... Роби велике, не обіцяй великого (Піфагор) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 06.12.2018 - СЕКЦІЯ №5
Питання ефективності забезпечення захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду завжди були актуальними і постійно привертають увагу науковців та практиків [1].
Особливо це стосується у сфері протидії організованій злочинності, де необхідно вивчити роль кожного члена організованої групи чи злочинної організації, щоб кожний з них, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура [1].
За таких умов важливим резервом є комплексне використання форм, методів та засобів оперативно-розшукової діяльності [2; 3] під час документування діяльності організованих злочинних формувань. 
Аналіз наукових праць фахівців у сфері протидії організованій злочинності серед яких: М.І. Ануфрієв, О.М. Бандурка, М.Л. Грібов, О.О. Дульский, Я.Ю Кондратьєв, М.В. Корнієнко, І.П. Козаченко, Д.Й. Никифорчук, М.А. Погорецький, Є.Д. Скулиш та інші свідчить про те, що питання обраної нами тематики вивчалися науковцями під час дослідження використання можливостей застосування форм, методів та засобів у сфері протидії злочинності.
Разом з тим у зв’язку з постійним «розвитком» організованої злочинності питання оперативно-розшукового документування набувають все більшої актуальності.
Докази, що становлять сукупність, як підґрунтя для притягнення особи до кримінальної відповідальності, можуть одержуватися лише з дотриманням кримінально-процесуальної процедури. 
У кримінальному проваджені підлягають доказуванню:
1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);
2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;
3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;
4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;
5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання [1].
На нашу думку, виявлення, фіксація та збереження вказаних доказів неможлива без організації належного оперативно-розшукового документування. 
Оперативно-розшукове документування – це процес здійснення оперативно-розшукових заходів щодо виявлення та фіксації фактичних даних, які мають значення для попередження й розкриття злочинів, з метою використання їх як докази у кримінальному судочинстві. Виявлені у процесі документування фактичні дані використовують для одержання доказів шляхом проведення певних слідчих дій. 
У процесі документування виявляють і закріплюють фактичні дані про подію злочину; причетність розроблювальних осіб до підготовки або вчинення злочину; обставини, що обтяжують або зм’якшують відповідальність винних, а також характеризують їхня особистість; характер і розмір збитку, вчиненого злочином; місцезнаходження знарядь вчинення злочину, викрадених або нажитих злочинним шляхом цінностей; умови, що сприяють здійсненню злочинів. Окрім цього, під час оперативно-розшукового документування здійснюються заходи, щодо виявлення осіб, які можуть бути свідками у кримінальному провадженні та предметів, які мають доказове значення, фіксуються дії розроблювальних осіб для подальшого використання отриманих даних у процесі розслідування злочину [4].
Оперативно-розшукове документування здійснюється в рамках оперативно-розшукової справи чи кримінального провадження.
Оперативно-розшукова справа – форма накопичення та систематизації матеріалів ОРД, а також документів, які містять відомості щодо підстав, умов, планів, організації, тактики, перебігу й результатів проведення оперативно-розшукових заходів [4].
У рамках ОРС для документування діяльності організованих злочинних груп та злочинних організацій дозволяється здійснювати весь комплекс оперативно-розшукових заходів передбачених оперативно-розшуковим законодавством.
Після порушення кримінального провадження оперативно-розшукове документування здійснюється за дорученням слідчого шляхом застосування негласних слідчих (розшукових) дій [5].
Для оперативно-розшукового документування використовують негласні сили та засоби, можливості державних, в тому числі, правоохоронних органів, представників громадських організацій, допомога фахівців різних сфер знань. Виявлення факт. даних у процесі. Для закріплення виявлених даних застосовують заходи щодо забезпечення їхнього збереження і можливості використання в процесі розслідування.
Оперативно-розшукове документування здійснюють із урахуванням часу, необхідного для виявлення та закріплення фактичних даних, що свідчать про злочинні дії осіб. Кінцеві терміни оперативно-розшукового документування не можуть перевищувати строків ведення оперативно-розшукових справи. У період реалізації оперативно-розшукове документування може бути продовжене для надання сприяння органам досудового розслідування в забезпеченні швидкого, повного та об’єктивного розслідування кримінального провадження на підставі оперативно-розшукового та кримінально-процесуального законодавства.

Список використаних джерел:
1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua
2. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 № 2135-XII. URL: http://zakon.rada.gov.ua
3. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1993 № 3341-XII. URL: http://zakon.rada.gov.ua
4. Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / відп. ред.: В.В. Коваленко, Є.М.Моісєєв, В.Я. Тацій, Ю.-Т. 6. Оперативно-розшукова діяльність поліції (міліції). Київ: Атіка, 2010. 1128 с.
5. Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: наказ Генеральної Прокуратури України, МВС України, СБ України, Міністерства фінансів України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 №114/1042/516/1199/936/1687/5. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-12 {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
Липень
ПнВтСрЧтПтСбНД
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція