... Найбільше успіхів ми досягаємо у тому, до чого маємо найліпший хист (Античний вислів) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 14.06.2018 - СЕКЦІЯ №5
Властивість – це категорія, притаманна кожному об’єкту, зокрема друкувальному пристрою, певний комплекс властивостей якого потребує вивчення із застосуванням різних спеціальних знань. У зв’язку з тим, що вимоги до властивостей залежать від виду завдань, то для вирішення ідентифікаційних завдань комплекс властивостей повинен звузити об’єм групи – при встановленні групової (родової) належності і індивідуалізувати – при ототожненні; при вирішенні діагностичних завдань – відобразити стан, зміни об’єкта; при вирішенні ситуаційних – характеризувати механізм події, що розслідується, і умови, за яких вона відбулася, тощо. 
Наявність чи відсутність певної властивості, яка використовується в процесі дослідження, може бути ознакою [1, с. 10]. Більшість властивостей (власні, сприйняті від інших об’єктів чи ті, що виникли в результаті механізму відображення) пізнається не безпосередньо, а через вивчення ознак. Отже, якщо властивість – сутність речі, то ознака – прояв цієї сутності [2, с. 437], тобто перша характеризує слідоутворюючий об’єкт (принтер), а друга – слідосприймаючий (документ). 
В якості базових властивостей для систематизації ознак беруть зовнішні (просторові межі, зовнішня будова, рельєф поверхні) і внутрішні (елементний, компонентний склад) властивості об’єкта та функційно-динамічні комплекси навичок. Функційно-динамічні комплекси навиків – явище психофізіологічної природи, носієм якого є людина. При комплексному криміналістичному дослідженні документів, виготовлених за допомогою комп’ютерних технологій, вивченню підлягають рухові, інтелектуальні і професійні навички [3, с. 55].
Об’єктам дослідження притаманні властивості інформативності, індивідуальності, усталеності [4, с. 113]. Інформативність означає, що документ містить наступні види інформації: – про слідоутворюючий об’єкт (вид принтера, використання сканера, особливості слідоутворюючої поверхні тощо), речовини і матеріали, які приймали участь у слідоутворенні; – про механізм слідоутворення (як формувався документ); – про навички суб’єкта (автора, виконавця). Таке поняття, як індивідуальність, свідчить про неповторність властивостей і ознак об’єктів. Усталеність слідів – це відносна властивість об’єктів певний час (на протязі ідентифікаційного періоду) зберігати свою зовнішню будову і внутрішню організацію. При проведенні комплексного криміналістичного дослідження документів, виготовлених за допомогою комп’ютерних технологій, під час визначення індивідуальності та сталості властивостей і ознак виникають значні труднощі, пов’язані зі специфікою слідоутворюючих об’єктів. Наприклад, із заміною картриджу струменевого чи лазерного принтера губляться (чи стають іншими) характерні його властивості, тобто проходить певний ідентифікаційний період [3, с. 55].
Властивості і ознаки розрізняються за ступенем інтегративності та доступності для пізнання різними засобами і методами. Найважливіше значення мають ідентифікаційні ознаки – спеціально виділені в результаті вивчення об’єктів властивості, які будуть використані для вирішення ідентифікаційного завдання. З цією метою потрібно аналітично, послідовно, відкидаючи ознаки випадкового походження, виділяти нові індивідуальні ознаки, які б утворювали комплекс, достатній для ствердження, що вони належать конкретному об’єкту [5]. Особливістю ж об’єктів комплексного криміналістичного дослідження документів, виготовлених за допомогою комп’ютерних технологій, зокрема слідоутворюючих вузлів сучасних принтерів, є те, що їх властивості не завжди відображаються в документі у необхідному об’ємі. 
Для комплексного криміналістичного дослідження документів, виконаних за допомогою комп’ютерних технологій, ознака – це наявність (відсутність) в досліджуваному документі (документах) певної властивості слідоутворюючого об’єкта (принтера), пов’язаної з виготовленням, використанням, зміною чи знищенням документа, яка є предметом вивчення спеціалістів різних галузей знань, і має значення для вирішення ідентифікаційних, діагностичних чи ситуаційних завдань [3, с. 56]. 
Отже, без таких понять, як «властивість» і «ознака» неможливе подальше вирішення експертних завдань.
Список використаних джерел:
1. Грановский Г.Л. Свойства как объекты экспертного исследования и их признаки. Новые разработки и дискуссионные проблемы теории и практики судебной экспертизы: Экспресс-информация. Москва, 1983. Вып. 6. С. 1—13.
2. Криминалистика: учеб. для вузов / [Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р.Россинская; под ред. Р.С. Белкина]. Москва. 1999. 990 с.
3. Шведова О.В. Комплексне криміналістичне дослідження документів, виконаних за допомогою комп’ютерних технологій: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09, Київ, 2006. 188 с.
4. Цимбал М. Судова експертиза у світлі нових видів досліджень: актуальні проблеми. Право України. Київ, 2004. № 5. С. 72—75.
5. Сташенко Е.И. О признаках внешнего строения объекта исследования при криминалистической идентификации. Вопросы теории криминалистики и судебной экспертизы (материалы научной конференции, декабрь 1969 г.). ЦНИИСЭ. 1969. С. 55—59. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
August
MoTuWeThFrSaSu
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція