... Сміливі думки відіграють роль передових пішаків в грі, вони гинуть, але забезпечують перемогу (І. Гете) ...

Головне меню

Міжнародна науково-практична конференція 06.03.19 - СЕКЦІЯ №3
Правильне вирішення конкретного цивільного спору судом, з урахуванням наявної у справі сукупності фактів і застосовуваних норм права,  неможливе без застосування у взаємозв’язку та визначеній послідовності системи методів правової оцінки питань факту та права.
Досягнення необхідних когнітивних рівнів суб’єктом правозастосування (суддею тощо) – знання, розуміння і застосування норм права у поєднанні із здатністю вирішувати практичні правові проблеми за допомогою методів логічного та діалектичного мислення (аналіз, синтез, оцінка тощо) – передбачає застосування у певній послідовності методів і правових норм, необхідних для правильного вирішення спору, що зумовлює сутність юридичної техніки вирішення будь-якого судового спору та необхідність формулювання поняття та елементів зазначеної техніки щодо вирішення цивільного спору судом.   
Загалом юридична техніка вирішення цивільного спору є системою правових ідей, конструкцій і методів, використання яких у певній послідовності та взаємозв’язку є передумовою правильного вирішення цивільного спору судом. 
Формування в Україні вчення про юридичну методологію вирішення цивільного спору (як частини загального вчення про юридичну методологію правового спору) потребує  науково обґрунтованої відповіді на низку питань, зокрема: які основні тенденції та моделі (стандарти) методології вирішення цивільного спору судом? Яке призначення і місце методології вирішення цивільного спору в судовій практиці і в системі підготовки юристів, насамперед, які претендують на посади судді, прокурора, адвоката? У чому полягає поняття правових вимог (праводомагань) у цивільному праві? Які особливості експертного та судового стилів вирішення цивільного спору? Які робочі кроки (етапи) вирішення цивільного спору судом? Яка методика перевірки і підведення фактичних обставин під правову норму й низка інших, тісно пов’язаних із цим, питань.
Заперечення необхідності розглядати право у зв’язку з економікою, політикою, мораллю, традиціями і тощо, «виведення права із самого права», власне нормативізму, веде до одностороннього ідеалізму і повної невизначеності явищ, які суперечать дійсності. Право необхідно розглядати в розвитку, з урахуванням послідовної зміни одного історичного типу іншим, як правило, більш досконалим і прогресивним [1, с. 84].
Формування в Україні ліберального типу права, його пізнання і застосування з урахуванням економічних, політичних й інших соціальних факторів, зумовлює необхідність застосування одноманітної та ефективної техніки вирішення юридичного спору, заснованої на сформованому єдиному стандарті, відображає нормативно встановлені етапи вирішення судового спору, що підлягає застосуванню як під час розгляду справ судами, так і під час підготовки юристів і підвищенні їх кваліфікації.
Основне призначення юридичної техніки вирішення цивільного спору судом та юридичної освіти загалом полягає в розвитку критичного юридичного мислення, як усвідомленого відношення до процесу міркування в сфері правових явищ, що передбачає вміння суб’єкта застосування права будувати доведення і спростування з питань фактів і права, висувати гіпотези, проводити аналогії, знаходити та усувати помилки в своїх та чужих міркуваннях у зв’язку з вирішенням цивільно-правового спору, що ґрунтуються на знанні та доречному застосуванні правил та законів логіки [2, с. 11, 14].
Визначальною ідеєю культивації критичного юридичного мислення є ідея верховенства права та зумовлене ним розуміння права як застосовуваного права, що є продуктом суспільства в еволюційному розвитку, зумовлює необхідність динамічного і телеологічного тлумачення норм права, з урахуванням всіх соціально важливих чинників у суспільстві.
Основна частина критичного юридичного мислення є мистецтвом юридичного тлумачення норм права за допомогою еволюційного, граматичного, систематичного, телеологічного тощо методів тлумачення.
Зазначені методи тлумачення становлять основу дисципліни під назвою «юридична методика».
Вирішення юридичного спору має на меті розвинути у суб’єкта застосування права юридичну майстерність, засновану не лише на придбаних в університеті знаннях законів й інших норм, а й навичках їх використання. Крім знання закону і його застосування суб’єкт застосування права (суддя, прокурор, адвокат, студент-юрист) повинен знати, що робити, коли виявляє в законі «прогалину» або відсутність можливості його застосовувати.
Втілення цих засобів у життя здійснюється за допомогою вивчення найбільш важливих судових рішень вищих судових інстанцій і роботи над цивільно-правовим спором.
В Україні, яка не є країною Common Law, правові висновки Верховного  Суду з питань неоднакової практики суду касаційної інстанції в доктрині переважно розглядаються не як джерело права, а швидше як своєрідне «м’яке» право (soft law), що фактично доповнює «писану» норму права за допомогою її уточнення чи доповнення.
З огляду на зазначене можна дійти висновку, що юридична техніка вирішення цивільного спору судом є системою правових ідей, конструкцій і методів, використання яких у певній послідовності та взаємозв’язку є передумовою правильного вирішення цивільного спору судом. 
Мета юридичної техніки вирішення цивільного спору судом полягає в тому, щоб за допомогою сформульованого в загально-абстрактних юридичних положеннях знайти право (через вчення про джерела права) і конкретизувати відповідно до сутності відповідних фактичних обставин шляхом здійснення взаємопов’язаних і послідовних етапів (робочих кроків).

Список використаних джерел: 
1. Методологія в праві: монографія / [І. Безклубий, І. Гриценко, М. Козюбра та ін.]; за заг. ред. І. Безклубого. Київ: Грамота, 2017. С. 84.
2. Конверський А.Є. Критичне мислення. Підручник для студентів навчальних закладів вищої освіти усіх спеціальностей. Київ: Центр учбової літератури, 2018. 344 с. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
Серпень
ПнВтСрЧтПтСбНД
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція