... Сміливі думки відіграють роль передових пішаків в грі, вони гинуть, але забезпечують перемогу (І. Гете) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 14.06.2018 - СЕКЦІЯ №2
Протягом історії існування цивілізованого суспільства захист прав і свобод людини вважався одним з найважливіших цінностей та метою діяльності правової системи держави. 
Наразі, невід’ємною частиною реформування українського публічного права є створення нових механізмів, спрямованих на адміністративно-правове забезпечення публічної безпеки та порядку. Тому дослідження проблем та перспектив захисту прав і свобод людини набуває особливого змісту й актуальності за умов удосконалення адміністративно-правового забезпечення публічного порядку в контексті реформування правоохоронної системи України, а саме підрозділу Національної поліції. 
Метою досліджуваної проблеми є чіткий аналіз поняття публічного порядку. Реалізація подібного завдання можлива лише завдяки виробленню системи взаємопов’язаних, послідовних заходів підрозділу Національної поліції України, що має базуватися на глибокому науковому вивченні реального сучасного стану суспільних відносин, особливо в контексті дотримання прав і свобод людини.
Курс України на євроінтеграцію, а отже на відповідність роботи правоохоронних органів європейським стандартам правоохоронної діяльності, глибокі зміни соціально-економічних і політико-правових умов функціонування правоохоронної системи, спричинили створення такого підрозділу, як Національна поліція України, діяльність якого регламентується Законом України від 02.07.2015 «Про Національну поліцію». 
Цікаво, що забезпечення охорони публічного порядку Національною поліцією України у сфері захисту прав і свобод людини визначається лише в деяких статтях Закону України «Про Національну поліцію», наприклад: ст. 1: «Національна поліція України (далі – поліція) – це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.
Діяльність поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України згідно із законом.
– п.1.ч.1.ст.2. Щодо завдань поліції – забезпечення публічної безпеки і порядку;
– 1.ч.2.ст.9. Щодо забезпечення відкритості та прозорості – «Поліція забезпечує постійне інформування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також громадськості про свою діяльність у сфері охорони та захисту прав і свобод людини, протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку»;
– п.1.ч.1ст.16. Щодо основних повноважень Міністра внутрішніх справ України у відносинах з поліцією – забезпечує формування державної політики у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони та захисту прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, а також надання поліцейських послуг та контролює її реалізацію поліцією;
– п.3.ч.1.ст.22. Щодо основних повноважень керівника поліції - вносить на розгляд Міністра внутрішніх справ України пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони та захисту прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, надання поліцейських послуг [1];
Публічний порядок являє собою всю систему суспільних відносин, що реалізуються завдяки дотриманню соціальних норм: норм права, норм моралі, норм громадських організацій, норм неправових звичаїв, традицій та ритуалів.
Незважаючи на відсутність в юридичній науці однозначного визначення поняття публічного порядку, ми можемо припуститись твердження, що у загальному вигляді під публічним порядком потрібно розуміти урегульовану правовими та іншими соціальними нормами певну частину суспільних відносин, які становлять режим життєдіяльності у відповідних сферах, забезпечують недоторканність життя, здоров’я та гідності громадян, власності та умов, що склалися для нормальної діяльності установ, підприємств, організацій, посадових осіб і громадян [2].
Якщо звертатись до єдиного документу, який регламентує термін «публічний порядок», тобто Закону України «Про Національну поліцію», можна відмітити, що публічний порядок забезпечується завдяки відкритій та прозорій діяльності поліцейських та органів виконавчої влади, які на меті мають дотримуватись основних прав і свобод людини.
У нашому випадку необхідно звернути увагу на те, що сферу забезпечення охорони прав і свобод людини Національною поліцією України охоплює лише невелика частина Закону України «Про Національну поліцію». Усупереч чеканням кількість інших підзаконних актів не збільшується. Разом зі спеціалізацією законодавства, яка має тенденцію до зростання, істотним недоліком існуючої системи права, на наш погляд, є відсутність її адекватної уніфікації.
Отже, для того, щоб досягти повного розуміння значення основних прав і свобод людини в контексті забезпечення публічного порядку Національною поліцією України потрібно виокремити такі загальні завдання: 
по-перше, розробка та реалізація необхідних нормативно-правових актів у сфері забезпечення публічного порядку; 
по-друге, створення умов для сталого та ефективного кадрового, матеріально-технічного, фінансового, інформаційного та юридичного забезпечення діяльності суб’єктів забезпечення публічного порядку;
по-третє, здійснення контрольно-наглядової діяльності у зазначеній сфері. 
На основі комплексного використання системного аналізу та формально-логічного методу робиться висновок, що вся держава як форма організації суспільного життя нерозривно пов’язана із забезпеченням безпеки громадян, утвердження верховенства права, захистом прав і свобод людини.

Список використаних джерел:
1. Про Національну поліцію: Закон України № 580-VIII від 02.07.2015. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580-19
2. Батраченко О.В. Поняття та ознаки публічного порядку як об’єкта адміністративно-правової охорони. Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2014. Вип. 29. Частина 2. Том 3. С. 84—86. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
January
MoTuWeThFrSaSu
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція