...Дискусія–спосіб зміцнити опонента в його помилках (Амброз Бірс)...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 14.06.2018 - СЕКЦІЯ №2
Актуальність. Конституцією України встановлено широкий перелік соціальних прав людини і громадянина. Інститут прав і свобод людини визнано одним, з найбільш важливих компонентів правового статусу особи. 
Конституційні права і свободи об’єктивно визначаються досягнутим рівнем економічного і соціального розвитку суспільства. 
Стратегією сталого розвитку "Україна - 2020", яка затверджена Указом Президента України від 12.01.2015 № 5/2015, стратегічною метою реалізації державної регіональної політики визначено створення умов для динамічного, збалансованого розвитку регіонів України з метою забезпечення соціальної та економічної єдності держави, підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів, активізації економічної діяльності, підвищення рівня життя населення, додержання гарантованих державою соціальних та інших стандартів для кожного громадянина незалежно від місця проживання [1].
Аналіз досліджень і публікацій. У сучасних дослідженнях проблемам захисту соціальних прав людини присвячені численні праці вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема, П. Рабіновича, М.Антоновича, Н. Боолотіної, М. Сташківа. Проблематику людського та соціального розвитку в своїх працях розглядають О. Гришнова,Т. Заєць, В. Куценко, О.Гранберг, О. Кузнецов, Б. Лавровський, Б. Штульберг, B. Тикунов, А.Черкасов, З. Варналій, В.Воротін, І. Лопушинський, та інші. 
Виклад основного матеріалу. Дискусії щодо захисту соціальних прав і свобод людини та соціального розвитку регіонів набувають все більшого значення. Нині саме соціальний розвиток розглядається критерієм економічного прогресу та кінцевою метою функціонування суспільно-територіальних систем регіонів, які безпосередньо забезпечують якість життєдіяльності населення.
Головна ж проблема державного управління в сфері соціальної політики полягає в забезпеченні його адекватності потребам суспільства в кожний конкретний проміжок часу. Однак, очевидно, що розроблена і реалізована соціальна політика не буде відповідати потребам суспільства, якщо створюватиметься лише на основі суб’єктивних міркувань носіїв відповідних повноважень. Тому потрібен спеціальний механізм об’єктивізації цього процесу.
Відповідно до Методики формування спроможних територіальних громад, територіальна громада повинна забезпечити виконання політичної, економічної, соціально - культурної та екологічної функцій. Для закріплення позитивних тенденцій та вирішення проблемних питань економічного і соціального розвитку територіальної громади, координації роботи органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, комунальних підприємств необхідно розробити чіткий план дій – Програму економічного і соціального розвитку [2].
Зазначені програми розробляються відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постановами Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» та від 01.07.2016 № 399 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік», а також нормативних актів з питань економічної та регіональної політики, На виконання вимог прикінцевих положень Бюджетного кодексу України щодо запровадження програмно-цільового методу з січня 2017 року міський бюджет на 2017 рік приймається з врахуванням норм програмно-цільового методу бюджетування.
Програма ґрунтується на аналізі розвитку міської та сільської економіки, поточної економічної ситуації, актуальних проблем соціально - економічного розвитку, пріоритетів, а також припущеннях, що враховують вплив зовнішніх та внутрішніх чинників і ризиків, та визначає оперативні цілі і заходи економічної та соціальної політики міської влади, критерії ефективності її реалізації та основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку на 2017-2020 роки.
Відповідно до оцінки тенденцій економічного і соціального розвитку ОТГ та наявних проблем, у програмі визначають цілі, завдання соціальної та економічної політики на 2017-2020 роки.
Основною метою програми є загальне підвищення суспільного добробуту населення. Програма визначає основні цілі та першочергові завдання на 2017 - 2020 роки, передбачає комплекс взаємопов’язаних заходів з зазначенням джерел їх фінансування.
Аналіз затверджених Програм економічного і соціального розвитку різних громад, дає підстави стверджувати, що всі вони є однотипними, головна мета розвитку громади в програмах визначена як підвищення якості життя населення шляхом реалізації стратегічного курсу на досягнення економічного та соціального самодостатку.
У пріоритетними напрямками в соціально - гуманітарній сфері визначаються:
– гарантований соціальний захист населення громади;
– подолання дитячої безпритульності і бездоглядності, запобігання сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей;
– покращення якості життя дітей соціально вразливих груп;
– подальше покращення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів;
– збереження культурної спадщини та сприяння розвитку культури і   мистецтва, розвиток зовнішньоекономічних зв’язків;
– сприяння національно - патріотичному, культурному та духовному вихованню та самовихованню молоді;
– встановлення спортивних та ігрових дитячих майданчиків
– забезпечення соціальних гарантій населення;
– формування та розвиток здорового способу життя.
Соціальний захист населення, підтримка сім’ї, дітей та молоді має головну мету: сприяти добробуту та підвищенню життєвого рівня населення, охопити соціальною підтримкою вразливі верстви населення, такі як малозабезпечені сім`ї, сім`ї загиблих та учасників АТО, діти-інваліди, інваліди першої та другої групи, а також надання соціальної допомоги людям, які опинилися в складних життєвих обставинах.
Головною метою соціальної політики громади є:
– координація діяльності органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, трудових колективів, громадських установ та інших організацій громади щодо соціального забезпечення населення;
– створення належних умов для покращення демографічної ситуації, збереження його життєвого і трудового потенціалу на основі підвищення якості та рівня життя населення;
– сприяння підвищенню рівня соціальної захищеності населення, підтримка ветеранів війни та праці, інвалідів, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, учасників АТО, інших незахищених верств населення;
– створення максимально сприятливих умов для оздоровлення та медичного обслуговування, проведення дозвілля і культурного відпочинку дітей з багатодітних сімей;
– підтримка обдарованих і талановитих дітей з багатодітних родин;
– своєчасне виявлення дітей, які залишились без піклування батьків та вжиття заходів щодо надання таким дітям статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, забезпечення захисту її особистих, майнових і житлових прав;
– реалізація заходів спрямованих на пропаганду здорового способу життя та профілактику негативних соціальних явищ в молодіжному середовищі
– забезпечення чіткого контролю за своєчасною виплатою заробітної плати, пенсій та різного виду соціальної допомоги;
– створення необхідних умов для забезпечення підтримки найвразливіших верств населення, удосконалення системи соціальних послуг, підвищення їх ефективності, посилення адресності.
Висновки. Таким чином, ми можемо зробити висновок, що програми соціального і економічного розвитку регіонів є одним з багатьох засобів захисту соціальних прав людини, гарантованих Конституцією України. Також можна констатувати, що Україна в цілому, та кожен регіон окремо знаходиться в перехідному періоді децентралізації, напрямками вдосконалення правової основи формування та реалізації програм соціально-економічного розвитку регіонів повинні враховувати реальну соціально-економічну ситуацію в державі, що дозволить проводити більш якісні реформи для формування якісно нового механізму захисту соціальних прав і свобод людини і громадянина. 

Список використаних джерел:
1. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (дата звернення 04.06.18 р.).
2. Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад: Постанова Кабінету міністрів України від 8 квітня 2015р. № 214. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-п (дата звернення 08.06.18р.). {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
January
MoTuWeThFrSaSu
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція