... Тричі вбивця той, хто вбиває думку (Р. Ролан) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 13.04.2017 - СЕКЦІЯ №2
Фінансова система загалом являє собою сукупність різноманітних фондів фінансових ресурсів, які в свою чергу відрізняються за напрямками використання та їх методами мобілізації, однак тісно пов’язані між собою: мають прямий або зворотній вплив на економічні та соціальні процеси в державі; а такожна формування й використання фондів фінансових ресурсів у окремих ланках.
Бюджетну систему вже традиційно виділять у структурі фінансової системи. Бюджетна система — це заснована на економічних відносинах, врегульованих правовими нормами, сукупність видів бюджетів, які існують на території держави [5]. Стан бюджетної системи є важливим критерієм економічної ситуації в країні, що характеризує потенціал економіки, державну незалежність, інвестиційну привабливість, рівень соціального захисту населення та місце країни в світовій економіці.
Залежно від конституційного устрою держави може бути кілька рівнів доходів бюджету – від загальнодержавного до нижчих адміністративно-територіальних угрупувань. Україна згідно з Конституцією України є унітарною державою, і тому доходи бюджету мають два рівні – державний та місцеві [1]. Формування бюджету може здійснюватись на різних засадах, залежно від чого розрізняють доходи бюджету та надходження бюджету. 
Податки, збори, інші обов’язкові платежі є не тільки головним джерелом надходжень до бюджетів,а й потужним регулятором. Вони виступають гарантом соціального захисту громадян і створюють матеріальну основу держави та місцевого самоврядування. Необхідно зазначити, що початок вивчення правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних зі сплатою податків і зборів, збігається з початком правових досліджень взагалі. Згадку про обов’язкові платежі, що стягуються з населення для утримання органів державної влади, знаходиться у багатьох пам’ятках правової культури (Закони царя Хаммурапі, Руська Правда та ін.) [5].
Податкові надходження – це обов’язкові платежі, які надходять до бюджету внаслідок виконання платниками податкового законодавства. Вони домінують у системі доходів бюджету, що обумовлено сутністю податків як фіскальних інструментів держави. У середньому частка податкових надходжень становить три чверті доходів зведеного бюджету України.В ринкових умовах господарювання податкові надходження до бюджету є необхідною умовою виконання державою своїх завдань та функцій.
До податкових надходжень відносяться обов’язкові платежі, які у примусовому порядку, відповідно до чинного податкового законодавства, стягує держава. Стаття 67 Конституції України чітко вказує, що кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом [1].
Податком є обов’язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідного чинного законодавства.
Збором(платою, внеском) є обов’язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особа юридично значимих дій [3].
І.В. Барановська пояснює сутність податкових надходжень як обов’язкових платежів юридичних і фізичних осіб, які відраховуються до бюджету з метою забезпечення загальнодержавних централізованих фондів грошовими коштами [4]. В.І. Островецький ключовим призначенням податкових надходжень вбачає у забезпеченні країни фінансовими ресурсами з метою фінансування державних видатків, такожвизначає податкові надходження до бюджету як злагоджену взаємодію усіх елементів системи, функціонування яких характеризує стан, розвиток податкової системи загалом, зміну в динаміці під впливом зовнішніх факторів. Самі ж надходження податкових платежів формують фінансові ресурси держави, що уможливлює виконання притаманних їй функцій [6].
Слід зазначити, що рівень податкових надходжень до бюджетів визначається не лише достатністю податкової бази регіонів, але і підходами до податкового регулювання.
Але варто звернути увагу й на те, що високий рiвень податкiв та iнших обов'язкових внескiв призводить до зростання фiнансових ресурсiв держави i зменшення, вiдповiдно, фiнансових ресурсiв пiдприємств, що негативно вiдображається на результатах їхньої дiяльностi, пiдриває матерiальну зацiкавленiсть у досягненнi кращих показникiв, а також сприяє вiдтоку коштiв у тiньовий бiзнес.
 
Список використаних джерел:
1. Конституція України від 28 червня 1996 / Відомості Верховної Ради України. – 1996 р. – №30. – Ст.141.
2. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 / Відомості Верховної Ради України. – 2011 р. – № 13-14, № 15-16, № 17. – Ст. 112.
3. Бандурка О.М., Понікаров В.Д., Попова С.М. Податкове право: навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 312 с.
4. Барановська І.В. Проблеми реформування податкової системи в умовах кризи / І.В.Барановська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №8. – С. 193-197.
5. Благун І.Г. Бюджетна система: навчальний посібник / Р.С. Сорока, І.Г. Благун. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 236 с.
6. Островецький В.І. Формування податкових надходжень бюджету в умовах трансформації економіки України: дис. … канд. екон. наук: спец. 08.04.01 / В.І.Островецький. – К., 2006. – 222 с. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2021
Грудень
ПнВтСрЧтПтСбНД
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція