... Приклад діє сильніше погрози (П. Корнель) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 13.04.2017 - СЕКЦІЯ №1
Розмаїття галузей права в сучасній юриспруденції при дослідженні правових основ особистої автономії приватних осіб та організацій зумовлює необхідність дослідження та прогнозу розвитку галузевих форм і проявів особистої автономії, тобто самостійності існування суб’єкта права за власними законами, волі бути першоджерелом власного права [1]. 
Суб’єктність особи визначається індивідуальністю та ідентичністю, здатністю мати і реалізувати самостійні, притаманні собі інтереси. Відтак, особиста автономія у окремій галузі права пов’язана із реалізованістю інтересів особи у сфері правовідносин, які унормовує ця галузь права.
Скажімо, у сфері конституційного права особа зацікавлена у визнанні своєї правосуб’єктності, свободи волі, презумпції правомірності своїх рішень про власні потреби та їх задоволення без шкоди для інших осіб. Визнання особистої автономії вимагає врахування у конституційно-правовій творчості природного невідчужуваного характеру прав людини та залучення людини до нормотворення, яке може стосуватися її прав, зокрема, через врахування пропозицій, обговорення нормативних актів, оскарження протиправних актів.
Сучасне бачення інформаційного суспільства, як вказують О. Картунов та О.Маруховський, пов’язане із розширенням демократії участі [2]. Д. Аджемоглу та Д. Робінсон звертають увагу на те, що політичні інститути можуть бути інклюзивними і стимулювати соціально-економічний розвиток або бути екстрактивними і стати гальмом для зростання [3]. Природним правовим фундаментом інклюзивних політичних інститутів демократії участі вбачається конституційно-правове визнання особистої автономії в усіх сферах правовідносин. Зокрема, це особливо стосується сфери забезпечення верховенства права, де часто піддаються справедливій критиці усталені, але позбавлені надійної моральної основи уявлення про, нібито, неуникність монополії держави на легітимний примус та професійної монополії юристів.
Не можна погодитись із думкою С. Головатого, що природне право не дозволяє визнання людини найвищою соціальною цінністю; обстоюючи таку думку, але, тим не менш, визнаючи, що права належать людині від природи, а не даються суспільством [4], він мав би відкинути застарілу детерміністську парадигму соціальності та визнати, що людина творить суспільство, як свій автономний соціальний капітал, і реальна конституція – людиноцентрична.
Поступове оновлення парадигми конституційного, адміністративного та всіх типів процесуального права впливає на форми різних правовідносин.
З точки зору правової футурології можна передбачити перехід від національного та міжнародного до глобального, навіть універсального права.
У цивільному праві розширюється свобода форм правовідносин, у сімейному праві – способи утворення та форми життя сімей; наприклад, важливим індикатором посилення рівноправ’я в сучасному світі є легалізація одностатевих шлюбів.
У кримінальному праві посилюються такі гарантії особистої автономії, як презумпція невинуватості (в т.ч. принцип доведення вини поза будь-яким сумнівом), неприпустимість обвинувачення формально-дискримінаційного характеру по відношенню до осіб з нестандартною особистою ідентичністю, захист від самооговору чи здобуття доказів шляхом тортур та брутального вторгнення в приватне життя, необхідність доведення об’єктивними фактами наявності вини та завдання суттєвої шкоди злочином.
Розвиток господарського та податкового права потребує дерегуляції економічних відносин для збільшення економічної свободи, що неминуче заохочуватиме і добровільну альтруїстичну активність. Наприклад, вимоги письмового оформлення спільної діяльності чи тотальної державної реєстрації статутів юридичних осіб цілком застаріли, так само як і дріб’язковий податковий контроль за економічними операціями малих суб’єктів бізнесу і неприбуткового сектору. Скорочення бюрократичних регуляцій у цих сферах дозволить значно спростити зусилля, пов’язані з проведенням суспільно корисних транзакцій, і зрештою підтримка особистої автономії призведе до загального росту економіки та збільшення надходжень до державного бюджету, які зараз є малими, бо дріб’язковий репресивний контроль з боку держави відохочує більшість громадян проявляти ініціативу з ведення свого бізнесу або громадської, благодійної, релігійної діяльності.
Оскільки податкові спори часто виникають через ігнорування інтересів платників податків при правозастосуванні, доцільно було б запровадити принцип застосування податкових санкцій на значні суми, починаючи з певної порогової суми (наприклад, одна мінімальна заробітна плата), виключно в судовому порядку, що посилить автономію юридичних осіб.
Інформаційне право очікує посилення свободи слова до рівня абсолютної свободи, із відповідальністю виключно за зловживання у разі настання конкретних і фактично доведених шкідливих наслідків. Побудоване елітами «дезінформаційне суспільство» (замість омріяного інформаційного) буде демонтоване шляхом розвитку культури правової і світоглядної грамотності, критичного мислення та відвертого спілкування, посилення автономії приватних інформаційних просторів та відповідне послаблення, аж до відмирання, існуючих монополістичних засобів масової пропаганди та інформації. У сфері інтелектуального права акценти зміщуватимуться від морально неприйнятної монополії на ідеї до чесної автономії у плануванні майбутнього, яка не має порушуватися через втручання у чужу ідентичність.
У фінансовому і банківському праві втрачатимуться монополії на випуск грошей та інші фінансові інструменти. У сфері особистої автономії формуватиметься взаємна довіра людей та розвиватимуться автономні фінансові ресурси, незалежні системи фінансового обліку та взаємодії. Із ростом соціально-економічної культури людей виправдання монополій необхідністю уникнення зловживань все частіше оспорюватимуться, оскільки критично мислячі люди на практичному досвіді знатимуть, що вони здатні за потреби самоорганізуватися і захистити себе від ошуканства.
Свобода пересування, мода на мандрівки, роботу і навчання за кордоном спонукатиме до лібералізації житлового права. Земельне право включатиме вільний продаж землі, посилення свободи будівництва та використання своєї землі. Трудове право очікує зменшення прив’язки людини до робочого місця, розвиток віддалених та тимчасових форм роботи. Гарантований дохід особи забезпечуватиметься не заробітною платою чи державною допомогою по безробіттю, а участю в приватних інституціях соціального страхування, внесками яких до бюджету поступово замінятиметься податок на доходи фізичних осіб. До самоосвіти та сумлінної кваліфікованої праці людину мотивуватиме залежний від репутації і статусу рівень гарантованого доходу. Конкуренція приватних систем соціального страхування та матеріального забезпечення особистої автономії подолає нищівний для соціальної рівності елітизм, зменшить розрив між доходами багатих та бідних, дозволить всім бути впевненими у завтрашньому дні й оплачувати працю по справедливості.
Наведені прогнози виражають інтереси людини з широким світоглядом в сучасному світі та окреслюють проблематику згаданих галузей права.
У підсумку доцільно зазначити, що особиста автономія у кожній галузі права забезпечується простором свободи вибору особою правових способів реалізації своїх інтересів, обсягом сукупності суб’єктивних прав, пов’язаних із самовизначенням особи та її правомірними інтересами у відповідній галузі.
 
Список використаних джерел:
1. Француз-Яковець Т.А. Теоретико-правове значення особистої автономії суб'єкта права / Т.А. Француз-Яковець, Ю.В. Шеляженко // Прикарпатський юридичний вісник. – 2016. – № 3 (12). – С. 31-35.
2. Картунов О.В. Інформаційне суспільство: аналіз політичних аспектів зарубіжних концепцій: Монографія / О.В. Картунов, О.О. Маруховський. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 344 с.
3. Аджемоглу Д., Чому нації занепадають: походження влади, багатства та бідності / Д.Аджемоглу, Д. Робінсон. – К.: Наш Формат, 2016. – 440 с.
4. Головатий С. Про людські права / С. Головатий. – К.: Дух і літера, 2016. – 760 с. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
Серпень
ПнВтСрЧтПтСбНД
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція