... Заможні ті, хто вміє обмежувати бажання своїми можливостями (Гібер) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 06.12.2018 - СЕКЦІЯ №5
Ефективність протидії кримінальним правопорушенням, пов’язаних з ухиленням від сплати митних платежів значною мірою залежить від поглибленого вивчення й аналізу комплексної характеристики цих кримінальних правопорушень та їх класифікації. 
У Енциклопедичному словнику з криміналістики під криміналістичною класифікацією злочинів розуміється систематизація злочинів за кримінально значущими підставами, які сприяють формуванню криміналістичних характеристик злочинів і розробці окремих криміналістичних методик. Здійснювати криміналістичну класифікацію злочинів доцільно за такими підставами, як спосіб вчинення і приховування злочину, особа злочинця, особа потерпілого, місце вчинення злочину та інші чинники [1, с. 119].
На даний час криміналістична класифікація кримінальних правопорушень, пов’язаних з ухиленням від сплати митних платежів, знаходиться на стадії розробки. Крім об’єкту посягання вона враховує чинники, пов’язані зі специфікою злочинної діяльності у сфері митного регулювання, появою нових способів вчинення та приховування кримінальних правопорушень. 
Криміналістичну класифікацію кримінальних правопорушень, пов’язаних з ухиленням від сплати митних платежів, можна здійснювати за видами злочинів згідно Кримінального кодексу України (далі – КК України). Аналіз судових рішень по кримінальним правопорушенням, пов’язаних з ухиленням від сплати митних платежів, дозволяє віднести до цих кримінальних правопорушень такі: ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) (ст. 212 КК України); підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів (ст. 358 КК України); зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України); зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ст. 3641 КК України), службове підроблення (ст. 366 КК України); створення злочинної організації (ст. 255 КК України).
Злочинні дії, пов’язані з ухиленням від сплати митних платежів, як правило, кваліфікуються як ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), оскільки ст. 212 КК України охоплює не тільки податки і збори, передбачені Податковим кодексом України, а і митні платежі, порядок сплати яких регламентовано як податковим, так і митним законодавством. У зв’язку з цим злочин, передбачений у ст. 212 КК України, є пов’язаним з ухиленням від сплати митних платежів у разі коли таке ухилення здійснюється із порушенням правил переміщення товару через митний кордон України. Віднесення інших кримінальних правопорушень (ст. ст. 358, 364, 3641, 366 КК України) до пов’язаних з ухиленням від сплати митних платежів зумовлено тим, що такі злочини знаходять своє відображення в документах фінансово-господарської діяльності й обчислення митних платежів, і які, у більшості випадків містять елементи підробки. Поряд з цим, варто звернути увагу на те, що кримінальні правопорушення, пов’язані з ухиленням від сплати митних платежів, є транснаціональними організованими злочинами [2], що дає підстави для виокремлення серед цих кримінальних правопорушень такого злочину як створення злочинної організації (ст. 255 КК України).  
З огляду на викладене, на наш погляд, при формуванні криміналістичної характеристики кримінальних правопорушень, пов’язаних з ухиленням від сплати митних платежів, доцільно виходити з того, що суб’єктами цих злочинів вчиняється, як правило, комплекс злочинів. У криміналістичній літературі цей комплекс злочинів розглядається як певна технологія злочинного збагачення, в якій можуть бути виділені основні (предикатні) і вторинні (підпорядковані) злочини [3, с. 33]. І для розробки ефективних методичних рекомендацій цілком продуктивно виходити з концепції поділу кримінальних правопорушень на основні та підпорядковані. Основний злочин – це такий, який безпосередньо спрямований на одержання матеріальної вигоди. Підпорядкований же злочин “обслуговує” основний, створює для його вчинення необхідні умови. При формуванні методик розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з ухиленням від сплати митних платежів, доцільно їх формувати щодо основних кримінальних правопорушень, вказуючи на типові їх зв’язки з кримінальними правопорушеннями підпорядкованими [4, с. 13-14]. У такому разі основним кримінальним правопорушенням, пов’язаним з ухиленням від сплати митних платежів, буде ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), а підпорядкованими – кримінальні правопорушення, передбачені ст. ст. 255, 358, 364, 3641, 366 КК України. 

Список використаних джерел:
1. Шепітько В.Ю. Криміналістика. Енциклопедичний словник (українсько-російський і російсько-український) / За ред. акад. НАН України В.Я. Тація. Харків: Право, 2001. 560 с.
2. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15 листопада 2000 року. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_789.
3. Проблеми та перспективи удосконалення протидії діяльності суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності: монографія / В.В. Лисенко, В.М. Попович, І.Є.Криницький [та ін.]. Київ: Алерта, 2012. 298 с. 
4. Меденцев А.М. Розслідування злочинів, що вчиняються у сфері державних закупівель: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Одеса, 2015. 214 с. {jcomments on}

 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
Липень
ПнВтСрЧтПтСбНД
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція