... Успіх вимірюється не тим наскільки високо ви вилізли, а тим, скільки ви з собою принесли (У.Роуз) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 24.02.2012 - Секція №4
Розгляд даної теми у розрізі інноваційного розвитку України є важливим з огляду на те, що інноваційна спроможність у майбутньому слугує показником конкурентоспроможності держави у цілому та її регіонів. Цей фактор безпосередньо впливає на підвищення продуктивності праці та залучення іноземних інвестицій. Інноваційна діяльність за рівнем ефективності є найважливішим напрямом економічної діяльності.
Варто зазначити, що проблематику обраної теми частково розглядали ряд видатних вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема: Наомі Кляйн («NO LOGO. Люди проти брендів»), Барбара Бешел («Введення у франчайзинг» (посібник для студентів, Міжнародна асоціація з франчайзингу)), Т.О. Степанова, Т.В. Лопушанський, А.А. Устюжанін, Ф.Н. Філіна («Франчайзинг: правовые основы деятельности»), О.Ф. Ногачевський, О.М. Трушенко та інші. Але, разом із тим відсутнє комплексне дослідження інноваційного потенціалу договору франчайзингу в масштабах його впливу на економіку країни.
Інтерес до франчайзингової моделі розвитку бізнесу обумовлений тим, що фізичні особи-підприємці зацікавлені в реальному зростанні доходів та можливостях формування накопичень з наступним їх використанням для відкриття компаній. Соціологи у своїх дослідженнях приходять до висновку, що активна частина населення прагне до відкриття власних малих підприємств, що забезпечить їм постійне джерело доходу та відповідний соціальний статус. Така тенденція позитивно впливає на економіку, відображаючись на збільшенні частини середнього класу в суспільстві країни. Також це впливає на зміну структури ВВП. Збільшення кількості виробників готових товарів та послуг частково вирішує економіко-соціальні проблеми. Для підприємців така форма організації правовідносин є партнерством з франчайзером на основі рівності, а не вертикальній підпорядкованості.
Франчайзинг в аспекті інноваційної діяльності є формою її реалізації, дозволяючи підвищити рентабельність малого підприємництва, завдяки об’єднанню переваг малого та великого бізнесу. Фактично, в цій системі великий бізнес відіграє одну з ключових ролей у зміцненні позицій малого та середнього бізнесу. 
Франчайзинг є потужним тоді, коли в мережу залучено більше учасників. До того ж франчайзинг – дієвий спосіб виведення малого бізнесу з тіні [1, с. 72].
Проаналізувавши стан сучасного ринку франчайзингових послуг, ми виділили наступні напрямки за якими має здійснюватись усунення перешкод на шляху розвитку франчайзингу в Україні:
–забезпечення зручності застосування законодавчих актів для учасників франчайзингової системи;
–створення прозорості франчайзингової системи та її елементів;
–розробка грамотного спеціального закону, що регулюватиме деталізовано регламентуватиме відносини франчайзингу;
–створення навчальних центрів по розвитку франчайзингу (мета яких – ліквідація комерційної та правової необізнаності підприємців, чиновників та населення взагалі);
–розробка державних програм по підтримці малого та середнього бізнесу в системі франчайзингу;
–створення законодавчих гарантій з надання податкових пільг для франчайзі (податковий механізм стимулювання інноваційної діяльності в Україні, що включає зокрема дозвіл інноваційним підприємствам застосовувати прискорену амортизацію, оскільки сьогодні амортизаційні відрахування є вагомим джерелом фінансування інновацій; надання кредитів на пільгових умовах; існування різноманітних програм у межах більшості урядових відомств, спрямованих на підвищення інноваційної активності бізнесу; забезпечення початкового попиту на нововведення, що згодом широко використовуються в економіці країни тощо) [2, с.237-238]. 
В.С. Татарінов слушно зауважує, що на основі франчайзингу розвиваються ділові зв‘язки великих зарубіжних виробників з малими вітчизняними підприємствами. Одночасно, франчайзинг як бізнес вирішує проблеми заповнення внутрішнього ринку високоякісними товарами та послугами та досягнення підвищення рівня конкурентоспроможності українських підприємців на світовому ринку [3, с. 72].
Франчайзинг поєднує в собі переваги крупного бізнесу (що зумовлюється економією на управлінських витратах, рекламі, витратах на впровадження нових технологій тощо) та малого бізнесу (гнучкість, локальність контактів та знання місцевих умов, що прискорює входження на ринок) [4, с.10]. Інноваційний потенціал договору франчайзингу сприяє відкриттю нових ринків, споживачів та, через все це, розкриття внутрішнього потенціалу підприємства (останнє спрощується фактором діяльності суб’єкта господарювання під відомим брендом) [5, с.26].
Інноваційна економіка є ефективною при використанні інтелектуального потенціалу, розвитку інституту інтелектуальної власності (правова охорона і вдосконалення законодавчої бази), дотримання відповідного законодавства та впровадження в господарський обіг результатів творчої діяльності [6, с. 203].
Договір франчайзингу є одночасно і каналом розповсюджування інноваційних знань. Предметом договору є передача знання, бізнес-концепції, інших нематеріальних активів, які носять інноваційний характер, з іншого боку – франчайзинг сам по собі є інноваційним видом бізнесу. Для ефективності функціонування бізнес – відносин за договором франчайзингу потрібен значний досвід, конкурентоспроможність інновацій та інтелектуальної власності.
Підводячи підсумки, вважаємо за необхідне підвищення ефективності державного впливу щодо покращення темпів просування українських товарів та послуг на зарубіжні ринки в рамках франчайзингової системи відносин, що гальмується відмінностями менталітету, складностями контролю франчайзі, низькою конкурентоспроможністю вітчизняних виробів, митні і транспортні витрати (а це частково є факторами оцінки франчайзера і вибору франчайзингової пропозиції). На нашу думку, змінити це можна шляхом вироблення пропозицій Асоціацією роботодавців у галузі франчайзингу, проведення круглих столів, спеціалізованих конференцій та, як наслідок, вироблення пропозицій для проведення заохочувальної політики у цій сфері.
 
Список використаних джерел:
1. Матусевич М.С. Возможности финансовой поддержки франчайзи в условиях рынка / М.С. Матусевич // Вопросы экономики и права. – 2011. – № 6. – С. 72-75.
2. Замасло О.Т. Податковий механізм стимулювання інноваційної діяльності в Україні / О.Т. Замасло // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – Вип. 19. – С. 235-240.
3. Татарінов В.С. Франчайзинг як шлях розвитку міжнародних господарських зв’язків / В.С. Татарінов // Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка. – 2009. – № 4 (23). – С. 72-75.
4. Полтарак Н.И. Основные формы взаимодействия малого и крупного бизнеса / Н.И.Полтарак // Бизнес Информ. – 2009. – № 5. – С. 9-11.
5. Махнуша С.М. Франчайзингова форма використання бренда: погляд з позицій маркетингу інновацій / С.М. Махнуша // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – № 2 . – С.26-33.
6. Можаровська Н.О. Проблеми формування та реалізації національної інноваційної системи України / Н.О. Можаровська // Часопис Київськорго університету права. – 2010. – № 3. – С. 203-207. {jcomments on}
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
May
MoTuWeThFrSaSu
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 

Наші видання

Збірник матеріалів конференції(17.05.2012 року)
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція