... Сміливі думки відіграють роль передових пішаків в грі, вони гинуть, але забезпечують перемогу (І. Гете) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 07.12.2017 - СЕКЦІЯ №1
Україна – це правова держава соціал-демократичного спрямування, яка прагне стати повноправним членом Європейського Союзу і у зв’язку з процесом входження нашої країни до даної організації кожна галузь як права, так і економіки перебуває в стані реформування та впровадження якісно нових змін до суспільного життя. 
Правова система України – це комплекс взаємозалежних і узгоджених юридичних засобів, призначених для регулювання суспільних відносин, а також юридичних явищ, що виникають унаслідок такого регулювання. Можна сказати, що це - обумовлена об'єктивними закономірностями розвитку суспільства цілісна система юридичних явищ, що постійно діють унаслідок відтворення і використання людьми та їх організаціями (насамперед державою) для досягнення своїх цілей [1]. Складовими частинами правової системи виступають: правові норми, правові принципи, правосвідомість, законодавство, правові відносини, юридичні установи, юридична техніка, правова культура, стан законності та її деформації, правопорядок та ін.
Процес максимального наближення правової системи України із сучасною європейською системою права, що забезпечить розвиток політичної, підприємницької, соціальної, культурної активності громадян України, економічний розвиток держави в межах ЄС, сприятиме поступовому зростанню рівня життя населення носить назву гармонізація. Перші кроки практичної реалізації даного процесу відбувались ще в кінці ХХ століття з отриманням Україною незалежності, зокрема про це свідчить Угода про партнерство та співробітництво від 14 червня 1994 (набула чинності 1 березня 1998 р.). Ця угода започаткувала співробітництво з широкого кола політичних, торговельно-економічних та гуманітарних питань [2]. Крім того, укладено низку галузевих угод та документів міжнародно-правового характеру, згідно з якими здійснюється співробітництво між Україною та ЄС. Україна співпрацює з ЄС в рамках проекту «Східне партнерство», одним із завдань котрого є підготовка до вступу України до Європейського Союзу.
Дослідження процесу гармонізації як всеохоплюючого процесу займалось багато вчених, зокрема: В.І. Муравйов, В.Г. Буткевич, В.Ф. Опришко, В.П. Кононенко, В.П.Нагрeбельний, М.О. Баймуратов, М.Б. Мушак, С.Д. Годун, С.О. Камишев, Л.Д. Тимченко, Ю.О. Волошин та інші. 
Метою процесу гармонізації є забезпечення відповідності законодавства України зобов'язанням, що витікають із Угоди про партнерство та співробітництво, інших міжнародних договорів щодо співробітництва України і ЄС, розвиток національного законодавства у напрямі його зближення із законодавством ЄС і забезпечення високого рівня підготовки в Україні проектів актів законодавства, створення правової бази для інтеграції України в ЄС.
Як зазначає В.П. Нагрeбельний: «Особливостями проведення процедури гармонізації української правової системи варто вважати такі дві риси: 1) усунення правових перешкод, що можуть виникати через відмінності правових систем у зовнішніх правових відносинах відповідних суб’єктів; і 2) забезпечення створення необхідних принципів і правових стандартів, які можуть становити основу єдиної політики відповідних країн у цих сферах» [3].
Таким чином процес гармонізації відбувається поступово і за час незалежності України перебував як у стані занепаду, так і в стані розквіту. Найбільший свій вплив гармонізація справила на правову систему після Революції гідності, де українці показали, що вони дійсно прагнуть стати європейською країною. На сьогодні завдяки вдосконаленню як правової, так і інших сфер суспільного життя було досягнуто певних успіхів, зокрема 1 вересня 2017 року Угода про асоціацію між ЄС та Україною повністю набула чинності. Угода про асоціацію включаючи Поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі (ПВЗВТ), є основним інструментом зближення України з ЄС. ПВЗВТ пропонує Україні основу для модернізації її торговельних відносин та економічного розвитку, шляхом відкриття ринків та узгодження законодавства, стандартів і регулювань у різних секторах. Це сприятиме тому, щоб ключові сектори української економіки відповідали стандартам ЄС [4].
ПВЗВТ застосовувалась на тимчасовій основі з 1 січня 2016 року, що є важливим етапом у двосторонніх торговельних відносинах та пропонує нові економічні можливості як для ЄС, так і для України. Українські підприємства отримують стабільний і передбачуваний преференційний доступ до найбільшого ринку в світі, з більш ніж 500 мільйонами споживачів. Підприємства ЄС отримують переваги від легшого доступу до українського ринку та будують нові відносини з українськими постачальниками та партнерами. Але для цього залишається необхідним внесення змін до існуючих правових норм. У зв’язку з цим відбувається внесення змін до існуючих та прийняття нових нормативно-правових актів. Реформаційні процеси відбуваються у всіх існуючих галузях права, що справляє суттєвий вплив на суспільне життя.
Також значним прогресом при реформуванні правової системи стало створення сайтів онлайн консультацій. У цій частині сайту організації громадянського суспільства (ОГС) можуть висловлювати свої погляди на майбутній розвиток стосунків між Україною та ЄС. Для цього організація має просто зареєструватися онлайн.
За допомогою цієї бази даних Представництво ЄС знатиме, хто є зацікавленим в різних аспектах політики, що сприятиме проведенню цільових консультацій в майбутньому. Оскільки база даних перебуватиме у відкритому доступі, це забезпечить прозорість внесків організацій.
Теми передбачають обговорення проектів політичних та оперативних документів, консультації з питань спеціальних ініціатив або визначення пріоритетних завдань у рамках програм, що становлять особливий інтерес для громадянського суспільства. Комісія також публікує коментарі на веб-сайті, що дає нам можливість створювати продуктивний та корисний архів даних про взаємодію між Європейською Комісією та громадянським суспільством. 
Представництво ЄС разом з країнами ЄС на основі консультацій з громадянським суспільством та національними органами влади розробили Дорожню карту ЄС для взаємодії з громадянським суспільством в Україні. Дорожня карта визначає вісім довгострокових пріоритетів співробітництва та координації у цій сфері. Ці пріоритети охоплюють такі питання: сприятливе середовище, аналіз політики, законність, Угоду про Асоціацію, конфлікти, відповідальність, права людини, економічний розвиток та багато інших проблемних питань для громадянського суспільства [5].
Отже, гармонізація українського законодавства є одним з ключових факторів від якого залежить ефективне функціонування всієї правової системи України. Свій вияв гармонізація проявляє через прийняті зміни до існуючих актів законодавства та прийняття нових, які б відповідали вимогам ЄС. Деяких успіхів уже було досягнуто про це свідчить факт підписання Угоди про асоціацію України та ЄС в повному обсязі, але на цьому реформування правової системи не закінчено і гармонізація в цьому процесі є перехідним етапом для створення дійсно правової та соціальної країни, де основною цінністю є людина.

Список використаних джерел:
1. Правові основи інтеграції до ЄС: загальнотеоретичний аналіз: монографія / І.В.Яковюк; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого». – Харків: Право, 2013. – 760 с.
2. Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами: Угоду ратифіковано Законом №237/94-ВР від 10.11.94 – втратив чинність 01.09.2017 [Електронний доступ] – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/998_012
3. Нагребельний В.П. Юридичний словник. Гармонізація / В.П. Нагребельний [Електронний ресурс]. – Режим доступу: kul.kiev.ua.
4. Опришко В. Право Європейського Союзу та його сутність / В. Опришко // Правове регулювання економіки: зб. наук. пр. – К.: КНЕУ, 2002. – Вип. 3. – С. 11-12.
5. Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами: Угоду ратифіковано Законом № 237/94-ВР від 10.11.94 – втратив чинність 01.09.2017 [Електронний доступ] – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/998_012 {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
Серпень
ПнВтСрЧтПтСбНД
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція