... Успіх вимірюється не тим наскільки високо ви вилізли, а тим, скільки ви з собою принесли (У.Роуз) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 22.06.2017 - СЕКЦІЯ №1
Актуальність дослідження: Індійська цивілізація має яскраво виражений релігійний характер. Всі сторони життя в давньоіндійському суспільстві регулювалися суворо розробленими етико-кастовим нормами, традиційними правилами поведінки, різними для різних соціальних груп і ашрам (стадія життя людини), виконання яких приносило релігійну заслугу, порушення ж вело до релігійної та соціальної деградації [1].
Індійське право, як право територіальне, почало розвиватися у період англійського колоніального панування. На той час у країні найпоширенішими та впливовішими були індуське право та мусульманське право. Ці дві релігійні системи не охоплювали тоді велику частину населення Індії: християн, євреїв, персів тощо. Окрім того, традиційні релігійні правові системи взагалі не мали багатьох норм для регулювання цілої низки нових суспільних відносин, які виникли у суспільстві. Ці умови передували виникненню загальної потреби у швидкому розвитку індійського права [2].
Мета дослідження: вивчення основних характерних рис правової індуської системи та ознайомлення з її релігійно правовою системою.
Виклад основного матеріалу: До зазначеної правової сім’ї належить право таких країн як Республіка Індія, Республіка Сінгапур. Крім того, африканські країни Республіка Кенія, Об’єднана Республіка Танзанія і Республіка Уганда також належать до індуської правової системи. Головною особливістю даної сім’ї є релігійно-общинний характер її формування і побудови, основою якого є релігія індуїзм. Фактично ця правова система є сукупністю релігійних віровчень, догм і тверджень, які підтримуються державою. Батьківщиною вважається Стародавня Індія.
Другою характерною рисою є наявність релігійних джерел права, до яких належать: – смрити – віровчення про релігійні обряди, які супроводжують життя індуса із наявними нормами права, окутаними доволі сильною релігійною оболонкою; – дхмармасутри – книги, у яких містяться норми поведінки щодо членів тієї чи іншої касти, стосовно правителів, батьків та інших родичів. Є першими книгами права, у яких його норми переплітаються із нормами віри; – дхармашастри – сукупність юридичних правил, створених шляхом переміщення релігійних норм у праві; – нібандхази – коментарі дхармашастри, метою яких є роз’яснення їхніх положень та усунення колізій
Нормативно-правовий акт у вигляді закону не є джерелом індуського права у зв’язку із тим, що відповідно до віровчень індуїзму він має мінливий характер і тому не може бути стабільним джерелом права [3].
Норми стосовно «чистоти» кастового суспільства застосовувались судами Індії аж до 1949 р. Суд визнавав шлюб між представниками різних каст недійсними, а дітей народжених у таких шлюбах – незаконнонародженими [4]. 
Кастова система в Індії існує по сьогоднішній день і є однією з форм стратифікації суспільства – визначає правила поведінки, порядок взаємовідносин, регулює сімейні відносини, а також сферу занять та професій у сучасній Індії.
В ієрархії кастової системи прийнято умовно розрізняти декілька категорій чи груп каст, а саме: вищі, середні, нижчі і найнижчі. Кастова система – це ієрархічно організована сукупність всіх каст, що функціонує в особливому кастовому режимі. За більшістю каст традиційно закріплено визначений спосіб добування засобів існування, рід занять, виробнича спеціалізація, професія. Іноді це вузька професія (касти гончарів, столярів, ювелірів), або ж загальна ознака роду діяльності (священики, особи розумової праці, землевласники, торговців). У відповідності з кастовими традиціями, порушення кола належних занять підлягало суспільному засудженню і покаранню, подібно до порушення шлюбних норм. Шлюби в Індії протягом багатьох сторіч укладалися у рамках тієї чи іншої замкнутої касти, що у кінцевому підсумку призвело до подібності антропологічного типу. Порушення кастової чистоти мало наслідком прокляття на відповідну родину. Пияцтво брахмана однозначно засуджувалося (і тягло за собою покарання), натомість пияцтво шудри залишалося його особистою справою [7].
Завдяки англійському впливу право Індії набуло певного вдосконалення: так було ліквідовано певні колізійні норми і прогалини, введено використання нормативно-правового акта [3].
Відповідно до Конституції Індії, прийнятої у 1950 р., були скасовані всі норми, за якими належність до тих чи інших каст мала відповідні юридичні наслідки для їх членів. Проте, незважаючи на спроби держави змінити правила поведінки у цій сфері, велика кількість індусів – переважно мешканці сіл (які становлять до 80%) продовжують жити, дотримуючись давніх принципів кастового поділу [5].
Одним із головних джерел права став закон, який тепер регулює майже всі суспільні відносини. Конституція, зрівнювала касти у їхніх правах, також було зрівняно у правах жінок і чоловіків, особливо у шлюбно-сімейних відносинах. 
Індійське право, на відміну від індуського права - це національне право, сукупність норм, що діють на території всієї держави. Норми права індійського обов'язкові для проживаючих в Індії громадян незалежно від їх національності та релігії.
Перетворення Індії в незалежну державу не означало відмови від укорінених правових концепцій і прийнятого в колоніальний період законодавства. В Конституції Індії 1950 міститься підтвердження того, що створене раніше право діяти продовжує; в той же час Верховний суд Індії визначив, що британські акти застосовуються, якщо не суперечать національному суверенітету. У 1960 прийняли Закон про британських актах, призначених для застосування в Індії, яким було скасовано 258 британських статутів.
Отже, Головна риса індуського права - тісний зв'язок з релігією. Воно є невід'ємною частиною індуїзму, до складу якого поряд з правом входять також різні релігійні вірування та обряди, моральні та філософські цінності, що припускають певний спосіб життя.
Індуська система права - одна з найдавніших у світі. Сформувавшись ще в давнину і пройшовши двохтисячорічний шлях розвитку, індуське право зберегло, хоча і в обмежених межах, своє регулююче значення аж до теперішнього часу.
На подальший розвиток індуського права значний вплив зробили законодавство англійської адміністрації і норми загального права. Після досягнення незалежності в 1947 р в Індії був узятий курс на модернізацію як індуського права, так і національної правової системи в цілому. Конституція Індії (1950) заборонила дискримінацію за мотивами кастової приналежності.
Зараз індуська право безпосередньо використовується при розгляді наступних питань: регламент особистого статусу, включаючи шлюб і розлучення, неповноліття і опікунство, спорідненість, усиновлення, сімейну власність, аліментні зобов'язання, спадкування, релігійні інститути, спільну власність, елементи договірного права, кастове право і відлучення. Індуські ідеї збереглися також в концепції державної землеволодіння.
Таким чином, індуське право - це сім'я релігійного права, яка склалася на основі індуїзму і регулює поведінку членів індуської громади, тобто застосовується до всіх індусів, які сповідують індуїзм, незалежно від місця їх проживання.

Список використаних джерел:
1. Крашеніннікова Н.А. Індуського право: історія і сучасність. –  М., 1982.
2. Зайчук О.В. Теорія держави і права. Підручник / О.В. Зайчук, Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006.
3. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник // Пер. з рос. – Харків: Консум, 2001.
4. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные системы современности): учебник / А.Х. Саи- дов; отв. ред. В.А. Туманов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Юристъ, 2007. – 510 с.
5. Цвайгерт К. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: в 2 т. / К. Цвайгерт, Х. Кётц. – Т. І: Основы; пер. с нем. – М.: Международные отношения, 2000. – 480 с.
6. Глиняний В. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посібник / В.П.Глиняний; Одес. нац. юрид. академія. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Істина, 2005. – 767 с.
7. Кудрявцев М.К. Кастовая система в Индии / М.К. Кудрявцев. – М.: Наука; изд. фирма «Восточная литература», 1992. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
Травень
ПнВтСрЧтПтСбНД
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція