...Здібним заздрять, талановитим шкодять, геніальним лестять (М.Фадуль)...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 04.10.2018 - СЕКЦІЯ №1
Без сумніву, права людини є цінністю вищого порядку і від ступеня їх захисту та забезпечення залежить мир і безпека усього світового співтовариства. Власне тому і ряд держав проробили клопітку роботу над розробленням правових механізмів контролю з боку усіх держав за дотриманням прав і свобод людини. Ці правові механізми приводяться в дію міжнародними органами та організаціями, котрі покликані своєю діяльністю утверджувати пріоритет прав людини над усіма іншими правами та можливостями.
Одним із основних правових механізмів охорони та захисту прав людини є Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (далі Конвенція). Дана Конвенція стала першим міжнародним правовим документом, котрий спрямований на захист широкого спектра громадянських та політичних прав.
За юридичною природою Конвенція та Протоколи до неї є актами вищої юридичної сили та є обов’язковим міжнародним правовим договором, який запровадив систему наднаціонального контролю за дотриманням прав людини на внутрішньодержавному рівні [1, c. 25]. Конвенція охороняє найважливіші права людини – право на життя, свободу, особисту недоторканність, вільне пересування, свободу думки, совісті, релігії, виявлення поглядів, мирних зборів та асоціацій, право на створення сім’ї, повагу до особистого і сімейного життя, право на справедливий судовий розгляд, мирне володіння майном, заборона дискримінації, катувань, рабства та примусової праці, неприпустимість покарання без закону [2, с. 37].
Будучи юридично обов’язковим договором для Договірних Сторін, Конвенція запровадила систему контролю за імплементацією прав на внутрішньодержавному рівні. Так для «забезпечення додержання зобов’язань, взятих на себе Високими Договірними Сторонами за Конвенцією» існує такий контролюючий механізм як Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ).
Тобто, для забезпечення ефективності реалізації норм Конвенції використовується інститут контролю. Загалом під міжнародним контролем розуміється діяльність учасників міжнародних правовідносин з перевірки дотримання зобов'язань суб'єктів міжнародного права та сприяння їх виконанню.
Предметом контролю є ті міжнародні зобов’язання Договірних Сторін Конвенції, виконання яких контролюється (контроль за дотриманням прав та свобод, які проголошує та охороняє Конвенція).
Відомо, що одним із критеріїв виділення видів міжнародного контролю є характеристика його суб'єктів. Тому контроль, здійснюваний ЄСПЛ є особливим видом міжнародного контролю, що спеціально створений міжнародним органом для посилення ролі та значення самої Конвенції загалом, та особливої міжнародно-правової охорони «нормами загального міжнародного права» зокрема.
Форми контролю, які можуть використовуватись при безпосередньому здійсненні контрольних функцій свідчать про порядок організації контрольних повноважень суб’єкта контролю – ЄСПЛ. Загалом юрисдикція Суду поширюється на всі справи, які стосуються тлумачення і застосування Конвенції. Повноваження Суду полягають у можливості приймати до розгляду від кожної держави-учасниці скаргу про будь-яке порушення положень Конвенції або протоколів до неї з боку іншого учасника, а також приймати від будь-якої особи, неурядової організації або групи осіб заяви про порушення однією з держав-учасниць прав, закріплених у Конвенції або протоколах до неї [3]. При цьому заявники обов’язково повинні дотримуватись певних процедурних вимог. Держави-учасниці зобов'язані жодним чином не перешкоджати реалізації права на звернення до ЄСПЛ та неухильно виконувати Його рішення.
Крім того, на запит Комітету Міністрів Європейський суд надає консультативні висновки з питань права щодо тлумачення і застосування норм Конвенції [3].
Наразі Європейський Суд з прав людини є єдиним органом контролю за дотриманням державами-учасницями положень Конвенції. Суд працює на постійній основі і складається з суддів, що засідають в особистому статусі у відповідності до кількості держав - учасниць Конвенції.
Отже, контрольний механізм Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод – це передбачений Конвенцією та протоколами до неї особливий вид міжнародного контролю за дотриманням проголошених нею прав та свобод людини, що здійснюється на постійній основі Європейським судом з прав людини і реалізується шляхом виконання Судом покладених на нього повноважень в межах чітко регламентованої юрисдикції.

Список використаних джерел:
1. Коломієць Н. Деякі проблемні аспекти виконання рішень Європейського суду з прав людини, винесених проти України. Юридичний журнал, 2009. №7. URL: http://www.justinian.com.ua/ article.php?id=3252
2. Радчук О.П. Європейська конвенція про захист прав найбільш уразливих верств населення. Теорія і практика правознавства, 2014. Вип. 1(5). С. 37.
3. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод від 04.11.1950 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004 {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2020
Жовтень
ПнВтСрЧтПтСбНД
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2019 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція