... Не помиляється тільки той, хто нічого не робить (В. І. Ленін) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 13.04.2017 - СЕКЦІЯ №3
У сучасному постіндустріальному суспільстві кожна держава повинна визначати людину, її права свободи й інтереси найвищою соціальною цінністю. Актуальність роботи зумовлена тим, що у нерозривному зв’язку з даним положенням постає нагальна необхідність забезпечувати захист саме трудових прав, які є невід’ємним елементом розвитку цивілізаційних процесів. 
Аналіз сучасних науково-методичних напрацювань у сфері трудового права, звертає нашу увагу на один з важливих моментів вивчення понятійного апарату цієї галузі права - аналіз змістовного наповнення базових понять.
Мета дослідження – аналіз сучасних наукових напрацювань, з метою аналізу поглядів науковців на трактування базових понять «права», «свободи», «інтереси» в трудовому праві України. 
Виклад основного матеріалу. «Через множинність витоків, легше вдається побачити їх сполучення, щось більше ніж зв'язок чи переплет, скоріше наново створене поняття на їхній поверхневій гладі…». Хід цієї думки ілюстративно висвітлює її спорідненість із ходом тлуматично-етимологічних пошуків, присвячених предмету цього дослідження. Особливо це простежується у слові «свобода». Це так зване «основне питання філософії» щодо ролі волі, свідомості та Людини у світі й Природи за соціально-натуралістичною концепцією українського вченого О.М. Костенка запропонував так звану свободи, тепер матиме таку відповідь: воля і свідомість дані Людині для того, щоб пізнавати саму злагоду Природи і жити з нею, розкривши «своє» щастя [1]. З цього випливає, що свобода – це ще один прояв нашого талану(нашого покликання, поклику нашої «ближньої» наповненості до чеснот, до благодійництва) і всієї, пов’язаної з ним, навколишньої гармонійної композиції, тобто середовища, життя [1].
Істина на подобі айстри – у тім багатстві вона пізнається, коли наша істина пелюсткою додається [2]. Тому, якщо дещо з істини відкрито, «ключ» вдасться знайти у всьому. Ці знахідками простежується у розширенні поглядів «свободи» – залучення до її вивчення різнодотичних науки, за допомогою яких цю категорію ще можна також розглядати як поняття «право»( суб’єктивне по змісту), яке має в наявності певний механізм для реалізації, зазвичай, у відповідному зв’язку держави чи іншого суб'єкта(наприклад, надати роботу у випадку права на працю). У такому випадку, можлива суміжність змісту: свобода буде і суб’єктивним правом (міра можливої поведінки суб'єкта суспільних відносин), як і, навпаки, суб’єктивне право, і є юридикогарантованою свободою [3, с. 265-266].
Щодо цього, «свободи» визначаються як більш містка категорія, яка включає і права та, у той же час, їх етапи виникнення та реалізацію через певне спрямування, що здійснюється у направленні бажання. Ця ідея є твірною основою для інших зображень ідейно-похідних дефініцій. Так, суб’єктивне трудове право і законний трудовий інтерес – дуже близькі правові категорії з доволі умовними характеристикам(і те, й інше опосередковується об’єктивним правом, гарантується і охороняється державою, реалізується у певних правових процедурах).
За співвідношенням цих юридичних дозволів  об’єктів правової охорони, що реалізуються шляхом використання, інтерес є особливим дозволом, тобто дозволом, що відображається у відомій формулі: «Дозволено все, що передбачено», а друге поняття – простим дозволом, тобто дозволом, до якого можна застосовувати не менш відоме правило: «Дозволено все інше» [3, с. 271-272].
Охоронне (нормою) суб’єктивне право на захист означає, що всіма формами (способами) кожен суб’єкт трудового права має право захищати свої свободи, права та інтереси (коллективно представниками, самозахисно, доюрисдикційним врегулюванням «перспективних порозумінь» зусиллями обох сторін поза зверненням до спеціально уповноважені органів) [2].
Підсумовуючи думки учених до особливих способів захисту трудових прав, як колективних, так і індивідуальних, відноситься право на самозахист – доволі збірне поняття, яке містить у собі багато різних за своїм змістом категорій, які об’єдналися з однією метою – надати людині можливості для здійснення нею захисту життя, здоров’я , прав і свобод. Як стверджували давньоримські юристи: Quodcunque aliquis ob tutelam corporis sui fecerit jure id fecisse videtur («Все, що людина робить для захисту самого себе, вважається зробленим «законно»») [3, с. 334:329]. Отож, цю різновидність захисту прав, що здійснюється власником, ( тоді, коли судовий захист – «органами державної влади») можна визначити як правомірну діяльність працівника, здійснювана під його керівництвом і контролем, при якій працівник виступає суб’єктом, уповноваженим на захист трудових прав громадян власними силами. 
Висновок. Аналіз сучасних науково-методичних напрацювань та спеціальної літератури з питань трудового права засвідчує той факт, що змістове наповнення дефініцій «права», «свободи», «інтереси» має взаємопов’язані та взаємодоповнюючі складові. У цих категоріях висвітлюється значення суб'єктивних прав і законних інтересів як об'єктів правової охорони, їхній новий контекст, зміст «власних диференціацій та походження, дедалі ясніше зрозуміння обширу тої «зближеної» злагоди, яка передаючись у свободі, проймається любов’ю й надихає інших, що пожвавлюється та доповнюється з кожним «нашим» дослідженням. 
 
Список використаних джерел:
1. Шмаленя С.В. Особливості застосування аналогії права при вирішенні юридичних справ: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / С.В. Шмаленя; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Л., 2009. – 20 с.
2. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Київ: НБУВ, 2013-2016. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua (дата звернення 29.03.2017) – Назва з екрана. 
3. Лушников А.М. Курс трудового права: Учебник: В 2 т. Т. 1. Сущность трудового права и история его развития. Трудовые права в системе прав человека. Общая часть. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2009. – 879 с. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2021
May
MoTuWeThFrSaSu
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція