; кількість первинно відображеної інформації в сліді залишається незмінною, визначається тільки механізмом слідоутворення та рівнем організації об’єктів, що взаємодіють, не залежно від суб’єкта сприйняття інформації; але властивість відображувального об’єкта, яка є фактом, що існує поза та незалежно від свідомості людини, може бути й не затребувана споживачем і не стати власне інформацією; для добування інформації, тобто вміння читати сліди, необхідно знати код, тобто механізм слідоутворення.
Слідчий, в своїй діяльності, покладається на знання цих процесів. Його діяльність, взагалі, пов’язана з розв’язанням значної кількості розумових завдань. Поряд із цим розумова діяльність дозволяє оцінити дії злочинця у процесі вчинення злочину, його соціальні властивості, які характеризують людину як особистість, та джерела, у яких вони відображаються, так само фізико-біологічні властивості людини як фізичного тіла – її зовнішньої та внутрішньої будови, функціональну діяльність та джерела, у яких ці властивості відображаються, а також психофізіологічні і психологічні властивості, що відображають стан людини, характеризують тип її нервової діяльності, фізичні недоліки людини: глухоту, сліпоту, недоумство, різні каліцтва, мету та мотиви тощо, які знаходять своє опосередковане відбиття в матеріальній обстановці місця події, а значить, можуть бути розпізнані при огляді й аналізі останнього.
Спрямованість аналізу даних, отриманих в ході огляду місця події; отриманих з показань свідків; при досліджені жертви – отримувати відомості про особистість злочинця, але не призвіще й адресу, а інформацію, що дозволяє створити ймовірний портрет злочинця (модель портрету злочинця) з характерними рисами його соціальних, фізико-біологічних і психологічних властивостей. Співпадіння підозрюваного з моделлю допоможе викрити злочинця, а не співпадіння – відвести підозру від невинного. А до того, як з`явиться конкретний підозрюваний, можливе створення його моделі, образу [2, с. 36].
Здобутком такої сумісної діяльності виступає висновок (або довідка), що буде мати рекомендаційний характер.
Аналіз людської сутності втратив би для нас будь-який сенс, без його практичного застосування. Для того, щоб скласти криміналістичний портрет злочинця мало знати про його вчинки. Необхідно розуміти їхню природу. Ця природа часто ховається за емоційними проявами в інтонаціях голосу, незначними рухами тіла або почерком людини. Власне для цьому і слугує портрет.
У пошуках даних про портрет злочинця в філософських вченнях: Античності (Платон, Демокріт, Антісфен, Діоген), Середньовіччя (Фома Аквінський), Епохи Відродження (Томас Мор, Джон Локк, Гуго Гроцій, Томас Гоббс), Епохи Просвітництва (Шарль Монтеск`є, Жан Жак Русо, Локк, Гельвецій, Гольбах, Дідро, Вольтер), Класичної школи (Джеремі Бентам, Франц фон Лист, Ансельм Фейєрбах, Чезаре Беккарія), тільки в епоху Позитивізму (Огюст Конт) ми знаходимо визнання індивідуального характеру злочинної поведінки конкретної особи. Людство стає достатньо дорослим, щоб мужньо визнати відносність (регулятивність) нашого пізнання. Уявлення суворо підкорюється спостереженню. Тут Конт повторює ідею Бекона про те, що фундаментом знання повинен стати перевірений досвід. Приходить поняття того, що ми знаходимося в пошуках відношень між явищами (відображення), а не в пошуку їхньої сутності. Наукові знання вже перестають бути тільки енциклопедичними або спрощеними. За допомогою знань, ми намагаємося встановити ознаки особистості людини, яка вчинила злочин (в тому числи, внутрішні якості особистості). Одним словом, знання стає позитивним: корисним, точним, достовірним і стверджувальним.
 
Список використаних джерел:
1. Алєксєйчук В.І. Огляд місця події: тактика і психологія: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / В.І. Алєксєйчук. – Харків: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2007. – 20 с.
2. Втюрин Л.А. Нетрадиционные методы раскрытия преступлений /Л.А. Втюрин // Серийные убийства и социальная агрессия. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1994. — 36 с. {jcomments lock}
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
July
MoTuWeThFrSaSu
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 

Наші видання

Збірник матеріалів конференції(17.05.2012 року)
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція