... Успіх вимірюється не тим наскільки високо ви вилізли, а тим, скільки ви з собою принесли (У.Роуз) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 14.06.2018 - СЕКЦІЯ №6
У контексті проблематики пов’язаної із захистом прав людини у рамках адміністративно-правової науки, досліджується загальне поняття адміністративно-правового регулювання речового забезпечення працівників Національної поліції. З огляду на недостатню кількість наукових публікацій з окресленого питання існує потреба в подальших наукових дослідженнях змісту поняття адміністративно-правового регулювання забезпечення одностроєм працівників поліції. У науковій юридичній літературі досі не розкрито логічного визначення поняття «адміністративно-правового регулювання забезпечення одностроєм працівників Національної поліції». Але, в свою чергу, це поняття розкривається за допомогою нормативно-правових актів, в яких містяться норми, які здатні на належному рівні врегулювати відносини, що виникають у сфері речового забезпечення поліцейських.
Базовим нормативно-правовим актом звичайно виступає Закон України «Про Національну поліцію». Відповідно до статті 20 поліцейські мають єдиний однострій, який вони отримують безоплатно. Зразки предметів однострою поліцейських затверджує Кабінет Міністрів України. Більш того, на серйозне значення однострою вказує ч. 5 цієї ж статті, де зазначається, що використання спеціальних звань, відзнак, однострою і службового посвідчення поліцейського особою, яка не є поліцейським, заборонено і має наслідком відповідальність відповідно до закону [1].
Водночас, слід зазначити, що ані в Кодексі України про адміністративні правопорушення, ані в Кримінальному кодексі України не передбачена конкретна норма щодо відповідальності за незаконне носіння форменого одягу та знаків розрізнення. Стаття 353 Кримінального кодексу України встановлює відповідальність лише за самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, пов'язане з використанням форменого одягу чи службового посвідчення працівника правоохоронного органу [2]. Залишається відкритим питання щодо адміністративної відповідальності за незаконне носіння форменого одягу та знаків розрізнення, тому що Кодекс України про адміністративні правопорушення не містить відповідних норм. У цьому питанні Ю.С. Коллер відзначає, що законодавцеві необхідно повернутися до цієї проблеми та прийняти відповідну законодавчу базу, де передбачити внесення змін до чинного КУпАП [3, с. 201].
У Законі України «Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України» визначено, що службова дисципліна будується на високій свідомості і зобов’язує кожну особу рядового і начальницького складу виявляти повагу до колег по службі й інших громадян, бути ввічливим, дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, носіння встановленої форми одягу, вітання та етикету. Більше того, у разі недотримання ними зазначеної вимоги, старші за званням й посадою в усіх випадках зобов'язані вимагати від молодших дотримання службової дисципліни, в тому числі, правил носіння встановленої форми одягу [4].
Верховною Радою України прийнято Закон України «Про дисциплінарний статут Національної поліції України», який ще не набрав чинності. Згідно нового Статуту службова дисципліна, крім основних обов’язків поліцейського, також зобов’язує поліцейського дотримуватися правил носіння однострою та знаків розрізнення [5].
Ще одним нормативно-правовим актом у сфері забезпечення одностроєм поліцейських є Положення про Національну поліцію, яке визначає, що Національна поліція відповідно до покладених на неї завдань організовує і здійснює в установленому порядку матеріально-технічне та ресурсне забезпечення діяльності органів Національної поліції, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, зокрема приміщеннями, полігонами, засобами зв’язку, транспортними засобами, озброєнням, спеціальними засобами, пально-мастильними матеріалами, одностроєм, іншими видами матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання покладених на них завдань [6].
Дані нормативно-правові акти регулюють головні питання діяльності Національної поліції в цілому, і зокрема регулюють питання щодо забезпечення працівників одностроєм. Останнє розглядається як одне з базових правил служби в поліції.
Особливість інших нормативно-правових актів у сфері забезпечення одностроєм поліцейських у тому, що вони містять спеціальні норми у контексті регулювання носіння однострою усіма працівниками Національної поліції, зразки їх зовнішнього вигляду, норми забезпечення тощо.
Це, перш за все, Постанова Кабінету Міністрів України «Про однострій поліцейських» [7]. Згідно з нею було затверджено опис і зразки предметів однострою поліцейських. Нормативний акт детально визначає опис головних уборів, верхнього одягу, білизни, взуття, спорядження, фурнітури та знаків розрізнення. На реалізацію Постанови прийнято наказ МВС України від 19.08.2017 № 718 «Про затвердження Правил носіння однострою поліцейських», який визначає, що поліцейські повинні носити однострій, що відповідає зразкам і описам, затвердженим у встановленому законодавством України порядку, у суворій відповідності із цими Правилами [8]. Даний нормативно-правовий акт вперше дає визначення однострою. 
Ще одним нормативним актом є наказ МВС України від 22.06.2016 № 530 «Про затвердження норм належності однострою поліцейських (у мирний час)» [9]. У ньому безпосереднього реалізується гарантоване Законом України «Про Національну поліцію» право на безоплатне отримання однострою. Так, забезпечення поліцейських одностроєм здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України (за винятком поліцейських поліції охорони, яка утримується за рахунок коштів від надання послуг з охорони, які здійснюються на договірних засадах), інших джерел, не заборонених законом, з урахуванням установлених нормами належності строків носіння (експлуатації) предметів однострою.
Виходячи з цього, правове регулювання забезпечення одностроєм працівників Національної поліції України представляє собою повноту регулювання порядку забезпечення та правил носіння однострою за допомогою адміністративно-правових норм, а також надання відповідних гарантій речового забезпечення, які разом з іншими правовими та не правовими гарантіями створюють систему можливостей користування працівникам поліції правами, які передбачені законодавством.

Список використаних джерел:
1. Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/580-19.
2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/2341-14.
3. Коллер Ю.С. Адміністративна відповідальність за незаконне носіння форменого одягу та знаків розрізнення. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2015. № 3. С. 196—204.
4. Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України: Закон України від 22.02.2006 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3460-15.
5. Про Дисциплінарний статут Національної поліції України: Закон України від 15.03.2018 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59106.
6. Про затвердження Положення про Національну поліцію: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 р. № 877. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/877-2015-п/paran9#n9.
7. Про однострій поліцейських: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 р. № 823. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/823-2015-п.
8. Про затвердження Правил носіння однострою поліцейських: Наказ МВС України від 19.08.2017 р. № 718. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1122-17.
9. Про затвердження норм належності однострою поліцейських (у мирний час): Наказ МВС України від 22.06.2016 р. № 530. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1004-16. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
January
MoTuWeThFrSaSu
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція