... Тричі вбивця той, хто вбиває думку (Р. Ролан) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 14.06.2018 - СЕКЦІЯ №2
Профілактика адміністративних правопорушень неповнолітніх – це система різноманітних видів діяльності і заходів спеціально визначених суб’єктів як державних так і громадських, спрямованих на усунення причин і умов, які сприяють вчиненню правопорушень неповнолітніми, і як наслідок породжують деліктність цієї категорії осіб або сприяють їй, припинення таких правопорушень та притягнення 1) особи, які вчинили правопорушення, 2) неповнолітніх, їх до відповідальності.
Слід зазначити, що саме таке розуміння профілактичної діяльності пропонується законодавцем. Так, у Законі України «Про протидії та запобігання домашнього насильства» під попередженням розуміється «система заходів, що здійснюються органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, та спрямовані на припинення домашнього насильства, надання допомоги та захисту постраждалій особі, відшкодування їй завданої шкоди, а також на належне розслідування випадків домашнього насильства, притягнення до відповідальності кривдників та зміну їхньої поведінки» [1].
Отже, ключовими елементами у сформульованому понятті є: 1) запобігання домашньому насильству; 2) ефективне реагування на факти домашнього насильства шляхом запровадження механізму взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству; 3) надання допомоги та захисту постраждалим особам, забезпечення відшкодування шкоди, завданої домашнім насильством; 4)належне розслідування фактів домашнього насильства, притягнення кривдників до передбаченої законом відповідальності та зміна їхньої поведінки. Профілактику адміністративних правопорушень прийнято називати заходами протидії антигромадській мотивації [2, c. 23]. Заходи протидії адміністративних правопорушень, які вчинюються неповнолітніми, можна об’єднати в такі групи: економічні, соціальні та технічні. Так, економічні заходи профілактики адміністративних правопорушень, які вчинюються неповнолітніми, здійснюються як на макрорівні (наприклад, оздоровлення економіки країни в цілому, економічний захист найменш забезпечених верств населення за допомогою введення науково обґрунтованого рівня прожиткового мінімуму і т. ін.), так і на мікрорівні (наприклад, надання пільгового кредиту неповнолітньому із неблагополучної сім’ї, першочерговість у працевлаштуванні такого неповнолітнього тощо). Соціальні заходи профілактики адміністративних правопорушень, які вчинюються неповнолітніми, покликані впливати на різні соціальні інститути (сім’я, колектив, громадські організації тощо). До технічних заходів профілактики адміністративних правопорушень, які вчинюються неповнолітніми, відносяться різні технології, правила, засоби і пристосування, що перешкоджають вчиненню правопорушень (наприклад, технічні засоби охорони; встановлення технічних засобів таємного спостереження у торгових точках, на дискотеках та нічних клубах та ін.).
Виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню адміністративних правопорушень неповнолітніми, визначає сутність профілактичної діяльності, направленої на попередження правопорушень у даній сфері. Так, відповідно до ст. 6 Кодексу України про адміністративні правопорушення « органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, громадські організації, трудові колективи розробляють і здійснюють заходи, спрямовані на виявлення й усунення причин та умов, які сприяють їх вчиненню». Відповідно до ст. 282 Кодексу України про адміністративні правопорушення, орган (посадова особа), яка розглядає справу, встановивши причини та умови, що сприяли вчиненню адміністративного правопорушення, вносить у відповідний державний орган чи орган місцевого самоврядування, громадську організацію або посадовій особі пропозиції про вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов. Про вжиті заходи протягом місяця з дня надходження пропозиції повинно бути повідомлено орган (посадову особу), який вніс пропозицію [3].
Таким чином, профілактика адміністративних правопорушень, які вчинюються неповнолітніми, є дієвим та найбільш ефективним засобом (способом) скорочення кількості адміністративної деліктності, пов’язане із застосуванням заходів з боку держави і суспільства, спрямовані на виявлення і усунення причин та умов, що сприяють вчиненню правопорушень, та на утримування неповнолітнього від їх вчинення, припинення правопорушень та притягнення їх до відповідальності. 
Однак для того, щоб профілактика правопорушень серед неповнолітніх було ефективним запровадженням боротьби із девіантною поведінкою неповнолітніх, яка буде необхідно спрямовуватися на зусилля всього суспільства, забезпечення гармонійного розвитку підлітків, з одного боку, та при повазі до їх особистості, з другого. Лише суспільство, яке шанує своїх дітей, спроможне навчити їх з повагою ставитися до виконання встановлених ним правил поведінки.

Список використаних джерел:
1. Про протидію та запобігання домашнього насильства: Закон України від 7 грудня 2017 р. Відомості Верховної Ради України. 2017, № 10. Ст. 70.
2 Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник В.Б. Авер’янов 2004. 23с.
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-Х. Відомості Верховної Ради УРСР. 1984. № 51. С. 1122.

Науковий керівник: Рудой К.М., к.ю.н., доцент, професор кафедри кафедра адміністративного права та адміністративного процесу Одеського державного університету внутрішніх справ, підполковник поліції. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
January
MoTuWeThFrSaSu
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція