... Тричі вбивця той, хто вбиває думку (Р. Ролан) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 06.12.2018 - СЕКЦІЯ №6
Актуальність. Адвокатська діяльність викликає вагомий правовий інтерес ще з часів Античності. Це пояснюється виключними повноваженнями адвоката з питань захисту прав та свобод особи. З розвитком суспільства та нашої держави в цілому вагому частину адвокатської діяльності складають її принципи, які ґрунтуються на засадах справедливості, доброчесності, моральності та ін. Глибоке їх дослідження в майбутньому допоможе забезпечити належне правове регулювання суспільних відносин. На сучасному етапі Україна зіштовхнулася з проблемами великої кількості адвокатів, їх ганебної поведінки та недотримання ними загальнообов’язкових норм та принципів адвокатури, зловживання своїми правами у суді. Частина дослідження також приділяє увагу аналізу здібностей майбутніх адвокатів, що допоможе дізнатися про їх професійну спроможність посідати посаду адвоката та розробити рекомендації щодо усунення протиріч та недоліків у майбутніх правників. 
При дослідженні принципів адвокатської діяльності в Україні принципи були умовно поділені автором статті на три змістовні групи – міжнародно-правове регулювання адвокатури, принципи організації та діяльності адвокатури в Україні та питання про адвокатське самоврядування. У даній сфері працювали такі науковці: Святоцький О.Д., Медведчук В.В., Фіолевський Д.П. та ін.
Метою статті є дослідити сучасний стан та ґрунтовність принципів адвокатської діяльності в Україні; дослідження спроможності та готовності студентів 1 и 5 курсу НЮУ ім. Ярослава Мудрого факультету адвокатури до заняття посади адвоката у майбутньому. 
Адвокатська діяльність – згідно ст. 1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі – Закон) незалежна професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. 
Адвокат – фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставах та в порядку, що передбачені цим Законом (ст. 1 Закон). 
Нормативно-правовими актами, які регулюють принципи та організацію адвокатської діяльності в Україні є насамперед Конституція України, Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 р. №5076-VI, інші закони, а також міжнародно-правові акти, ратифіковані Україною, а саме: Загальний кодекс правил для адвокатів країн європейського співтовариства, прийняття VIII Конгресом ООН положення по запобіганню злочинам у серпні 1990р. 
У відповідності із ст. 4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»: адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів. Згідно з Розділом II Загального кодексу правил для адвокатів країн європейського співтовариства основними принципами адвокатської діяльності є: 1) незалежність, яка полягає у самостійній діяльності адвоката, відсутності будь-якого впливу на його дії та рішення; 2) довіра та особиста порядність, що ґрунтується на порядності, чесності та добросовісності адвоката, і саме це є причиною виникнення довірчих стосунків між адвокатом та клієнтом; 3) конфіденційність, тобто зберігання клієнтської таємниці; 4) заборона будь-якої особистої реклами; 5) а також принцип «інтереси клієнта – понад усе». 
Емпірична частина дослідження проводилася у жовтні-листопаді 2018 року на базі Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого. Загальна кількість респондентів склала 2666 осіб, з яких студентів 1 курсу – 146, студентів 5 курсу – 120. Дослідження було проведено за допомогою створеної нами анкети «Принципи адвокатської діяльності». 
На перше запитання нашої анкети «Чи часто вам доводиться погоджуватися з рішенням іншої особи під ії впливом чи впливом інших факторів, якщо ваша думка є зовсім протилежною?» 64% студентів 1 курсу відповіли, що інколи, 2%, що часто, і лише 34% – ніколи.
Натомість студенти 5 курсу відповіли так: 80% – інколи, 20% – ніколи. Однією з найголовніших вимог до адвокатів, а також вагомим принципом адвокатської діяльності є незалежність адвоката, тобто спроможність відсторонюватися від впливу багатьох чинників, таких як влада, авторитет та інше.
  Коли ми попросили наших студентів обрати три блага з поданих, які вони вважають найголовнішими та хотіли б їх мати, то першокурсники визначилися так: 
П’ятикурсники в свою чергу відмітили дещо інші життєві блага, які б вони хотіли мати: 
Це каже про те, що учні НЮУ ім. Ярослава Мудрого мають моральні життєві цінності, правильно обирають цілі та способи їх досягнення. 
На питання: «Уявіть, що ви – адвокат. Чи могли би ви піти на зловживання службовими повноваженнями під впливом зовнішніх факторів?» студенти 1 курсу зазначили, що 45% ніколи на це б не пішли, 7% змогли б, якщо мали б певну користь та цілих 49% змогли би, якщо б це загрожувало їм або іншій родині. Відповіді на це запитання змушують замислитися над необхідністю попрацювати над усуненням цього недоліку, адже в майбутньому це може призвести до корупційних злочинів чи зловживанням своїми службовими повноваженнями, що, відповідно до закону, несе за собою кримінальну, адміністративну або дисциплінарну відповідальність.
Аналогічна ситуація простежується й серед студентів 5 курсу (52% – пішли б на це, якщо б це загрожувало їм або їх родині; 5% - змогли б, якщо б мали користь; 42% – не пішли б на це). Серед студентів 5 курсу рекомендується провести поглиблену педагогічну та виховну роботу, адже зовсім скоро ці студенти зможуть отримати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та здійснювати безпосередньо адвокатську діяльність. 
Наступне запитання «Чи часто ви брешете?». Серед студентів 1 курсу виявилося, що 5% брешуть дуже часто, 33% – не часто, а 61% – намагаються взагалі цього не робити. 
Студенти 5 курсу відповіли на це запитання так: 
Коли ми попросили студентів обрати три якості, які найбільш характеризують їх як людину, то першокурсники віддали пріоритет таким якостям, як: амбіційність (90 осіб), емоційність (86 осіб) та працездатність (71 особа), і це безумовно ті якості, якими повинен володіти справжній юрист, і які стануть у нагоді у подальшій професійній діяльності. 
Студенти 5 курсу охарактеризували себе як запальних (52 особи), працелюбних (39 осіб) та працездатних (35 осіб) людей. 
Наступне запитання: «Чи вмієте ви зберігати таємниці?». Як відомо, адвокатська таємниця є невід’ємною складовою адвокатської діяльності. Адвокатська таємниця охороняється законом, а її збереження та дотримання правил конфіденційності є необхідною складовою професійно важливих якостей адвоката. Тож чи зможуть дотримуватися цього правила студенти НЮУ ім. Ярослава Мудрого? 97% студентів 1 курсу з впевненістю відповіли, що вони вміють зберігати таємницю, та лише 3% не мають цієї якості. 
Аналогічна ситуація простежується й серед студентів 5 курсу, де 96% вміють зберігати таємницю, та лише 4% – ні. 
Як відомо, професія юриста – це дуже складна професія, яка вимагає опанування різноманітних галузей науки та великого обсягу інформації, тож невід’ємною складовою професійного життя кожного юриста є постійне навчання та підвищення своєї кваліфікації. Саме тому ми вважаємо за необхідне дослідити, як саме студенти ставляться до свого навчання. Так, 75% студентів 1 курсу приділяють достатню увагу навчанню, але водночас цілих 25% не приділяють належної уваги навчанню, і це викликає побоювання щодо майбутньої компетенції цих працівників. 
Дещо інша ситуація складається серед студентів 5 курсу, де тільки 22% студентів приділяють належну увагу своєму навчанню, а 78% – взагалі цього не роблять. Можливо це пов’язано з тим, що більш старше покоління прагне більше практичних завдань, адже вважає це більш потрібним для їх професійної діяльності. 
Восьмим запитанням нашої анкети стало запитання: «Чи дотримуєтесь ви загальних правил поведінки у суспільстві?», де 75% першокурсників відповіли, що завжди це роблять, 1% – ніколи та 24% – інколи. 
81% п’ятикурсників дотримуються загальних правил поведінки завжди, а 19% – інколи. Це обумовлюється розбіжністю в віці у студентів між першим та п’ятим курсом. 
На питання «Як швидко ви можете налагодити контакт з незнайомою вам людиною?» 55% першокурсників вважають себе дуже комунікабельними людьми, які швидко можуть налагодити контакт з будь-якою людиною, 43% студентів потрібен деякий час, що може визивати деякі труднощі у майбутній професійній діяльності, а 3% взагалі не мають здібності швидко встановлювати соціальні контакти з незнайомими людьми, що може стати великою перепоною у майбутньому у відносинах адвокат – клієнт. 
Дивно, що результати студентів 5 курсу виявилися майже ідентичними (58% - дуже швидко знаходять підхід до людей, 38% – потрібен час, 4% – взагалі не вміють цього робити), адже для студентів, які здобувають освіту за ступенем магістра дуже важливо вже зараз бути готовими до всіх тонкощів адвокатської професії, а спілкування з клієнтом, безпосередньо, є найголовнішим елементом цієї діяльності. 
На 10 запитання нашої анкети «Чи часто ви залишаєте роботу недоробленою через те, що в вас щось не виходить?» 37% студентів першого курсу показали дуже добрий результат, вказавши на те, що вони завжди все дороблюють до кінця, тобто мають таку якість, як наполегливість, працелюбство та працездатність, що є необхідним для будь-якої юридичної професії. Дещо гірше себе позиціонують 56% студентів, кажучи про те, що іноді вони все ж таки дозволяють собі покинути якусь справу, не доробивши її, а 7% взагалі обирають цей шлях майже завжди. Це каже про необхідність впровадження виховних та педагогічних дій, заходів стимулювання до будь-якого виду праці. 
  Майже половина (34%) п’ятикурсників все ж таки вміють доводити справу до кінця, хоча в той же самий час 53% стикаються з проблемою того, що іноді вони не можуть доробити завдання до кінця. І, на жаль, цілих 5% взагалі завжди кидають роботу, не зробивши навіть й половини. 
Одним з головних правил будь-якого юриста (й адвоката зокрема) є організованість, яка проявляється як в організованості свого часу, робочого місця, так і організованості життя. Адвокат має чітко планувати стратегію дій, мати певний розклад. Тож ми вирішили поставити таке питання: «Чи вважаєте ви себе організованою людиною?». 88% першокурсників з упевненістю можуть сказати: «так, я – організована людина!», але, на жаль, цілих 12% не вважають себе такою людиною, над чим, безумовно, треба працювати.
Така ж сама ситуація складається й зі студентами 5 курсу, де 89% вважають себе організованими людьми, а 11% – ні. 
Наступне запитання дозволило нам зрозуміти вроджені якості кожного студента, склад його розуму та особливості функціонування. 55% студентів 1 курсу мають аналітичний склад розуму, що набагато полегшить їх професійну діяльність як адвоката, яка виражається у спроможності сприймати інформацію, обробляти та аналізувати ії, а 45% студентів вважають себе більш творчими людьми, що допоможе їм знаходити нестандартні вирішення правових конфліктів. 
Відповіді студентів 5 курсу стали зовсім протилежними. 69% вважають себе більш творчими людьми, та лише 31% – людьми з аналітичним складом розуму. 
Одним з найважливіших принципів адвокатської діяльності є такий принцип як незалежність адвокатської діяльності, який закріплює положення про неможливість втручання третіх сторін у роботу адвоката, заборону впливу на адвоката та будь-які інші прояви фізичного чи психологічного тиску. Завдання адвоката полягає у спроможності відсторонитися від прояву будь-яких зовнішніх факторів, які заважають йому у здійсненні самостійної й законної діяльності, тому адвокат повинен бути насамперед самостійною та вольовою людиною. Тож наступне питання «Чи можете ви назвати себе вольовою та самостійною людиною?» дозволив нам дізнатися, що 89% першокурсників все ж таки вважають себе такою людиною, але, на жаль, цілих 11% все ж таки мають ризик до підпорядкування іншим особам або слабкість перед будь-якими зовнішніми факторами, такими як влада, авторитет або залякування. 
Ситуація серед 5 курсу склалася дещо краще (91% – самостійні та вольові люди, 9% – не вважають себе такими), але це не є ідеальним показником, що змушує замислитися над подальшою роботою та навчанням студентів НЮУ ім. Ярослава Мудрого. 
14 запитанням нашої анкети було: «Чи завжди ви маєте власну точку зору чи схильні до дотримання точки зору більш кваліфікованої людини чи переважної більшості?». 67% першокурсників і 61% п’ятикурсників завжди мають власну точку зору, 28% студентів 1 курсу і 38% 5 курсу часто спираються на думку інших, але намагаються формулювати власну і 6% першокурсників та лише 1% п’ятикурсників легше спиратися на думку більш кваліфікованої людини. 
Останнє запитання нашої анкети було відкритого характеру й було формульовано так: «Чим іншим ви цікавитесь, окрім юридичної професії?». Адвокат за своєю професією має дуже багато спілкуватися з різними людьми з дуже різними поглядами на життя та захопленнями, тож має бути всебічно розвинутою людиною та цікавитися подіями, які проходять як в межах країни, так і в межах усього світу. 
Серед найбільш частих відповідей студентів першого курсу можна зазначити: вивчення іноземних мов, дослідження наукової літератури, самоосвіта, спорт, танці та бізнес. П’ятикурсники визначають сферу своїх інтересів таким чином: вивчення іноземних мов, спорт, економіка, психологія. Ми бачимо багатоманітність та різнобарв’я інтересів студентів НЮУ ім. Ярослава Мудрого, що каже про їх всебічний розвиток. 
Отже, виконавши завдання, поставлені у цьому дослідженні, можемо виокремити професійно значущі якості адвоката. До них, зокрема, відносять: (а) якості, що характеризують соціальну зрілість, забезпечують високий рівень правосвідомості, соціальної відповідальності, прагнення до постійного самовдосконалення тощо; (б) інтелектуальні якості (розвинений інтелект, творче мислення, висока розумова працездатність, аналітичний склад розуму, продуктивна пам'ять, високий рівень стійкості уваги); (в) комунікативні навички, які забезпечують здатність встановлювати контакти з людьми (доброзичливість, ввічливість, вільне володіння вербальними і невербальними засобами спілкування, адекватна самооцінка, самоконтроль тощо); (г) організаторські якості, які полягають в умінні ефективно організовувати свою роботу та роботу колективу (активність, ініціативність, сміливість, рішучість, наполегливість, цілеспрямованість, самостійність, відповідальність, організованість, дисциплінованість); (д) емоційно-вольові якості, що забезпечують стійкість до стресу, високий рівень самоконтролю, високу працездатність в екстремальних ситуаціях (уміння залишатись терпимим у складних ситуаціях, ставитись з повагою до оточуючих, витриманість, врівноваженість). {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2021
Серпень
ПнВтСрЧтПтСбНД
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція